Teamüle uygun tekrar

Akıncı ile Anastasiadis yine bir araya gelecek. Daha nice görüşmelere!
Akıncı ile Anastasiadis yine bir araya gelecek.
Daha nice görüşmelere!
Bu arayı kim nasıl değerlendirdi bilinmez ama isterseniz bugüne kadar Kıbrıs görüşmelerinde yükselen bazı tarihi umutları ve hayal kırıklıklarını hatırlayalım.
Yakın tarih görüşmelerinin en büyük umudu Mehmet Ali Talat ve Hristofyas dönemi ile başlamıştı.
İki sol lider ve iktidarda her iki tarafta da iki sol parti.
O günlerdeki hipotez, anlaşma yanlısı iki liderin sorunu çözebilecekleri idi.
Avrupa Birliği de itici ve motive edici faktör olarak ağırlık kazanıyordu.
Her ne kadarda çok ciddi ilerlemeler kaydedilse de görüşmelerde sonuç, bilinen kopma!
Hristofyas iç politika girdabından kurtulamadı, ne çözüme yaklaştı ne de yeniden aday oldu.
Ümitlerin yeniden yükselişi Annan Referandumunda evet yanlısı Anastasiadis’in Güneye Başkan olarak seçilmesi ile filizlenir. Yeni hipotezler hazır, evet deme cesaretini gösteren, Anastasiadis, iş odaklı Anastasiadis, Güneydeki ciddi kriz, muhtemel karbonhidrat yatakları ve Ankara’nın olumlu tutumu bu kez anlaşmayı getirecek.
Anastasiadis’in ilk muhatabı Eroğlu. Her ne kadarda iki lider, Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin ciddi katılımları ile Kıbrıs görüşmelerinde bir milad olacak 11 Şubat Belgesine birlikte imza atsalar da, sonuç yine tekrar edilen kopma!
Çözüm ümitlerinin belki de zirve yaptığı olgu, Akıncı’nın seçimleri çözüm odaklı kampanya ile kazanması.
Yeni hipotez, Anastasiadis’in ve Akıncı’nın samimiyetle ve cesaretle iki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı federasyonun yolunu çizebilecekleri.
Ciddi ilerlemeler, önemli yakınlaşmalar görüşmelerin en üst zirvelere kadar taşırken, ilk kez Türkiye ve Yunanistan’ın da sahne aldığı uluslararası konferansa kadar yükseltiyorlar.
Sonuç yine kronik kopma.
Görüşmelerde bugüne kadar en büyük rolü bu kronik kopmaların oluşturduğu belli.
Tüm görüşmelerin tek ortak noktası bir aşamada kopmaları.
Bu kopmaların her ne kadar da nedenleri bu güne kadar tam olarak sorgulanıp doğru tespitlere ulaşma yerine karşılıklı suçlamalarla geçirilmişse de, ve böylelikle tarafların karşılaştığı ve tekrar eden temel sorunlar hasır altı edilmişse de bir şekilde görüşmeler tüm kopmalardan sonra daha erken veya daha geç yeniden başlayabildiler.
Birleşmiş Milletler gözetiminde görüşmeler yine başlıyor!
Temennim bu duraklamadan bu kez tarafların, görüşmeleri başarı ile sonuçlandıracak doğru yöntemlere odaklanmaya hazırlanmış olmalarıdır.
Yaşayacağız, göreceğiz!


:

:

:

: