Küller üzerinden yeni senaryolar

Görüşme masasına, dinamit koyup, ateşe veren Rum tarafı . Maronit açılımı karşısında, birbirlerine girdiler .
Görüşme masasına, dinamit koyup, ateşe veren Rum tarafı . Maronit açılımı karşısında, birbirlerine girdiler .
Bizim tarafta ise, yanan masanın külleri üzerinden, hala daha, Halkımıza umut senaryoları pompalanmaya, devam edilmekte .
Yok efendim, süreç kesilmesin .
Müzakerelere, devam edilsin .
Falan, filan .
Biz, öyle bir halkla, ortaklık kurmak istiyoruz ki. Bu Adada, onlardan önce, var olma durumumuza dayanarak. Adadaki, tabii zenginliklerde, bizim de hakkımız olmasına rağmen . Güneyde yapılan bir anket sonucuna göre, Rum halkının % 82 ‘si, bu haklardan yararlandırılmamız konusunda, oy veriyor .
Zaten, hangi konuda, bizim için, olumlu oy verdiler ki ?
Maronit açılımı ile ilgili alınan kararda, birbirine giren Güneye karşın .
Bizde ise, bu karara, bazı çevreler karşı çıkıyor.
Gelelim, kapalı Maraş konusuna .
Herkes bu konuda, görüşünü söylüyor .
Açılsın, diyenler .
Açılmasın, diyenler .
“Aman ha, dünyayı karşımıza almayalım “ diyenler .
Dünya, ne ki ?
Beşi bir yerde mi ?
1974 ‘ te , Rahmetli Ecevit, bu beşi bir yerde dünyayı, karşısına almasa idi “ bu dünyayı karşımıza almayalım” diyenler. Bu gün o cümleyi, ne söyleyecek durumda , ne de makamda olurlardı .
Akıldan uzak tutulmaması gereken, çok önemli bir unsur var !
Dünya, direnene değil .
Direnmeyene, baskı yapar .
Bunu, 1974 ‘de, yaşamıştık .
Görüşme masasının külleri, daha sönmeden, veda ziyaretleri ve partileri yapılmaya başlandı .
Eide, her halde bu görüşme sürecinin, son özel temsilcisi olsa gerek.
Görüşme masasının, külleri kaldığına, Görüşmeci ve heyetinin de görüşme yapacağı bir masa kalmadığına göre, görevleri de hitam bulmuştur .
Gerek , Sn. Cumhurbaşkanı .
Gerekse de, görüşme heyetindekilerin ve sözcünün , dirabeza (masa) karşı tarafça dinamitlenip, külleri kaldığına göre. Bu Sn . kişilerin yaptığı açıklamalar, hangi sıfatla yapılmaktadır ?
Bu açıklamalar, ileriki günlerde de yapılacağına göre , bunun aydınlatılmasında, yarar olacağı kanısındayım .
Sn. Cumhurbaşkanı , pek tabii ki, Kıbrıs sorunu ile ilgili, yabancı Diplomat ve Devlet adamları ile, görüşebilir .
Görüşecektir de .
Fakat .
Bu, sürecin bir devamı niteliğinde, olamaz .
O süreç .
Yanan masanın, külleri arasında kaldı .
Maraş konusu .
Hem Kuzeyi, hem Güneyi meşgul edeceğe benziyor .
Bu düğümü ve kilidi, çözecek olan, KKTC Meclisidir .
Tabii, birinci derecede, Halktır .
Halk, bu konuda bilgilendirilerek ve bilinçlendirilerek, iradesine gidilebilir .
Geçen günlerde , Meclisimizde , Sn. Meclis Başkanımızın Başkanlığında , Çevre Komitesi toplandı .
Sn. Siber .
Çevreye, çok duyarlı bir siyasetçi .
Ondan önemlisi, Tıp Doktoru ve sağlıkçı .
Çevre kirliliğinin, neleri tetiklediğinin, bilincinde .
O nedenle, çevreye hassasiyetle eğildiğini ve çevreyi çok önemsediğini, yakından biliyorum .
Toplantıdan sonra , mevcut çevre yasasının yetersizliği .
Yasaya dayanarak çıkarılması gereken tüzüklerin, çıkarılmaması .
2012’de çıkarılan Yasanın, hala daha tüzüklerinin çıkarılmadığının da tespiti . Bu yönde, siyasi erkin, ne denli çalıştığını, ortaya koyması bakımından, önemli olsa gerek .
Günün koşullarına göre, yeni bir çevre yasasına ihtiyaç var .
Çevre ile ilgili , siyasi erke , tüzük yapma yetkisi verilmeden. Direkt, yasaya, tüm kuralların konulması.
Siyasi erkten ari, ilgili yasa tahtında , kamu personelinin yasayı uygulaması .
Her şeyde olduğu gibi, Çevre Yasasına da, siyaset bulaştırmıştır .
Çevre Koruma Dairesi ( Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası
tahtında. Alınacak uzman kişiler, Çevre Koruma Dairesi tarafından, çalıştırılmalıdır .
Çevre Dairesinde çalışan personelin, 3/4 nerede ise, geçici memur ve işçidir .
Bunların Çevre Yasası ile ilgili icraat yapmaları, hukuken mümkün değil .
İlgili yasaya göre, uzman kişilerce, kadrolar doldurulmalıdır .
Koskoca Bakanlık altında, Müdürlük ve Daireler .
Çevrenin geldiği nokta .
Kentlerde 3, bilemediniz 4 .
Köylerde de, birer kır bekçisi ile, çevrenin nasıl korunduğunu gören biri olarak .
Nerede ise, o günleri arar oldum .
Geçici personelin, Dairelerin teşkilat yasalarındaki kadrolarda çalıştırılması, yasal değildir .
İlgili yasaya göre, yapacakları her icraat da, yasal değildir .
Sonra, Yalçın Cemal demedi demeyin .


:

:

:

: