Denk bütçe gerçekten denk mi?

Peki nedir devlette bu bütçe kavramı?
Peki nedir devlette bu bütçe kavramı?
Devlet bütçesi, kamu gelir ve giderlerinin, yasama organı tarafından onaylanarak, hükümet tarafından yürütülüp uygulanmasına izin veren bir kanun, bir hukuki belgedir.
Bir başka deyişle kamu kaynaklarının toplanması ve harcamaların yapılması için hükümetin, ulusal egemenliği temsil eden parlamentodan aldığı bir yetkidir; bu bağlamda toplum ile siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımı konusunda yapılan bir sözleşme olarak da görülebilir.
Bütçenin tasarımında sosyal ve ekonomik faktörler etkili olur.
Devletin kendine belirlediği hedeflerde maliye politikaları önemli bir araç oluşturur:
Bir yandan, bütçe harcama ve gelirlerinin miktar ve bileşimi,
diğer yandan harcama ve gelirler arasındaki ilişki, yani bütçenin açık, fazla vermesi ya da denk olması,devletin kullanabileceği önemli araçlar olur. Para politikası ile para arzını etkilemek yoluyla üretim, istihdam, millî gelir ve fiyat seviyesi yöneltilir.
Bütçe açıklarının uzun vadeli borçlanmalarla karşılanması, faizlerin aşırı oynaklığıyla yaratılacak istikrarsızlıklar yüzünden, kısa vadeli borçlanmalara gidilmemesi önem taşır.
Dolayısıyla burada akıllarda soru işareti bırakan soru şu; sürekli kamu ve/veyahut özel bankalardan borç aldığı bilinen KKTC hükümetlerinin denk bütçe yaratıldı iddiaları ne kadar gerçekçidir?
Tabi ki bu noktada bütçenin denk olması esastır.
Yani kamu harcamaları, kamu gelirleriyle karşılanacak ve bütçe açık vermeyecektir. Kamu harcamalarında artış meydana geldiğinde kamu gelirleri de artırılarak harcamalar Finans e edilmeli, borçlanmaya gidilmemelidir. Ancak olağanüstü hâllerde borçlanmaya gidilebilir.
Bütçenin denkliğini bozan etkenler içinde devletin para basması, bütçe açıklarının borçlanma ile Finans e edilmesi ve bütçe fazlalıkları gelmektedir.
İlk şıkta ortaya çıkan para basma gibi bir durumumuz olmadığına göre ve hatta büyük oranda bağımlı bir ekonomiye sahip olduğumuza göre geriye bütçe açıklarının kapatılmasında kullanılan iki yol kalıyor.
Birincisi Türkiye kaynaklı finansal destek.
İkincisi de banka kredileri ile borçlanmaya gitmek.
Peki KKTC maliyesinde kamu giderleri normal kamu gelirleriyle karşılanıyor mu?
Zira iddia o..
Bağımlı bir ekonomi, bütçe açıklarını kapatmak için büyük oranda borçlanmaya dayalı bir maliye..
Hiç bir şekilde dövize müdahale yetisi olmayan bir Merkez Bankası..
Ve bütün bunların sonucunda ortaya çıkan denk bir bütçe iddiası..
Mümkün mü?
Değil, hem de hiç değil.
Peki ama o zaman Maliye Bakanının iddiaları ne oluyor?
Bence kağıt üzerinde iktisadi şekillerde yanıltan bir şeyler oluyor.
Peki neden?
İlk sebebi yaklaşan seçimler.
Yani siyasi nedenler.
Zira gelir harcama modelinde, hükümet harcamalarının vergilerle karşılandığı varsayımı altında reel gayrisafî yurtiçi hasılada oluşacak değişmenin büyüklüğünü belirleyen bir katsayı var.
Buna göre ödemeler bilançosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler,resmi rezervler hesabı, çizgi üstü işlemler, yatırım -tasarruf eşitliğini kurma amacına yönelik kısa veya uzun vadeli krediler vs.
Peki denkleştirme politikaları nasıl sağlanır?
Sabit kur sisteminde ödemeler bilançosunun çizgi üstü işlemlerinde ortaya çıkan bir açık veya fazlanın giderilmesi için hükümetçe uygulanan harcama değiştirici ve harcama kaydırıcı politikalar ve harcama kaydırıcı politikalar, harcama değiştirici politikalarla sınırlandırılır.
Peki bizim maliyemizin böylesi fonksiyonel bir operasyon alanı var mı?
Yok.
O zaman denk bütçe iddiaları gerçekçi olmuyor.

:

:

:

: