Yeni hükümet programında gökten bir yıldız vaat etmek kaldı!..........

İtiraf etmek gerekir ki; yeni hükümet programı KKTC tarihinin en iddialı programı olarak karşımıza çıkmıştır.

İtiraf etmek gerekir ki; yeni hükümet programı KKTC tarihinin en iddialı programı olarak karşımıza çıkmıştır. Ülkede kronikleşmiş yapısal sorunların çözümüne cesaretle yaklaşırken bugüne kadar tabu olarak görülen sorunlara el atmakta ve TC-KKTC ekonomik protolünde yer alan bazı önelemlerin hilafına hedefler belirlemektedir.
Herşeyden önce ifade etmek gerekir ki; toplumda siyasete ve siyasetçiye kalmayan güveni temin etmenin artık son fırsatıdır. Bu ise ancak çok iddialı olan yeni hükümet programı ile mümkün olabilir. Dolayısıyle, eskiden olduğu gibi “En güzel cümleleri ve cenneti vaat edeyim ne de olsa çoğunu yerine getirmeyeceğim ve bunun hesabı da bana sorulmayacak” deme lüksu artık hükümet edenlerin elinde yoktur. Artık başta “TOPARLANIYORUZ HAREKETİ “ olmak üzere söylenenler/vaat edilenler ile yapılanları sorgulayan ve toplumdan kabul alan güçlü sivil toplum örgütleri ve oluşumları bulunmaktadır.

Hükümet programındaki her şeyin iddia edildiği gibi siyasi ve başka hesaplarla değil yapılmasına inanıldığı ve kararlılık olduğu için yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde, şimdiden planlanabileceği gibi hükümet programının yerine getirilmeyişi koalisyon hükümetinin ömrüne, başta sendikalar olmak üzere statükocu çevrelerin karşı çıkmasına ve bugünlerin moda terimi ile vesayet rejimine bağlanırsa bu bilinmelidir ki toplum bunu yemeyecektir. Çünkü malum olguların idraki içerisinde bu hükümet programı kaleme alınmıştır.

TC-KKTC ekonomik protokolü ile ters düşmeyen ekonomik programdaki yargı reformu, Sayıştay, Ombudsman gibi denetim kurumlarının yapılandırılması, siyasi partilerin şeffaflaşması ve finansmanının denetimi, partisinden istafa eden milletvekillerinin bağımsız kalması, ülkenin tek seçim bölgesi olması, dokunulmazlıkların sınırlandırılması, vergi reformu, kamu maliyesinin disipline edilmesi, bağımsız istatistik kurumunun kurulması, çağdaş bir kamu ihale yasasının yürürlüğe girmesi, kamu reformu, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi gibi hedeflerin gerçekleşmesi halinde hükümetin ayakta alkışlanması gerekir.

TC-KKTC ekonomik protokolü ile örtüşmeyen ve bugüne kadar tabu görülen aşağıdaki başlıca hedefleri yerine getirmesi halinde ise sanırım bu hükümet omuzlarda taşınacaktır.
• Merkez Bankası’nın yönetimi doğrudan doğruya KKTC yetkili makamları tarafından atanacaktır.
• Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nın KKTC yurttaşlarından olması ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesi sağlanacaktır.
• Özelleştirme Yasası gözden geçirilecek, Özelleştirme Yasası’nda tekelleşmeye yol açacak özelleştirmenin yasak olduğu açıkça düzenlenecektir.
• Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak KIB-TEK’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

YENİ HÜKÜMET İÇİN DİLEYEBİLECEĞİZ TEK ŞEY “GAZANIZ MÜBAREK OLSUN”..
Bu haber 746 defa okunmuştur

:

:

:

: