Nereden nereye?

Kıbrıs Türk Halkı .
Kıbrıs Türk Halkı .
En büyük Milli Bayramı olan 15 Kasım’ı, Devletin ve Cumhuriyetin kuruluşunun 36’cı yıl dönümünü, kutlamanın heyecanı içerisinde .
Devlet kurmak, her halka nasip olmaz . Olamaz .
Devlet, ayni zamanda, Bağımsızlık ve Egemenliğin de bir simgesi .
Devlet kurmanın ve ilan etmenin, çok büyük bir bedeli var .
O bedeli Kıbrıs Türk Halkı . Canı ve kanı ile ödemiştir .
İngiliz sömürge idaresinde . İngiliz’in bilinçli politikaları doğrultusunda. Adadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türk’ü. Yalnız, umutsuz ve kimsesizdi .
İtilen kakılan bir varlık haline gelmişti .
Ekonomik durumu çökertilmiş . Sadece İngiliz’e yalakalık eden işbirlikçilere hayat hakkı tanınıyordu.
Zaten bunlar, Türklükle alakası olmayan. Her şeyin üstünde. Maddi çıkarı ön planda tutan. İngiliz yandaşları idi .
Dinine ve ulus bilincine bağlı olarak hareket eden Türklere. Yaşam hakkı her geçen gün daha da kısıtlanıyordu .
Türkiye’ye büyük göç dalgaları başlamıştı . Kurtuluşu Anavatana gitmekte bulanların dışında kalan Kıbrıs Türkleri. Adada var olmanın yollarını aramakla uğraşıyordu .
İngiliz’in teşvik ve desteği ile Yunan Anadolu’yu işgal etmiş .
Nerede ise Ankara’ya dayanmıştı .
İşte bu umutsuzluk ve çaresizlik içinde .
Çok büyük bir mucize oldu .
Mustafa Kemal’in önderliğinde, Türk Ulusunun başlattığı Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı . 9 Eylülde, işgalci düşman askerleri İzmir’de Akdeniz’e dökülerek . Atatürk’ün önderliğinde Türk Ulusu büyük bir zaferi gerçekleştirdi .
9 Eylül mucizesi. Kıbrıs Türklerine, canlanması, dirilmesi, direnmesi ve mücadele etmesi için hayat iksiri gibi geldi .
Mustafa Kemal, devrimleri ile birlikte, Kıbrıs Türk’ü için bir kurtuluş güneşi oldu .
Artık Anavatanla diyalog kurarak, gelecek için hesap kitap yapmaya
başladı .
Ayni zamanda, Kıbrıs Rumlarının başlattığı ENOSİS faaliyetlerine karşı. Mukabil faaliyetlerini de İngiliz ve Rum toplumuna karşı sürdürüyordu .
Kıbrıs Türk’ü, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşının getirdiği etkileri silmeden. 17 yıl sonra, kendini İkinci Dünya Savaşının içinde buldu .
Savaşın asli unsurlarından biri olan İngiltere’nin, yönettiği, tüm coğrafyasında. Savaşın acı gerçeğini. O coğrafyada yaşayanlar gördü .
Bundan Kıbrıs Türk Halkı da nasibini aldı .
Yoksulluk hat safhaya vardı .
İngiliz. Adada tüm gelir kaynaklarını kapatarak. Ada insanını bu savaşın içine çekmek için, cazip mali destek vaatleri ile nerede ise silah tutan tüm insanları, savaşın içine çekme becerisi gösterdi. Sonu belli olmayan bir maceraya attı .
Savaşa gidip de dönmeyen, yüzlerce Kıbrıslının yanında. Kıbrıslı Türklerin sayısı bir hayli kabarıktı .
Beş yıl süren ve dünyayı mahveden bu savaştan sonra . Galip devletlerin öncülüğünde. Birleşmiş Milletler teşkilatı kuruldu.
Dünya ve Kıbrıs’ta, iyileştirme faaliyetleri başlatılarak, savaşın izleri silinmeye çalışıldı .
İkinci Dünya Savaşından sonra, İngiliz Sömürge İdaresi. Adada savaşın bir getirisi olsa gerek. Türk toplumu üzerindeki baskılarını nispeten kaldırmaya başladı .
Bu yıllar, Kıbrıs Türkünün Anavatanı ile diyalog arama yılları oldu .
Tüm adadan, elit bir kesim. TC Cumhurbaşkanı İnönü ile Ankara’da kabul edilerek, görüştü .
Bu, Osmanlıdan sonra Kıbrıs Türklerinin Anavatanla olan ilk teması oldu.
Bu temastan sonra, ilişkiler devam ettirildi .
Artık Kıbrıs Türkleri, adada öksüz ve yetim değildi .
Yanında, güçlü bir Anavatan vardı .
Eoka’nın kurulması ve faaliyeti, adada bambaşka bir sayfa açtı .
Anavatan Türkiye, buna karşılık, Kıbrıs Türklerini militarist olarak örgütleyerek, faaliyete geçti. Örgütün ismi Türk Mukavemet Teşkilatı oldu .
Çünkü olayların gidişatı, Adada can almaya ve kan dökmeye yöneldi.
TMT. Kıbrıs Türkünün koruyucusu olarak iş başında idi.
Nato’nun olaya el atması ile.
İki halkın eşitliği ve ortaklığında, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu .
Adanın tek hakimi olduğu savıyla, Rumlar. Üçüncü yılda, Kıbrıs Türk Halkına soy kırım faaliyetine başladı. Yüzlerce Kıbrıs Türk’ü katledildi .
Kıbrıs Türk Halkının, gettolarda on bir yıl sürecek var olma mücadelesi ve savaşımı başladı. O yılları yaşamayanlara. Kıbrıs Türk Halkının çektiklerini ne kadar anlatsanız hikaye gibi algılanır .
O yılları yaşayanlar ancak gerçeği bilebilir . Kıbrıs Türk Halkının içinde bulunduğu durum. Dünyada belki de en kötü durumlardan biri olarak sayılabilir .
Adanın %3’üne hapsedilmiş Kıbrıs Türk’üne . O coğrafya da çok görülmüş olacak ki, 15 Temmuz 1974 ‘te adanın tümünün Yunanistan’a bağlanması için düğmeye basıldı .
20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı .
Kıbrıs Türk Halkının yaşam hakkının güvence altına alındığı tarihtir .
1975’te Federe Devlet .
Federasyona yanaşmayan Rumların sayesinde. 15 Kasım 1983 ‘te KKTC. kuruldu.
Bu sonuca, iki etmenle gidildi .
Mücahit Kıbrıs Türk Halkının direnmesi.
Anavatan Türkiye’nin her türlü yardım ve katkısı .
Kıbrıs Türk’ü bu günlere kolay gelmedi .
Yokluklar içinde direndi .
Devletini kurdu . Kutlu ve Mutlu olsun .
Bu sonuca giden yolda. Kahramanca şehit olanlara. Rahmet, saygı ve şükranlarımı sunuyorum . Çok az sayıda kalan Gazilerimize, sağlıklı ömürler dilerken .
Nice nice 36’cı yıllar diyorum …


:

:

:

: