EKONOMİ HABERLERİ
SİGORTA PRİM DESTEĞİ TAMAM! SİGORTA PRİM DESTEĞİ TAMAM! Bakanlar Kurulu, Eylül 2021 – Şubat 2022 dönemi sigorta prim desteğini içeren kararnameyi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımladı. Kararnamelere göre, sigortalı çalışanlara Eylül 2021 – Şubat 2022 ayları için, çalışan sayısının 1 ile 10 arasında olması halinde çalışana ait prim tutarına ilaveten işveren hisse miktarının yüzde 50’si, 11 ve üzeri olması halinde işveren hisse miktarının yüzde 70’sini sigortalının prime esas kazanç tutarı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ine kadar ödenmesi koşulu bulunuyor.