Neymiş Efendim Bu Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik!....

Değerli okurlarım herşeyden önce yaklaşık bir aydan sonra sizinle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.
Değerli okurlarım herşeyden önce yaklaşık bir aydan sonra sizinle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.

Zaman zaman bazı kavramlar moda olarak özellikle siyasete damgasını vurmaktadır. Bunlara örnek küreselleşme, konjonktür ve sürdürülebilirliktir.

Günümüzde ise özellikle siyasi partilerin seçimlerde sarıldığı moda kavramlar şeffaflık ve hesap verebilirlik oldu. Özelllikle, yeni kurulan hükümet programında bol keseden şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yapılacağı kuvvetle muhtemeldir.

Peki bu kavramlar doğru ve bilimsel olarak kullanılıp o şekilde davranılmakta mıdır?
Şeffaflık ve hesap verebilirlik devletin mi? yoksa hükümetin intizarında mı olmalıdır?
Hükümet edenlerin rakiplerinin hata ve hukuksuzluğunu ifşa etme misyonu şeffaflık ve hesap verebilirlik midir?

Şeffaflık ve hesap verebilir bir devlet hükümetle mi? Yoksa Hükümete rağmen diğer devlet kurumlarının sayesinde mi sağlanabilir?

Yukarıdaki soruların yanıtını bulmak için şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını doğru olarak açıklamak sanırım yeterli olacaktır.

Şeffaflık Derneği Şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını aşağıdaki gibi tanımlamaktadır

“ŞEFFAFLIK” kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir.

“HESAP VEREBİLİRLİK” prensibi; karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve yapmış oldukları faaliyetlerden sorumlu tutulmaları anlamına gelir. Kişiler veya kurumlar aldıkları karardan etkilenecek kişilere hesap verebilmelidir. Hesap verebilirliğin ön şartı şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleridir.

Nihal Samsun’a göre hesap verebilirlik müessesesinin etkinliği nihai olarak yürütmenin bilgi taleb ettiğinde onlardan uygun ve zamanında bir yanıt alabilme kabiliyetine bağlıdır. Bu aşamadaki gelişmeler, yürtmenin hesap verebilirlik müessesesine yanıt verme konusundaki kendisini ne derece zorunlu hissettiğine bağlıdır.

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi ŞEFFAF ve HESAP VEREBİLİR bir devlet yaratmayı sadece yürütmeden beklemek veya böylesi bir iddiayı kabul etmek bilim ve akılla örtüşmemektedir. ÇÜNKÜ, ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR BİR DEVLETİ, YÜRÜTMEYİ ALDIĞI KARARLARDA ÖNGÖRÜLEN HEDEFLERE UYMAYI, YASALARI UYGULAMASINI, KURAL VE YASALARA AYKIRI YAPILAN İŞLERİ DURDURMAYI VE YÜRÜTMEDE YANLIŞ YAPANI CEZALANDIRMAYI SAĞLAYAN MEKANİZMA ŞEKLİNDE TANIMLAYABİLİRİZ. Böylesi bir mekanizmanın temel öğleri ise yürütmeden ziyade e-devleti de kapsayan güvenilir bir veri ve istatistik sistemi, güçlü bir iç denetim, güçlü bir dış denetim (sayıştay), Ombudsman ve adaletin sekteye uğramayacağı etkin bir savcılık ve yargı sistemidir. YANİ ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR BİR DEVLET YARATMANIN OLMAZSA OLMAZI GÜÇLÜ BİR HUKUK DEVLETİDİR.

NETİCE İTİBARİYLE ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR BİR DEVLET YARATMAK SADECE YÜRÜTMENİN DEĞİL MUHALEFETİN, SİVİL TOPLUMUN, ANAYASAL KURUMLARIN VE YARGI TEMSİLCİLERİNİN TEMEL MİSYONU OLMALIDIR.
UMARIM MESAJ İLGİLİ YERLERE ULAŞMIŞTIR.
Bu haber 664 defa okunmuştur

:

:

:

: