Başlayan güven bunalımı

Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı dün yurda avdet etti. Ercan’da temasları ile ilgili, bir basın toplantısı yaptı.
Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com


Sn. Akıncı basın toplantısında, müzakere masasında Türk tarafının, iki kırmızı çizgisini, açık ve seçik dile getirdi.
Bunlardan biri, Kıbrıs Türk halkının, yaşam hakkının sadece ve sadece, Türkiye tarafından, güvence altına alınabileceğini, uluslararası bir garanti sisteminin, kesinlikle , Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğu tarafından, kabul görmeyeceğini, basın toplantısında dile getirdi.
İkinci, dile getirdiği kırmızı çizgi ise: Dönüşümlü, Başkanlık.
Olmazsa, olmazlardan biri.
Bunun olmaması halinde, referandumun da, gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını, söyledi.
Sn. Akıncı, New York’a gitmeden, Adada vardıkları mutabakata rağmen, Anastasiadis’in, Amerika’da, buna uymamasından dolayı da, rahatsızlığını belirtti.
Bu yazıyı yazarken, Rum tarafında, Türkçe yayın yapan, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nun, saat 17.45‘te verdiği haberde, Sn. Akıncı’nın, iddia edildiği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ortak bir öneri için, bir anlaşmaya varmadıklarını, Hükümet sözcüsü, Hristodulidis’in yaptığı açıklama ile, Sn . Akıncı’nın bu iddiasının doğru olmadığını, iddia etti.
Halbuki Sn . Akıncı, bu mutabakata varıldığında, bu mutabakattan Eide’nin de, bilgisi olduğunu, basın toplantısında dile getirdi.
Güneyin, Hükümet sözcüsünün Sn. Akıncı’nın basın toplantısının hemen ardından, bu açıklamayı yapması, hem liderler nezdinde, hem de, iki halk nezdinde , telafisi mümkün olmayacak, bir güven bunalımının, doğmasına sebebiyet, vermeyecek mi ?
Daha müzakerelerde, güven bunalımları peyda ederse, olası bir ortaklıkta , işler nasıl yürüyecek ?
Üç aylık, bir zaman diliminin kaldığını söylüyor, Sn . Akıncı, bu sürecin, 2017‘ye sarkmayacağını, bunca çalışmanın, heba edilmeyeceğini de, her zaman söylüyor.
Güneyin, zamana oynayacağı konusundaki, sorular karşısında da, üç ay içerisinde, bunu göreceklerini de, basın toplantısında dile getirdi.
Doğal takvimin, sonuna gidildikçe, iki taraf arasındaki güven bunalımının, yükselmemesi için, tarafların, ne gibi davranış biçimleri sergileyecekleri de, doğrusu merak konusu.
Üç aylık süreci, takip etmeye devam edeceğiz.
Gelelim, başka bir güven bunalımına.
15 Temmuz 2016, darbe girişiminden sonra Türkiye ile, başta Amerika ve AB ülkeleri arasında, ciddi bir güven bunalımı doğdu ve
tırmanışı, devam ediyor.
Sn . Erdoğan 27. Muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşma ile, bu bunalımın devam ettiğini, devam etmek bir yana, tırmanışının sona ermediğini de, ima etti.
Sn . Erdoğan, SEVR’den bahsetti.
“Türkiye, örtülü bir işgal girişimi ile karşı karşıya kaldı. 1912 – 1923 yılları arasında 1/5 düşen topraklarımızdan, elimizde kalan, son parçanın, işgali teşebbüsü idi ” dedi.
Sevgili okurlar; Türkiye’deki, 15 Temmuz darbesinden, hemen sonra, bu sütunlardan darbe girişimi ile ilgili, yorumlar yapmıştım.
Sn . Erdoğan’ındün darbe teşebbüsü ile yaptığı konuşmayı, dinleyince darbe girişiminden, hemen sonra, bu sütunda yazdığım yazımdan, bir alıntı yapmak istiyorum:
Türkiye, yeni bir model işgal hareketi ile karşı karşıya .
Bu kez emperyalistler, topla tüfekle gelmediler.
Bunun başarısız olacağını bildikleri için, yöntemleri daha değişik ve daha tehlikeli oldu.
Emperyalizm, topu tüfeği, yerli iş birlikçilerinin, eline verdi.
Kale içeriden fethedilmeliydi …Amaç, Türkiye’ye behemehal
Sevr’i uygulatmak . Bunun için Rockofeller zamanında, takvim de belirlemedi mi ?
Alıntı yaptığım satırlar 7 Ağustos 2016 tarihinde bu sütunda, “Bağımsızlık Savaşı” başlığı ile yayınlanan, makalemden alındı.
Dün , SEVR Anlaşmasının, tekrar Türkiye’ye, darbeden sonra empoze edileceğini söyleyen, Sn . Erdoğan’la, Sevr konusundaki
düşüncelerimizin, örtüşmüş olması, kaygılarımda, ne kadar haklı olduğumu, göstermesi bakımından, önemli olsa gerek.
Emperyal güçlerin, Türkiye üzerindeki oyunları, bununla bitmeyecek.
Bunlarda, oyun çok.
Yeter ki , Türk Milleti uyanık, kulağının da, kirişte olması gerek.
Sn . Erdoğan, yerden göğe kadar, Sevr konusunda haklı.
Gerek Sn . Akıncı’nın, gerekse de, Sn . Erdoğan’ın yaşadıkları, güven bunalımları, olayların gelişimine baktığımız zaman , uzayacağa benziyor.
Değerli okurlar.
Siz, ne diyorsunuz ?

:

:

:

: