Yeni büyük Türkçe siyasi sözlük

KKTC’nin Türkçe ’ye katkıları giderek artıyor.
KKTC’nin Türkçe ’ye katkıları giderek artıyor.
Özellikle siyasi sözlüğe kazandırdığı yeni anlamlar artık iyice kanıksanmış durumda.
Temel örnekleri paylaşalım.
SİYASET; KAMUYU TALAN ARACI.
Siyasi Parti; Talan organize merkezi.
Siyasetçi; Talanı yönetmeye aday kişiler.
Parti Başkanı; Baş talancı
PARTİLİ; TALANDAŞ
İktidar; Talandan aslan payı alma hakkı
Ana Muhalefet; Talandan sus payı alma hakkı
Muhalefet; Talan tellalı
Milletvekili; Talan sırasını bekleyen.
Meclis, Talan yasallaştırma organı.
Bakanlar Kurulu; Talan sırasını tespit komisyonu.
Bakanlık; Talan türleri yönetim alt örgütü.
Bakan; Talandaki imzacı.
Tabii ki bu ifadelerin benimsenmesi için son 40 yılda 40dan fazla hükümet çok ciddi şekilde uğraş verdi.
TALANI SÜRDÜREBİLİR BİR KAVRAM YAPABİLMEK İÇİN,
Yüzlerce kanun hükmünde kararname, binlerce bakanlar kurulu kararı ürettiler.
BU BÜYÜK KKTC PROJESİNDE YÜZLERCE TALANDAŞ ve yüzlerce uzman-danışman görev aldı.
Kamudaki talanı, örnek alan yerel yönetimler de Belediyeleri de bu BÜYÜK KKTC PROJESİNE katmak için dere, tepe, dağ deniz demeden gece gündüz çalıştılar.
TALANI ADIM ADIM HER YERE YAYDILAR.
Hükümet ve Belediyelerin bu gayretine, kendilerince de sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ciddi katkılar koydular.
Kurumlar adına, oteller adına, hastaneler adına, medreseler adına, şahıslar adına bu talan müessesine azami ortak oldular.
Tabi bu talan sadece talancı başları tarafından, talandaşlara hak!
Büyük KKTC Projesine katkısı geçen herkese sonsuz teşekkürlerc

:

:

:

: