Esas Mesele “REEL SEKTÖR”ün Güçlenmesi, Gerisi Fasa Fiso

Seçime günler kala siyasi partilerin pembe tablolar çizen manifestolarını ve nutuklarını takip ediyoruz.
Seçime günler kala siyasi partilerin pembe tablolar çizen manifestolarını ve nutuklarını takip ediyoruz. Toplum olarak aynı zamanda biliyoruz ki, siyasete ve siyasetçiye güvenin yerlerde sürünmesinin temel nedeni olarak seçim sonrası bu manifestolar ve vaatler unutulup başarısızlıklarına kılık uydurmak için “AMA”, “ANCAK” veya “FAKAT” ile başlayan açıklamalar ve enkaz edebiyatı söylemleri özellikle iktidar partilerinin gündemini meşgul edecektir.
Bir an için siyasi partilerin manifestolarına sadık kalıp iktidar olmaları halinde harfiyen uygulayacaklarını varsayalım. Peki siyasi partiler ülke gerçeğini idrak ettiler mi acaba? Kıbrıs Türk Halkı olarak KKTC ekonomisinin temel problemi nedir düşündük mü? Yani sivrisinekleri üreten bataklığın kaynağı nedir samimi olarak kendimize sorduk mu?
Toplum olarak ülke sorunlarının başında işsizlikten, gelir dağılımında adaletsizlikten ve sağlıkta yetersizlikten devamlı dem vuruyoruz. Ancak, bu sorunları doğuran ve bizim bizzat yarattığımız kısaca “STATÜKO” olarak özetlenen canavarla mücadeleden bahseden yok. Çünkü, toplumun neredeyse tamamı bu canavdan beslenmekte ve dolayısı ile varolması için devamlı olarak bu canavarı beslemektedir.
Bu ne biçim iş diye tepki koymadan lütfen “STATÜKO” canavarını neden ayakta tuttuğumuzu anlatan aşağıdaki tespitlere bir göz atınız.
• Bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durmamasını ve Türkiye’ye devamlı avuç açmamıza neden olan kamu sektörünün yeniden yapılanması ve reel sektöre hizmet eden verimli ve etkin hale gelmesi için 40 yıldır kılını kıprdatan var mıdır? Ondan bundan uzman getirdim üzerinde çalışıyorlar veya dağ fare doğurdu şeklinde ucube yasa önerileri ortaya atma şeklinde show haricinde kamuda reform yapmaya pek cesaret eden neden olamıyor? Çünkü statüko canavarının sefa sürdüğü saray Kamuda ve buraya dokunanı cız yapıyor? Esas oy potansiyeli olan kamudaki memurun ve işçinin haklarına ve 13. Maaşına dokunmaya cesaret eden var mıdır? Özel sektörde çalışan işçinin vergileri ile kamuda 13. maaş vermek anayasal bir eşitsizlik değil midir? Kamuda çalışan ve otomatik olarak barem içi artış alan ve emekliliği garanti olan işçiye ve memura artık performansına göre artış ve terfi alacaksın, performansın düşükse bölüm değiştireceksin ve/veya eğitime tabi tutulacaksın, eğer yine yeterli bulunamazsan işten bile atılacaksın deyebilecek bir babayiğit var mıdır? Artık kamuda kadro yok performansa göre uzayabilecek sözleşme sistemi gelecek diyebilen bir babayiğit var mıdır? Performansınızı artık siyaseten atanan amirler değil hizmeti alan vatandaş ölçecek ve bu sizin ilerlemenizde esas alınacak diyebilen bir babayiğit var mıdır? Yolsuzluk yapanı artık iyilik olsun diye emekliye sevk eden değil bağımsız bir iç denetim ve güçlü bir sayıştay denetimi ile artık herkesin hesap vereceği gerçek anlamda şeffaf ve hesap verebilir bir sistem geliyor diyebilen bir babayiğit var mıdır?
• İşsizlik sorununun diğer sorunları da depreştiren kamuda değil özel sektörde çözülebileceğini halen daha ne siyasetçiler ne de biz idrak ettik. Eğer bu gerçeği idrak etmiş olsa idik Özel ve Reel sektörün rekabet edebilmesi için gerekli önlemleri bugüne kadar alırdık. Yani reel sektörün etkin ve verimli çalışması için tüm engelleri kaldırırdık. Neler midir bunlar? Reel sektörün yatırım ve faaliyetlerini olumsuz etkileyen bürokrasinin basitleştirilmesi; rüşvet ve yolsuzluk iddialarını ortadan kaldırıcak gerçek anlamda şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin getirilmesi; elektrik, telefon gibi yatırım girdilerinin ucuzlatılması; faiz yasası, icra-iflas gibi finans sektörünü yeniden yapılandırarak finasman girdilerinin ucuzlatılması; yatırım ve finansman kararlarını siyasi erkin elinden alarak verimlilik, etkinlik ve sürdürülebilirlik esaslarına göre yürütecek uzman kadroların yönetimine verilmesi; teminat problemi olan işletmeler için yeniden yapılandırılacak Kredi Garanti Fonunun işler hale getirilmesi; başta tarım olmak üzere her şeyi sübvansiye etme yerine rekabet gücü elde etme potansiyeli olan alan ve sektörlerin desteklenmesi; reel sektörün ve kamunun ihtiyaçları gözönünde bulundurularak insan kaynaklarının planlanması ve ihtiyaç olmayan alanlarda burs verilmemesi; haksız rekabeti önlemek için kayıt dışılığa son verilmesi ve bu yönde işletmelerin gerçek kazançlarını rapor etmesini sağlayacak şekilde muhasebe/murakebe sisteminin yapılandırılması; işletmelerin kurumsallaşması, birleşmeleri ile verimliliklerini ve etkinliklerini artıracak modern teknoloji gibi yatırımların teşvik edilmesi REEL SEKTÖRÜN GÜÇLENMESİ VE GERÇEK İSTİHDAM KAPISI OLMASI İÇİN alınabilecek başlıca önlemlerdir.

Bu haber 1050 defa okunmuştur

:

:

:

: