Satın alma gücü nisbeten arttı mı ?

Aylardan beri tartışılan, Komisyonda görüşülen, emekçilere verilecek olan asgari ücret. Yeni yıldan da iki ay alarak Şubat sonunda ikinci kez tekrar belirlenmiştir.
Aylardan beri tartışılan, Komisyonda görüşülen, emekçilere verilecek olan asgari ücret. Yeni yıldan da iki ay alarak Şubat sonunda ikinci kez tekrar belirlenmiştir.
Bazı sendikal kuruluşların 9 bin kusur olarak talep ettikleri asgari ücret miktarına karşılık. Bazı sendikalar da 4 bin üzeri bir rakam talep etmişlerdir. AÜTK.
İşverenin toplantıyı terk etmesi karşısında, işveren ve hükümetin oyları ile oy çokluğuna dayanan sistemle asgari ücretin Brüt 3600 TL. Net olarak da 3323 TL olarak belirlemişti.
Toplantıyı terk eden işçi tarafı ise, söz konusu ücretlere itiraz ederek. Tekrar değerlendirilmesini istemişti.
İtiraz karşısında Komisyon yeniden toplanarak durum değerlendirmesine gitmiş. Eski rakamların yerine yenilerinin ortaya atılması karşısında. İşveren ikinci toplantıda, toplantıyı terk ederek olayı protesto etmiştir.
Toplantıda kalan İşçi ve hükümet temsilcileri ise. İlk toplantıda alınan ve işçi tarafının yetersiz olarak gördüğü asgari ücret rakamlarının, artırılması kararını almıştır.
İkinci kararla, İşveren temsilcilerinin olmadığı toplantıda.
Brüt. 3620 TL.
Net olarak da 3323 TL olarak yeni asgari ücreti belirlemiştir.
Çalışanların alacakları en düşük maaşın adı, asgari ücrettir.
Bu miktar niye asgaridir ve azami değildir ?
Sovyetler Birliğinde 17 devriminden sonra. Batıda bilhassa Avrupa’da çalışanların yeni moda olan Komünizme kaymamaları için, Komünizmin Avrupa’ya
sıçramaması adına. Sosyal demokrat ekonomik sistemini yaratarak. Tehlikeli olan Komünizmin Avrupa’ya yayılması engellenmişti.
Bu engellerin başında gelen faktörler ise. Çalışan kesime sendika kurma ve buna bağlı olarak da grev yapma hakkı sağlanmıştı.
Buna karşılık da.
İş verene, Lokavt hakkı tanınmıştı.
Çalışan kesimlerin aileleri ile birlikte, hayatlarını asgari olarak idame ettirebilmeleri için de Asgari ücretin belirlenmesi konusunda. Tüm paydaşların kararlarını aramıştır.
Çalışanın ailesi ile birlikte, asgari bir yaşam düzeyi sürdürebilmesi için. Ülke ekonomisi ve koşulları göz önünde bulundurularak. Asgari bir ücretin belirlenme kuralını getirmişti.
Bu özetle şu şekilde belirlenir.
Mutfak. Sağlık. Eğitim. Sosyal Hayat. Vs. Hesaplanarak bir rakamın tespit edilmesidir.
Asgari ücret, çalışanın ailesi ile birlikte asgari bir yaşam düzeyi içinde hayatlarını idame ettirmesidir.
Net olarak belirlenen 3323 TL asgari ücret. Çalışanlarımıza bu asgari yaşam düzeyini sağlayacak miktarda mı ?
Buna evet demek mümkün mü ?
İşverenler, bu rakamlardan memnun olmadıkları için ikinci toplantıyı terk ettiler.
Karar, İşçi ve hükümet temsilcilerinin oy çokluğuna dayanan kararı ile alınmıştır.
Çalışanı az da olsa rahatlatacak olan bu artış.
Çalışanlara hayırlı olsun.

:

:

:

: