Dünya Çocuk Hakları ve KKTC’de çocuk siyaseti

Bu sorumluluktan kimsenin kurtulmasına imkân yok, Sadece cılız bir iki beyan ve törenle atlatmaya çalışıyor bizim atanmış ve seçilmişler bu konudaki görevlerini.
Bu sorumluluktan kimsenin kurtulmasına imkân yok,
Sadece cılız bir iki beyan ve törenle atlatmaya çalışıyor bizim atanmış ve seçilmişler bu konudaki görevlerini.
Önce nedir bu çocuk hakları ona bir göz atalım;
‘’ Çocukların KANUN HÜKÜMLERİ İLE KORUNMUŞ eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik ya da cinsel sömürüye karşı korunma gibi temel haklarının tümüne çocuk hakları adı verilmektedir. Çocuk hakları günümüzde insan hakları kapsamında değerlendirilmektedir, çocuk hakları da tıpkı günümüzde hızlı bir artış gösteren insan hakları ihlalleri gibi çiğnenmektedir.
Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde müstehcenlik, emek sömürülmesi, çocuklara yönelik şiddet gibi konularda çocuk haklarının çok fazla çiğnendiği görülmektedir.
CENEVRE ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİNDE çocukların toplumda yetişkinlerden farklı bir yere sahip olduğunu, psikolojilerinin farklı olduğunu dolayısıyla farklı ihtiyaçlara sahip olduğu bildirilmiştir. Günümüzde çocuk haklarına yönelik belge 20 Kasım 1989 da Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği BM Çocuk Hakları Sözleşmesidir.
Bu sözleşme 54 maddeden meydana gelmektedir. 54 Maddenin üstüne devletler istediği takdirde devam maddeleri ekleyebilmektedir.
1. Madde: Her insan 18 YAŞINA GELENE DEK ÇOCUK sayılır.
2.Madde: Çocuk hakları verilirken, çocukların dil, din, ırk, görüş gibi ayrılıkları önemsenmez
3.Madde: Çocukları ilgilendiren yasalar çıkarılırken çocukların yararına olması her zaman ön plandadır
4.Madde: ÇHS’ de yer alan maddelerin uygulanması ve bu haklardan yararlanması için DEVLETLER ELİNDEN GELENİ YAPMALIDIR.
5.Madde: Devletin çocuk hakları konusunda göstereceği çaba ebeveynler tarafından da desteklenmelidir.
6.Madde: Yaşamak en temel haktır. Tüm insanların görevi çocukların hayatını korumaktır.
7.Madde: Devletler her çocuğun ismini ve vatandaşlığını kayıt altına almalıdır.
8.Madde: Çocuklara konan ad, vatandaşlık hakkı ve ailesi korunmalıdır bunlar zor kullanarak değiştirilemez bu gibi durumlarda DEVLET ÇOCUĞU KORUYUCU TAVIR TAKINMALIDIR.
9.Madde: Her çocuk ailesiyle yaşama hakkına sahiptir. Ancak aile çocuğa bakamıyorsa DEVLET ÇOCUĞU KORUMAK MAKSADIYLA ayrıca bir bakım sağlayabilir.
10.Madde: Ailesi ülke dışında yaşayan çocuklar için devlet kolaylıklar sunup ailesiyle bireşmesini sağlamalıdır
Eğer adaylar, seçimler, rant dağılımı gibi konulardan zaman ayırabilirseniz, kelimesine kadar değişiklik yapmadan yayınlansa güncel olacak üç beş yıllık eski yazılara da bir göz atarsanız kendi çocuklarına neler yap ‘madığını’ bilgilerinizde tazeleyin
http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=186350
Asın bu çocukları! 27.09.2014
Suça itilen çocukları yok sayın! 22.11.2016
http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=237687:

:

:

: