Ve 2018 ve SEÇİMLER

Ne kazandık 2017 de?
Ne kazandık 2017 de?
Bireyler birşeyler kazanmış olabilir
O da toplumun binde biri!
Genelede Kıbrıs Türkleri olarak çok da anlamı olan ne bir ilerleme ne bir değişim yok
KIBRIS SORUNU
Üstünü kim ne kadar örtmeye çalışırsa çalışsın
Önemsizleştirsin, yok saysın, ama Kıbrıs Konusu kaderimizden öte bizim temel yapımızdır.
2017 de tüm müdahillerimiz bu işi bitiremedi!
Kolaydır Rumu, Avrupayı, Amerikayı suçlamak,
Ama belli ki biz de hala en temel uzlaşma gereksinimlerini özümseyemedik.
NÜFUS YAPIMIZ
İşte nihayet tam anlamıyla galabalık bir nüfus olduk
Vatandaşlar, askerler, öğrenciler, yabancı çalışanlar,
Turistler, kaçak yabancı işçiler, kaçak işletmeciler, kaçak yatırımcılar,
Seyyar kaçak tüccarlar, kayıtsız yabancı uzmanlar,
Tatsız tutsuz bir bulamaç!
EKONOMİ VE PARA
Sadece kara para kazandı herhalde 2017 de,
Düşen gelir dağılımları, alım güçleri,
Ödenemeyen yükümlülükler, borç ve faiz işgali,
Hala daha TL ile istikrarsızlığa destek verme.
Anlamsız bir devinim
KAMU HİZMETLERİ
Bitmez tükenmez bir kara delik,
Hala anlamsız atamalar, işe almalar, hizmet satın almalar,
Her siyasi oluşuma cevizci çuvalı.
Sağlık, eğitim, adalet, çevre
Ancak var ise kendi paran ile…

YA YOLSUZLUKLAR?
İşte 2017’nin şampiyon sektörü,
Yolsuzluk diz değil boğaz boyu!
Arayan soran yok, mazeret, usallaştırma çok!

YİNE DE 2018
Hade hayırlısı 2018, belki daha hoşgörülü, daha sorumluluk sahibi birey ve kurumlara dönüştürecek bizi bu yeni yıl!

:

:

:

: