Yetmez Ama Evet!......

Olayın kilit oyuncuları olarak UBP’den kopan milletvekillerinin sayesinde hükümeti düşüren muhalefet partileri çelişkili ifadelere rağmen hükümeti de kurma lütfunda bulundular.

Olayın kilit oyuncuları olarak UBP’den kopan milletvekillerinin sayesinde hükümeti düşüren muhalefet partileri çelişkili ifadelere rağmen hükümeti de kurma lütfunda bulundular.
Kurulan hükümete ise teknokrat hükümeti adı verdiler. CTP ve TDP’nin bu konsepte büyük ölçüde sadık kaldığı söylenebilir. Ancak, rüzgarı arkasına alan ve sinerji yaratacağı beklenen DP-UG maalesef seçmeni sukut-u hayale uğrattı ve kendi rüzgarını nerede ise kesti. Geçici bir hükümete verecek teknokratının dahi olmadığı veya varsa kırk beş günlük hükümette dahi bakan olmayı dengelere kurban ettiği gerçeği gelecekte talib olduğu iktidara ne kadar muktedir olduğunun ipuçlarını vermiştir. Şöyle ki, DP teknokrat diye bayındırlık ve ulaştırma bakanlığına bir kadın doğum doktorunu getirirken, bir önceki iktidarında dışişleri bakanı olan bir kişiyi ise joker gibi ekonomi bakanlığına atanmıştır. Bir çoğu DP’li olmak üzere konuştuğun seçmen böylesi bir mentalite ile DP’nin UBP’ye rakip olamayacağı fikrini üzülerek ifade etmişlerdir.
Ne ise atmış oldukları ilk yanlış adıma rağmen yine de DP-UG’ye başarılar dileyerek kurulan yeni hükümetin ilk icraatlarına geçelim.
Yeni kurulan kabinenin il kararlarına göre; Mali durum her hafta internetten toplumla ve şeffaflıkla açıklanacak, web üzerinden 'Maliyenin seyir defteri' açılıyor. Kurtlar Vadisi oyuncusu Necati Şaşmaz'ın KKTC Kültür ateşesi ünvanı iptal edildi. Zeyko arazisinin devrinin iptali için çalışmalar başlatılıyor. Ayrıca RHA'lara sınırlama getiriliyor.
Yukarıdaki kararlar ilk bakışta vay be aşk olsun dedirtebilir. Ancak, bu yaklaşım “show”dan ibaret midir? Yoksa samimi midir? Bunun tam yanıtını almak için aşağıdaki olgular için kabinenin tavrını ve vizyonununa bakmamız gerekiyor.
• Ben iktidara gelirsem Ercan özelleştirmesini iptal edecem diyenlerin tavrı ne olacak?
• Ercan özelleştirmesi iptal etmese dahi ordaki hizmeti kaliteli ve ucuz hale getirmek için ne yapılacak?
• Kurultay maksatlı istihdamları iptal edecem diyenler şimdi ne yapalım amma deyip duracak mı?
• Petrol dolum tesisi gibi çevre düşmanı yatırımlar temelli iptal mı edilecek?
• Petrol dolum tesisi gibi maksatlarla tahsis veya kiralanan arazi ve tesisler Zeyko arazisinin devri gibi iptal mı edilecek?
• Haksız ve usulsuz dedikleri vatandaşlıklar iptal mı edilecek?
• Seçim yasağına ramak kala verilen müfettişlikler, tasdik memurlukları ve benzeri ünvanlar iptal edilecek mi?
• Şeffaflıktan bahsedilirken vatandaşa tasarruf tedbiri yaptırılırken bazı kesimlerin yüklü mesai almaları ifşa edilip durdurulacak mı? Yoksa bu dönemde fazla mesai yapma sırası iktidardaki üç parti mensuplarının mı? Bu mesailerden kurtulmak için vardiya usulune geçme cesareti gösterilecek mi? Yoksa statükocu çevrelere yenik mi düşülecek?
• 'Maliyenin seyir defteri' diye şeffaflıktan bahsedilirken turizm fonu gibi kalemlerdeki girdi ve çıktılar şeffaf bir şekilde ortaya konacak mı?
• Başbakanlık denetleme kurulu, mali polis ve Sayıştay Başkanlığı gibi kurumlar devreye konup yolsuzluk ve usulsüzlükler süratle araştırılmaya başlanacak mı? Yolsuzlukların üzerine gidilmesinde tıkaç olan savcılık gibi kurumları da kapsayacak yargı reformunun fitili bu kırk beş günde tutuşturulacak mı? Bu araştırma bazı UG milletvekillerinin de bakan olduğu dönemi de kapsayacak mı?
• Adeta peşkeş tüzüğü olan ihale tüzüğüne son verilip şeffaf bir ihale yasasının çalışması başlatılacak mı?
• Dünyada akaryakıt fiyatları düşerken bizde fiyatları artıran mekanizmalara halktan yana müdahale edilecek mi?
• Gıda sağlığı ve sertifikasyon gibi konularda halkın menfaatine ivedi kararlar alınacak mı?
• Halkımızı kanser eden baz istasyonlarının frekans ölçümü ve meskun mahalin dışına çıkışlarına dönük cesur karar üretilecek mi?
• AKSA’ya verilen imtiyazlar KIB-TEK’in lehine olacak şekilde iptal edilecek mi?
• Rekabet kurulu işler hale getirilecek mi?
• Vatandaşa ezgi eden devlet dairelerini halkın hizmetçisi konumuna getirecek yeni bir vizyon ortaya konacak mı?
• Meclis içtüzüğü değiştirilerek Cumhuriyet Meclisi daha etkin hale getirilecek mi?
• Bu seçimlerde olmasa dahi gelecek seçimlerde yürürlükte olmak üzere seçim ve halk oylaması yasası ve siyasi partiler yasası gibi yasalara yoğunlaşılacak mı?
• Faiz yasası gibi konularda halkın yararına kıllarını kıpırdatacaklar mı?
• Özellikle diğer meslek gruplarına göre haksızlığa uğrayan polislerimizin nakil ve maaş durumlarıyla ilgili samimi ve sonuç alıcı tavır sergilenecek mi?
• Toplum vijdanını rahatlatma niyetinde olan yeni kabine Atatürk büstü olan parkların ve 100 TL borcu olan gariban vatandaşın dahi elektriği kesilirken milyonlarca borcu olan mümtaz işadamlarının elektriğini kesme cesareti gösterecek mi?
• Özellikle sol parti olduğunu iddia eden kabine üyeleri sigorta ve ihtiyat sandığı yatırmayan ve bazıları ile çıkar ilişkisi içinde oldukları işadamlarının üzerine gidebilecekler mi? Bunları yapamayan bir kabine sadece ucuz cesurluk niteliğindeki showlarıyla mı toplum vijdanından bahsedecek?
• Turistik tesisilerin en az % 30 yerli istihdam kuralına riayet etmeleri sağlanacak mı?
• Turistik tesislerin her türlü ihtiyacını yerli üretici yerine dışarıdan ithal etmelerine göz yumulacak mı?
• Özel sektörde sekiz saatin üzerinde çalıştırılarak sömürülen emeğe sahip çıkılacak mı?
Sanırım listeyi daha da uzatmanın faydası yok. Önemli olan yeni kabinenin show mu yaptığı yoksa samimi mi olduğunu halka anlatabilmesidir. ANCAK VE ANCAK BU ŞEKİLDE UBP KARŞISINDA GERÇEK ALTERNATİF OLABİLİRLER.
Bu haber 994 defa okunmuştur
  • ince  NY - 17.06.2013 Neden benim umidim yok acaba?:(

:

:

:

: