Girişlere dikkat edilmeli

Her gün okuyoruz gazetelerde, ikamet izni olmadan yıllarca ülkede yaşamış insanların hasbelkader yakalandıkları haberlerini.
Her gün okuyoruz gazetelerde, ikamet izni olmadan yıllarca ülkede yaşamış insanların hasbelkader yakalandıkları haberlerini.
Neden hasbelkader?
Çünkü son günlerde yoğunlaşan ve polis tarafından yapılan denetlemeler olmasa bu yakalanan ikamet izinsiz insanlar da yakalanmayacaklardı.
Hoş şunu çok net söyleyebilirim ki, yapılan onca denetime rağmen halen ülkemizde binlerce ikamet izinsiz insan barınmaktadır. Ve yollar sokaklar bu insanlarla doludur.
Dolayısıyla denetim evet sürekli ve rutin bir şekilde yapılmalı. Lakin bununla birlikte ülkeye girişler denetim altına alınmalıdır.
Peki nasıl?
Her geleni ülkeye almak zorunda değiliz.
Peki bu nasıl belirlenecek?
Mevcut kuralların işletilmesiyle.
Her şeyden önce yabancı uyruklu bir kişinin ülkemize geliş maksadı sorgulanmalı.
Turist olarak gelmişse, cebindeki para, kalacağı hotel rezervasyonunu gösteren belgeye bakılmalı.
Ha hotel de kalmayacak ve bir yakını veyahut tandığının yanında kalacak, o zaman da yanında kalacağı her kimse onun referansının alınması.
İş gücü maksadı ile gelenler ne olacak?
Onları da istihdam edilmek üzere adaya getiren işletmelerin sicil numaraları üzerinden vergi mükellefiyetlerini yerine getirip getirmedikleri dahil ilgili işletmenin bu anlamda taahhüt verebileceği niteliklerinin olup olmamasının denetlenmesi, ve bu maksat için ülkeye gelen insanlara bu işletmelerin kefil olması gibi önlemler kolaylıkla alınabilir.
Öğrenci statüsünde yüksek öğretim için gelen öğrenciler için ise üniversitelerin uyguladığı kayıtlı olup olmadığına dair güncel bilgilerin ilgili bakanlığa aktarılması ve aynı şekilde devamlılık kuralına uygun davranıp davranmadıklarını belirleyen takip sisteminin de yine ilgili mercilere aktarılmasıyla bu denetim de sağlıklı bir şekilde yapılabilir.
Dolayısıyla ülkeye girişleri her şekilde kontrol altına almak mümkündür.
Bunu yapacak olan da devlettir.
Yoksa iş işten geçtikten sonra yapılan çalışmalar sadece yüzeysel boyutu ile kalır. Bir sonuç elde edilmez.

:

:

:

: