Bakın turizm nasıl planlanıyormuş

Bugün sizlerle Sinan Hocam’ın titizlikle kaleme almış bir makalesini paylaşmak istedim.
Bugün sizlerle Sinan Hocam’ın titizlikle kaleme almış bir makalesini paylaşmak istedim.
Sinan İbiş kimdir?
Bilmeyenler için kısa bir bilgi aktarayım.
1963 yılında doğmuş ve Ankara Tıp Fakültesini 1988 yılında tamamladıktan sonra çeşitli hastanelerde acil servislerde çalışmış, 1993 yılında da meme problemlerinde ileri radyodiagnostik konulu tez çalışması yaparak Radyoloji uzmanlığını tamamlamıştır.
Tıp fakültesinde okurken 1984 yılında kozmetoloji ile ilgilenmeye başlamış ve Türkiye de kozmetik ve estetik uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli ülkelerdeki eğitim ve uygulama çalışmalarına katılmış,
Türkiye' de kozmetik uygulamaların başlatılmasının öncüsü olmuştur. 1996 yılında ilk kozmetik ve estetik uygulama merkezini Flavius olarak Ankara' da kurmuş ve insanların cilt problemlerinin çözümünde kozmetik ve medikal estetik uygulamaların hizmete dönüştürülmesini sağlamış, diğer yandan da Türkiye de bir çok hekimin bu alanlarda uygulama becerilerini kazanmaları için eğitimler vermiştir.
Turizm çeşitlendirme alanında da bir çok çalışmaları olmuştur.
Dr. Sinan İbiş aynı zamanda Medikal Turizm Örgütünün de Başkanılığını Yürütmektedir..
Bakın, Sinan Hocam nasıl ele almış 2017 yılı gelişme için sürdürülebilir turizm yılını.
“Birleşmiş Milletler, 2017'yi Uluslararası Gelişme İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı'nı belirlemiştir. Dünyanın en büyük ekonomik sektörlerinden biri olan Seyahat & Turizm alanı iş yaratıyor, ihracat yaptırıyor ve dünya genelinde zenginlikler üretiyor. Uluslar arası turizm gerçekleştiği her ülkede ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve miras değerini daha da zenginleştirmek için büyük bir fırsatlar sunmaktadır.
Doğru politika ve yatırım kararları sadece tecrübeye dayalı kanıtlarla yapılır…
25 yıldan fazla süredir, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Seyahat ve Turizm'in ekonomik ve istihdam üzerindeki etkisini niceleyerek bu kanıtı sağlamış. 2017 yılı turizm ekonomisi verileri 2016 yılı performansı ve sektörün potansiyeli hakkında 10 yıllık tahminlerin yapıldığı 185 ülke ve 26 bölgeyi kapsamaktadır. Terörist saldırılardan ve siyasi istikrarsızlıktan sağlık pandemilerine, doğal felaketlere kadar her geçen gün artan ve öngörülemeyen şoklara rağmen, seyahat ve turizm 2016'da direnç göstermeye devam ederek doğrudan % 3,1'lik bir büyüme sağlayabilmiş ve sektörde 6 milyon net ek işe destek vermeye devam etmiştir.
Global turizmde kazanımlar…
Seyahat ve turizm toplamda, 7,6 trilyon USD (dünya gayri safi milli hasılasının % 10,2'si) ve 2016'da 292 milyon iş üretmiştir, bu küresel ekonomide 10 işte 1'e denktir. Sektör, toplam küresel ihracaatın % 6,6'sını ve toplam küresel hizmet ihracaatının yaklaşık % 30'unu oluşturmuştur. Altı ardışık yıl için, seyahat ve turizm'de büyüme küresel ekonomiyi (% 2,5) geride bırakmıştır. Buna ek olarak 2016 yılında doğrudan seyahat ve turizmin GDP / gayri safi milli hasıla büyümesi, yıllık ekonomik etki araştırması kapsamında (Avustralya, Kanada, Çin, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika), aynı zamanda finansal ve ticari hizmetler, imalat, kamu hizmetleri, perakende ve dağıtım ve nakliye sektörlerinde kaydedilen büyümeden daha güçlü bulunmuştur.
Tüm olumsuzluklara rağmen turizm sektörü büyümeye devam ediyor…
2017'de seyahat ve turizm sektörünün görünümü güçlü kalmaya devam ediyor ve zorlu beklenmeyen rüzgarların ortaya çıkmasına rağmen, küresel ekonomideki zenginlik ve istihdam yaratmanın ön planında olmasını sağlamaya devam edecektir. Doğrudan seyahat ve turizm ile, 2016 yılında % 3,1 olan gayri safi milli hasılanın büyümesinin % 3,8'e yükselmesi bekleniyor. Ülkeler ekonomik kalkınmanın bir motoru ve kültür paylaşımının, barış yaratmanın ve karşılıklı anlayış kurmanın bir aracı olarak. giderek artan oranda içsel hareketlere daha çok bakıyor, ticaret ile insan hareketinin önündeki engelleri ortaya koyuyor.
Seyahat ve turizm'in rolü daha da önemli hale geliyor…
Yatırım ile kalkınma açık ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştiği sürece, uzun vadede seyahat ve turizm sektörünün büyümesi güçlü olmaya devam edecektir. Yararları daha adil bir şekilde paylaşan ilerici seyahat politikalarını yürürlüğe koymak, seyahat ve turizm’ in potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamak için gerekli olan bir yetenek ve iş ortamını teşvik edebilir. Bunu yaparken sadece 2027 yılına kadar sektörün 380 milyondan fazla işi desteklemesini beklemekle kalmayacak, aynı zamanda doğanın, yaşam alanlarının ve biyolojik çeşitliliğin daha fazla korunması için mantıklı açıklamalar sağlayan ekonomik katkısını artmaya devam edecek. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ’nin; hem kamu, hem de özel kuruluşların sürdürülebilir bir seyahat ve turizm sektörünün gelecekteki büyümesi için; doğru kararları vermesine yardımcı olmaya, gerekli veri tabanı sağlamaya devam etmesi son derece önemli.”

:

:

:

: