İnternet kesintisinde suçlu kim?

Devletin elindeki kurumların neden özelleşmesi gerektiğinin en güzel yanıtını, en açık şekilde ADSL kullananlar son birkaç gündür internete bağlanamayarak aldı...

Devletin elindeki kurumların neden özelleşmesi gerektiğinin en güzel yanıtını, en açık şekilde ADSL kullananlar son birkaç gündür internete bağlanamayarak aldı...
Bütün Dünyada devletin elindeki hemen her kurum doğası gereği hantal, işe yaramaz, çağın dışında kalmış bir görünüm sergilemektedir...
Nüfusu büyük, ekonomik açıdan güçlü ülkelerde bu hantallık teknolojik yenilenme açısından bir ölçüye kadar kamufle edilebilse de özellikle işin vatandaşa yansıyan yüzü tahammül sınırlarını zorlamaktadır...
Bu mecburiyet kimsenin dile getiremediği ama özgürlüklerin kısıtlandığı gerçeğinin altını kalınca çizmektedir...
Nüfusu az, ekonomisi olmayan bizim gibi ülkelerde devletin elindeki işletmelerde ortaya çıkan durum daha da vahimdir...
Koltuk kavgalarından, sistemin hantallığından, çalışan sayısının fazlalığından diz üstü sürünen kurumlarımız, sendikal eylemlerle, grevlerle, eğitimsiz bırakılan çalışanlarıyla kelimenin tam anlamıyla çökertilmişlerdir...
İnternet erişiminde yaklaşık 3 gün süren sorunlarda birçok kamu kurumunun neden özelleştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur...
Aslında sorun internet erişiminde değildir...
Sorun, internet erişiminde ortaya çıkan aksaklığı birkaç dakikada gideremeyen, teknik altyapısını ve yetişmiş insan gücünü bünyesinde istihdam etmekte başarısız olan kurumdadır...
Konu özürle geçiştirilemeyecek kadar önemlidir...
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıkladığı gibi suçlu alt yapı da değildir...
Suçlu sistemsizlik üzerine oluşturulmuş ve sistem haline getirilmiş mevcut yapıdır...
Bu mevcut yapının çağdaş normlara göre; koltuk, makam, mevki beklentilerinden sıyrılarak sil baştan ele alınması ertelenemez hale gelmiştir...
Esasen internetteki sorun birkaç günlük kesintilerle de sınırlıda değildir. Dünyanın diğer ülkelerinde kullanılan internet ücretleri ve hızlarıyla da alakalı bir sorundur...
Birleşmiş Milletler ’in açıkladığı bir raporda, insanları internetten ayırmanın insan hakları ihlali olduğu ve uluslararası yasalara aykırılık teşkil ettiği şeklinde bir yaklaşım benimsenmiştir...
Raportör, “…sunulan gerekçeler ne olursa olsun kullanıcıların internet erişiminin kesilmemesi gerektiğini göz önünde tutuyor. Tüm devletlerin siyasi kargaşa döneminde olmaları da dâhil olmak üzere internet bağlantısının her daim muhafaza edilmesi gerektiğini de ekliyor.”
Sonuç olarak Kuzey Kıbrıs’ta Telekominaksyon Dairesi gibi birçok kurumun özelleştirilmesi gerekiyor...
Devlet artık denetleyici konumda olmalı...
Aksi takdirde internette olduğu gibi Dünya'nın en pahalı, yavaş, kotalı internetini (eğer alt yapıda sorun çıkmazsa) kullanmaya devam ederiz...
Bu haber 9192 defa okunmuştur

:

:

:

: