Haklıyız ve haklının yanındayız

Halkın bilgi edinme hakkının kutsallığına inanan medya grubumuz, yayınlarını ‘basın ahlak ve etik kuralları’ çerçevesinde ve “Güçlünün değil haklının yanında” ilkesiyle sürdürüyor.
Halkın bilgi edinme hakkının kutsallığına inanan medya grubumuz, yayınlarını ‘basın ahlak ve etik kuralları’ çerçevesinde ve “Güçlünün değil haklının yanında” ilkesiyle sürdürüyor.
Seçtiğimiz hedef ise KKTC’de daha özgür bir medya ağının oluşması için önderlik etmektir.
Son dönemde grubumuza uygulanmaya çalışılan ekonomik sansürün beyhude bir girişim olduğunu bilmemek ayıp değil ama bilmeyenlerin öğrenmesi gerekiyor. Çünkü Star Kıbrıs Medya Grubu olarak kuruluşumuzdan bugüne ilkelerimizden taviz vermedik.

Yani; güçlünün değil haklının yanında yer almaya devam ediyoruz.
Grubumuzun yayınları (Gerek görsel gerekse yazılı medya olarak) da bunu zaten ispatlamıştır, ispatlamaya devam edecek.

Ancak; başladığı tarihten bu yana güç odaklarının toplumun haber alma özgürlüğünü engellemeye çalışma girişimleri vardı ve bundan sonra da olmaya devam edecek.
Bugün de ülkemizde böyle bir durumla karşı karşıya olduğumuz açı bir gerçek olarak karşımıza çıktı ve bundan büyük üzüntü duymaktayız.

Ne var ki; gücünü halkın desteğinden alan medya grubumuzu ilan vermeyerek veya mevcut anlaşmaları iptal ederek baskı altına almaya çalışmak beyhude gayrettir.
Bu işgüzarlığın bizleri yıldıramayacağı bir yana, bu konudaki kararlılığımızın ne kadar haklı olduğunu da ispatlıyor.

Yine de yanlış anlamaya meydan vermemek için burada bir parantez açmak gerekiyor.
Üzerinde durduğumuz konu ilan verme, vermeme veya yürürlükteki anlaşmaları iptali değil… Çünkü medya grubumuz, devletin ilanları ile ayakta durmuyor ve ona güvenerek kurulmadı.
Yani, hiçbir zaman ‘besleme basın’ pozisyonuna düşmedik ve düşmeyiz.
Ayrıca hukuki süreçlerden çekinmediğimizi, yüce yargımıza sonsuz saygı ve güvenimiz olduğunu da belirtmek isteriz.

Star Kıbrıs Medya Grubu olarak amacımız bu ülkede medyanın baskı altına alınmaya çalışılmasını engellemek ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik girişimlerin son bulmasını sağlamaktır.

Bu uğurda verdiğimiz mücadelede diğer medya kuruluşlarını yanımızda görmeyi arzu ederdik.

Ancak; sık sık birlik ve beraberlikten dem vuran medyamızın böylesi hayati bir konuya duyarsız kalması da çok manidar.

Ama olsun…

Bir yerleri memnun etmek için çabalamaktan ise haklı ve haklının yanında olmak daha güzel.
Çünkü doğru yolda olan biziz ve halkımızın yanında olmaya yeminliyiz.

:

:

:

: