9 Mayıs haklının zafer günü

İkinci Dünya Savaşı tüm tarih sürecinde en fazla ülkenin eninde sonunda tüm varlıkları ile taraf oldukları ve Almanya’nın 1 Eylül 1939 da Polonya’yı işgali ile başlayan bir trajedidir.
İkinci Dünya Savaşı tüm tarih sürecinde en fazla ülkenin eninde sonunda tüm varlıkları ile taraf oldukları ve Almanya’nın 1 Eylül 1939 da Polonya’yı işgali ile başlayan bir trajedidir.
‘’Savaşa dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa, Müttefik Devletler olarak; Almanya, İtalya ve Japonya, Mihver Devletler olarak katılmıştır. 100 milyondan fazla askerî personelin dâhil olduğu savaşta savaşa katılan ülkeler tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askerî kaynak farklılığı gözetmeksizin savaş için seferber etmiştir. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp, Holokost gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştır’’ (VİKİPEDİ)
60 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞ 1939-1945 yılları arasındaki bu savaşta ve bu rakamın birkaç misli de ağır ve kalıcı yaralar almış, 100 Milyon ve fazlası insan da savaştan dolayı ciddi şekilde sosyal ve maddi yok oluşa maruz kalmıştır.
Savaşta en büyük askeri ve sivil kayıplar veren Sovyetler, 8 Mayısta Almanya’yı kesin mağlup edip Berlin’e ve Nazilere karşı zafer kazanır.
Avrupa’da sona eren savaş, Nazi Almanya’sının kayıtsız şartsız teslimi ile Avrupa da 9 Mayıs Zafer günü olarak anılır.
Pasifikteki savaş ise Amerika’nın, JAPON ŞEHİRLERİNE ATOM BOMBASI atması ile son bulur.
2nci Dünya Savaşı sonrası bu küresel felaketin hiçbir zaman tekrarlanmaması hedefi ile değişen dünya siyaseti, askeri ve ekonomik işbirlikleri, kıtasal ve küresel örgütler kurdu.
Bir yandan tüm ülkeleri kapsayan Birleşmiş Milletler kurulurken diğer yandan da bölgesel, kıtasal, askeri ve siyasi birlikler hayat buldu.
AVRUPA BİRLİĞİ'nin temelleri, (1951 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve 1957 Roma Antlaşması).
Batı Blokunun Askeri İşbirliği; Kuzey Atlantik Anlaşması- NATO Nisan 49.
Doğu Blokunun İşbirliği Anlaşması; COMECON-SEV Ocak 1949.
Bağlantısız Ülkeler Hareketi-NAM. 1959.
1990’lı yıllara kadar, iki kutuplu dünya, ilişkilerini ve rekabetlerini SOĞUK SAVAŞ yöntemine uygunlaştırdılar.
Sınırlar savaşlar ile değişmedi, ülkeler askeri güçle işgal edilmedi.
Ekonomik hamleler, istihbarat ve karşı istihbarat cepheleşmeleri ile etki ve güç bölgeleri paylaşım çekişmeleri sürdürüldü.
9 MAYIS 1945 TEN BUGÜNE 72 YIL GEÇTİ.
O günün etkisi ve önemi hala daha dünyamızdaki kaderleri şekillendiriyor.
Küresel çatışmalar her ne kadar da yer almıyorsa da, bölgesel ve iç çatışmaların felaketlerinden hala daha kurtulmayı başarmamış ülkelerin sayısı az değil.
Barış’ı ve işbirliğini 9 Mayıs ile yakalayan ülkeler, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak gelişirken, savaş ve çatışma politikalarının mazlumu ülke insanları, sefillik, göç, hukuksuzluk ve ölümlerle yüz yüze. Demokrasinin katledildiği ülkeler, zalim ve çöküşmüş yöneticileri tarafından 2. Dünya Savaşı’ndaki felaketleri hala her gün yaşıyorlar.


:

:

:

: