Oylar sandığa mı boşa mı? 1

Sayısal analiz deryasında boğuluyoruz.
Sayısal analiz deryasında boğuluyoruz.
Çoğu doğru analizler.
Ama çoğunda bu sayısal verilerle karşı karşı kalınmasına ciddi içerikli ne sosyal ne de siyasal analizlere rastlamadım.
Mutlaka yapılmıştır ama bir de birlikte değerlendirelim.
KULLANILMAYAN OYLAR
Hiç de bilinçli bir homojen hareket görmek mümkün değil.
Bazı fikir önderleri, türlü medyada bunu Boykot olarak yorumlasa da, ne kadar halen seçmen kütüğünde gösterildiği halde bu yetisini yitirmiş insan sayısı belli değil.
Gidebilecekleri halde sandığa gitmemeyi tercih edenlerin farklı sebepleri var,
Zaten sosyal medya da ve diğer medya araçlarında paylaşılan nedenler de bir birinden oldukça farklı. Genel bireysel hoşnutsuzluk, mevcut siyasilere ve adaylara ilgi duymama, seçilecek hükümetin beceriksizliğinden tutun yeterince reform yapamayacakları inancına kadar apatiye varan duygular.
Yeni oy kullanma yöntemine karşı oluşan karmaşık algılamalar ve en radikal olarak ta ‘’zaten muktedir olmayan bir alt yönetim seçmeye ne gerek var’’ yaklaşımları da ifade edilen açıklamalar.
OY KULLANMAMA İRADESİ
Yukardaki hangi nedenin ne kadar etken olduğunu bilmeden yorum yapmak imkânsız.
Yine de özellikle gerçek seçmen sayısı ve seçime gitme imkânsızlıkları (yurtdışı, görev vs.) oranları mutlaka yeniden çalışılıp belirlenmeli.
Eğer yine de % 20 den fazla seçmen herhangi bir irade ile oy kullanmamışlar ise, o iradeler de doğru tespit edilmeli.( Hani o muktedir Devlet Planlama, İstatistik gibi kurumlarımız var ya onlar veya kara gözümüz hatırına anket yaptıklarını söyleyen seyyar kişiler için dayanılmaz bir araştırma arzusu)
Devam yazılarda partilerin aldıkları oyları da rakamlara ek olarak diğer yönleri ile de sorgular ve değerlendiririz.

:

:

:

: