Lefkoşa’lı Başkanını Nasıl Seçmeli?

Demokratik açıdan bakıldığında, KKTC’nin dünyaca tanınan belediyesi için Lefkoşa’lı hür iradesi ile başkan ve meclis üyeleri seçiyor. Peki iş idaresi ve ekonomi bilmi açısından Lefkoşa’lı ne yapıyor?
Demokratik açıdan bakıldığında, KKTC’nin dünyaca tanınan belediyesi için Lefkoşa’lı hür iradesi ile başkan ve meclis üyeleri seçiyor. Peki iş idaresi ve ekonomi bilmi açısından Lefkoşa’lı ne yapıyor?

Lefkoşa halkı işveren olarak aslında münhale çıkmış ve belediye başkanını seçiyor. Bu çerçevede, olması gereken bilimsel yaklaşım iş tanımı ve iş gereği bileşenlerinden oluşan “İŞ ANALİZİ”nin işveren pozisyonunda olan Lefkoşa’lı tarafından dikkate alınmasıdır.

İş analizinde işin niteliğine, ne tür bir ortamda ve nasıl yapıldığına, gerektirdiği bilgi, yetenek gibi personel özelliklerine, kullanılan araç gerece, üretilen mal ve hizmete ilişkin bilgiler toplanır. İş analizi bilgileri; örgüt yapısının oluşturulması, iş ve araç gereç dizaynı, işgücü planlaması, personel seçimi, personel eğitimi, performans değerlemesi, ücret yönetimi, işin görevlerine ilişkin belirsizliklerin azaltılması gibi alanlarda kullanılır.
İş analizi ile LTB başkanı olacak kişinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek şeklinde iş tanımı yapılmalı ve bu tanıma göre yapılacak işleri yerine getirecek olan kişide olması gereken vasıflar ve özelliklerin yer alacağı iş gereği belirlenmelidir.
Demokratik hakkını kullanan Lefkoşa’lı oyunu kullanırken bu görev için ideal iş analizini dikkate almalı ve siyasetin vebası haline gelen hatır-gönül ilişikilerine göre tercih yapmaktan kaçınmalıdır. YANİ HER BİR LEFKOŞA’LI SANKİ KENDİ İŞ YERİNE MÜDÜR İSTİHDAM EDECEKMİŞ GİBİ LTB’YE BAŞKAN SEÇİMİNDE OY KULLANMALIDIR.

LTB başkanı olacak kişiyi bekleyen temel görevler aşağıdaki gibidir:

• Her belediye başkanı gibi sağlık, su, temizlik ve benzeri hizmetleri vermek
• Gelir –gider dengesi bozulan Lefkoşa’yı mali sürdürülebilirliğe kavuşturmak. Bunun için, vergi tahsilatını maksimum seviyeye çıkarmak ve başta işçi azaltmak olmak üzere tasarruf tedbirine gitmek
• Çalışanları motive edebilecek bir çalışma ortamı yaratmak
• Bozulan başkent yolları başta olmak üzere temel altyapı sorunlarını çözmek
• Kültür, sanat ve kültürel faaliyetleri uluslararası düzeyde yürütmek,
• Lefkoşa’yı marka yapmaya yönelik fizibıl projeler hazırlamak
• Belediye’de Stratejik Planlama anayışını hakim kılmak
• Belediye’de Stretejik Bütçe Yönetimi anlayışını hakim kılmak. Buna göre, Mali Durum Analizi (check-up), Çok Yıllı Bütçeleme (Uzun Vadeli Finansal Yaklaşım), Gider Bütçesi Projeksiyonu, Gelir Bütçesi Projeksiyonu, Stratejik Hedeflerin Mali Kaynaklara Göre Önceliklendirilmesi fonksiyonlarının bilimsel temellere göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
• Belediye’de iç denetimi kurumsallaştırmak, dış denetimi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği kurum kimliği haline getirmek.

Yukarıdaki görevleri yapacak olan başkanın öncelikle eğitim ve deneyime göre belirli bir olgunluğa sahip olmalı, belediye’yi ileriye taşıyacak heyecana ve vizyona sahip olmalı, İş ve kriz yönetimini iyi bilmeli ve profesyonel ve kurumsal temellerde belediyeyi yönetebilmeli, takım çalışmasına yatkın olmalı, geçmişiyle (aynası iştir kişinin lafa bakılmaz) demokratik hukuk devletine ve temel insan haklarına saygılı olmalı, çalışanın ve Lefkoşa halkının hissiyatını ve ihyiyaçlarını anlayabilecek empati gücüne sahip olmalı, hukuka, toplumsal çıkarlara ve ekonomik akla uygun olanı her ne pahasına olursa olsun yapma azmi ve duruşunda olmalı, seçildiği gün parti rozetini çekmeceye koyabilmeli ve Lefkoşa halkının çıkarlarını partisel çıkarların üzerine tutabilme becerisini gösterebilmelidir. Bunun yanında, müstakbel başkan kendisinden beklenen görevleri yapabilecek gerek meclis üyeleri ile gerekse dıştan profesyonel kadroya sahip olduğunu ortaya koyabilmeli ve Lefkoşa halkını bu yönde inandırmalıdır.

SON KARAR LEFKOŞALI’NIN.. HAYIRLI OLSUN..
  • ortak aday. kadriye bayraktar  lefkoşa - 16.03.2013 bir lefkoşalı ve bir işveren olarak oylarımızla ülke yönetimine talip olanlardan ve şu anda mecliste olan iktidar ve muhalefetten ki onlarında işvereni benim, yani bizleriz!demokrasicilik oyununa dur deyip daha fazla zaman ve maddi kayıba bizleri uğratmadan belediyedeki sorumluluğu yerine getirebilecek ORTAK BİR ADAY belirleyip hemen görevlendirlimesini talep ediyorum.şu andaki koşullar içinde seçim havası değil hizmet bekliyoruz ve en az maliyetle hizmet bekliyoruz. seçimler kurultaylar görüşmeler içinde çalışmayan çalıştırılamayan bir devlet olduk . tüm işverenlerin nasıl bir konuma düşürüldüğünü görüp seçimleri boykot edebilmesi gerekir.lefkoşalı başkan seçmemeli hizmet almalı.

:

:

:

: