Eğitim adası ve gelir dağılımı

İnsanlığın huzuru ve barışı Devletleri oluşturan toplum fertlerinin, yani insanların, yani bizlerin tek tek mutlu olmasından geçer.

İnsanlığın huzuru ve barışı Devletleri oluşturan toplum fertlerinin, yani insanların, yani bizlerin tek tek mutlu olmasından geçer. Bu mutluluğu sağlayan şey devletten memnuniyettir. Gelir dağılımı konusu devletten memnuniyeti sağlayan etkenlerin başında gelir. Bu nedenle gelir dağılımı hususu, üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir.

Anavatan Türkiye’de; 10-12 yıl öncesine kadar, gelir dağılımındaki adaletsizliklerden şikâyet eden fertlerin oluşturduğu bir toplumun tipik yansımalarını gördük. Her gün eylem yapan çalışanları, hemen her gün tencere-tava şakırdatarak, içerisine itildiği çaresizliği protesto eden ev hanımlarını izledik haber bültenlerinde. Polisle karşı karşıya getirilmiş bireylerin attığı “susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganlarının yankılandığı sokaklar hala hafızlarımızda…

Gelir dağılımındaki izlenen politikaların sosyal yansımasının en güzel örneklerini yaşadı Anavatan. Gelen iktidar ders almış olacak ki, bugün o sokaklar bomboş.
Bir zamanlar Türkiye’yi çöküşün eşiğine getiren ve onlarca yıl önce terkedilen ekonomi politikaları, ülkemizde uygulanmaya devam ettiği için, gelir dağılımında uçurumlar oluşmuş, gelecekten umudunu kesmiş, mutsuz fertlerden oluşan bir toplum haline geldik. Eğer çare bulunmaz, çözüm üretilmez, mevcut ekonomik politikalar terkedilmezse, gelir dağılımındaki adaletsizliğin yıkıcı etkilerini yakın bir gelecekte çok daha net göreceğiz.
Gelir dağılımındaki adaletsizliğin basına yansıyan örneklerini sık sık görüyoruz. Daha da yaygınlaşarak bireysel bu yansımaların toplumsal bir travmaya dönüşmesini engellemek için, sosyolojik ve ekonomik araştırmalara başlanması, yapılacak analizlerde gelir dağılımı üzerinde dikkatle durulması, çapınıntespit edilmesi, neden ve sonuç ilişkisinin dikkatle ele alınması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Eğitim adasıyız. Üniversite cennetiyiz. Hükümet, üniversitelerden yardım istemelidir. Ekonomi bölümleriyle işbirliği içerisinde her türlü çalışmaya açık olmalı, gelir dağılımındaki adaletsizliğin boyutlarının tespitini ve gelir grupları arasında gelir oluşum ilişkisini irdeleyen araştırmalar yapacak bir kurul oluşturmalıdır.Bu kurulun elde edeceği bilimsel veriler ışığında atılacak adımlar belirlenmeli, devlet gelir dağılımda adaleti sağlamak ve çarkları sorunsuz dönenen bir ekonomik sistemin inşası içinmüdahale edeceği alanları ve müdahale türlerini belirlemelidir.

Özetle, devleti yönetenler adaletli gelir dağılımının önemini kavramalı, mutlu bir toplum istiyorlarsa geliri yeniden ve adil dağıtmak için özetle değindiğimiz çalışmalara süratle başlamalı, yeniden dağıtacağı gelirin adaletli olmasını sağlayacak araçları tekrar ve özenle belirlemelidir.
Bu haber 2516 defa okunmuştur

:

:

:

: