Üniversite sektörü alarm veriyor

ÖSYS yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYS yerleştirme sonuçları açıklandı.
KKTC Üniversitelerine toplam da 20 bin 331 kontenjan verildi, buna göre KKTC üniversitelerine yerleşen 10 bin 795 öğrenci oldu.
Boş kalan kontenjan sayısı ise 9 bin 536..
Bu durumda KKTC üniversitelerine verilen kontenjan neredeyse yarı yarıya boş kaldı.
Tabi ki bunun nedenleri iyi analiz edilmelidir.
Zira sözde iddialı olduğumuz bir sektördür adada üniversite sektörü.
Lakin bu sonuçlara baktığımız zaman öyle anlaşılıyor ki bu iddianın altı boş kalmış.
Devlet planlama ve koordinasyon ayağında politika oluşturamamış.
YÖDAK işlevsiz bırakılmış.
Bu sektör ile ilgili katkı yapacak bir strateji geliştirilememiş.
Nitekim ayrılan kontenjan sayısı ile yerleşen öğrenci sayısına baktığımız zaman yarı yarıya boş kalan üniversitelerimizin durumundan bunu çok net olarak görebiliyoruz.
Peki bu ne demektir?
Şu demek aslında, bu sektörde arz var lakin talep yok.
Yani ürün var, fakat bu ürüne rağbet yok..
Çünkü biz elimizdeki bu ürünü pazarlamakta sıkıntılar yaşıyoruz.
Peki neden?
Elbette bu durumun bir çok nedeni olabilir.
Bu nedenlerin çok iyi araştırılması gerekir.
Kuzey Kıbrıs’ta ki üniversitelerin neden tercih edilmediği konusu enine boyuna bilimsel boyutu ile sorgulanmalıdır.
Bu nokta da tabi ki ilk akla gelen sıralayabileceğimiz nedenler yok değildir.
Tabi ki gerekli araştırmalar yapılmadan kesin bir sonuca varmak olası olmasa da,
yalın gözle bile baktığımız zaman kolayca gözlemleyebileceğimiz belli başlı sebepler ortada durmaktadır.
Örneğin öğrenci profili mesela..
Yani bu ne demek?
Öğrencilerin seviye profili düşük olabilir.
Dolayısıyla yerleştirme puanları yeterli olmayabilir.
Üniversitelerimizin sundukları lisans ve/veyahut ön lisans programları artık öğrenci tarafından tercih edilmiyor olabilir.
Ekonomik olabilir, zira üniversite harcı yanında barınma, yeme içme maliyeti yapılacak tercihleri etkileyebilir ve cazip olmaktan çıkarabilir,ki bu da ücret politikası ile ilgilidir.

Peki bu ne demektir?

Öğrenci üniversite harcını TL olarak öder, fakat barınma ücretini dolar,sterling veyahut euro para birimlerinden birisiyle ödemek zorunda kalır.

Haliyle kullandığı para TL olan insanların döviz üzerinden ödeme yapması çok kolay değildir.

Böyle bir durum da Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere tercihi olumsuz etkileyebilir.
Kalite algısı buna etken olabilir..

Haliyle de bu durum öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerin büyük bir çoğunluğuna bakış açısını değiştirebilir.

Ülke imajı bu durumu olumsuz etkileyebilir, nitekim ülkede casinoların varlığı açık bir şekilde üniversite adaylarının ailelerini rahatsız ettiği de sır değil.

Türkiye’de ki üniversitelerin özellikle son yıllarda artmasından mütevellit bu durum Kuzey Kıbrıs’ta ki üniversitelerin pazar payını düşürebilir.

Dolayısıyla ilk anda bu duruma sebep olabilecek hususların üzerinden bir değerlendirme yapılabilir.

Ve/ fakat elbette bu konuda daha kapsamlı araştırmalara yönelmek gerekecek.
Kaldı ki bunun en başında devlet politikası oluşturulamayan üniversite sektörünün her geçen gün plansız, programsız ve temelsiz büyümeye yönelmesinin kalite bağlamında yarattığı sorunların bu sonuçlar üzerinde ki etkisi de sorgulanmalıdır.
Kısacası sonuç olarak bugün Kuzey Kıbrıs’a ayrılan kontenjan sayısı ile yerleşen öğrenci sayısına baktığımız zaman boşta kalan kontenjan sayısının neredeyse yarı yarıya olması bu sektör için ciddi bir sorundur..

Lakin bu sorun görülmez ve Eğitim Bakanı Özdemir Berova gibi siyasi kaygılarla kulak arkası edilerek, kontenjanlardaki düşüşün bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiği savunulursa, işte o zaman durum daha da vahim bir noktaya sürüklenir..
Zira Sayın Bakanın konuya yaklaşımının aksine burada başarı ve başarısızlıktan öte sebeplerin iyi analiz edilmesi gerekir.

Kaldı ki bugün KKTC üniversitelerine Türkiye’den gelen öğrenci sayısında artış olsaydı, Sayın Berova hiç tereddüt etmeden bunu bir başarı olarak millettin önüne koyacaktı..
:

:

:

: