KTTO Başkanı Sayın Fikri Toros’u dinlerken

Geçtiğimiz Perşembe akşamı “Basın Gündemi” programında Gazeteci Esra Aygın ile birlikte KTTO Başkanı Sayın Fikri Toros’u ağırlamıştık.
Geçtiğimiz Perşembe akşamı “Basın Gündemi” programında Gazeteci Esra Aygın ile birlikte KTTO Başkanı Sayın Fikri Toros’u ağırlamıştık.
Böylelikle Sayın Toros’un çok kıymetli görüşlerini dinleme olanağı bulduk hep birlikte.
Öncelikle belirtmek isterim ki KTTO ve benzeri ekonomik örgütlerin faaliyetlerini oldum olası çok önemsiyorum.
Zira bu faaliyetlerin zemininde toplumsal çıkarların olduğunu görebiliyorum.
Tabi ki bir ülkede siyasi istikrar ve sürdürülebilir ekonomik koşulların yaratılması çok büyük öneme haizdir.
İşte KTTO Başkanı Sayın Fikri Toros ve değerli çalışma arkadaşları da yürüttükleri faaliyetlerinde bu bilincin idraki içerisinde hareket ediyorlar.
Toplumsal boyutu olan birçok alanda üniversitelerle birlikte çalışarak sosyal araştırmalar yapıyorlar ve çıkan sonuçlar üzerinden stratejiler belirliyorlar.
Fakat gel gelelim siyaset kurumu çoğunlukla bu çalışmalara karşı ilgili gözükmüyor.
Siyasi erk sadece bu tür çalıştayların ya da konferansların başında konuşmalarını yapmakla sınırlı kalıyorlar bu ilmi ve bilimsel çalışmalara karşı.
Oysa yapılan çalışmaların esasına odaklansalar daha farklı bir yaklaşım sergileyebilecekler.
Ama maalesef ilgileri sadece bu konuşmalarla sınırlı kalıyor.
İşte bütün bu çalışmalardan ortaya çıkan bir sonuç var ki KTTO Başkanı Fikri Toros bunu çok açık ve yalın bir dille ifade ediyor.
Diyor ki Sayın Toros; Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün devam etmesi durumunda adanın Güney’inde ve Kuzey’indeki statüko sürdürülemez.
Adanın Güney’indeki doğal gaz çözüm olmadığı takdirde ihtilaflı bir konu olarak kalmaya devam edecek ve değerlendirilemeyecek.
Ne sondaj aşamasında, ne de pazarlama ayağında.
Sonra Kuzey’e dönüyor ve diyor ki:
Çözümsüzlüğün devam etmesi halinde Kuzey’deki statükonun da sürdürülemeyeceğini, şu anda adanın Kuzey’inde kemikleşmiş durumun lakayıtlığında sürdürülen suni refahın devamının mümkün olmadığını ve farklı farklı sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtiyor.
Ve bunun henüz bir takım siyasiler tarafından idrak edilemediğine vurgu yapıyor.
Kısacası KTTO Başkanı Sayın Fikri Toros çözümsüzlüğün devam etmesi durumunda yaşanması kuvvetle muhtemel olan olasılıkları elinde somut olarak tuttuğu bir takım verilere dayanarak sağlıklı bir tespit yapıyor.
Ki kendi adıma sonuna kadar katılıyorum..
KTTO Başkanı Fikri Toros ile yaklaşık 2 saatlik bir program gerçekleştirdik deneyimli Gazeteci arkadaşım Esra Aygın ile birlikte, bu süre zarfında Sayın Toros’a sorduğumuz her sorunun cevabında kendisinden verilere dayalı gerçekçi ve objektif cevaplar aldık.
Ben kendi adıma Kıbrıs Türk Ticaret Odası gibi son derece önemli bir misyona sahip bu değerli kurumda, Sayın Fikri Toros özelinde birçok kıymetli iş insanın koyduğu toplumsal katkıyı takdirle karşılıyorum.

:

:

:

: