Mungan yerden göğe kadar haklı!..

Bugünlerde yapılan tartışma ve yaratılan polemikin odağı, maalesef Maliye Bakanının ekonomik protokolün revizyona gerek olmadığına dönük ifadesi olmuştur.
Bugünlerde yapılan tartışma ve yaratılan polemikin odağı, maalesef Maliye Bakanının ekonomik protokolün revizyona gerek olmadığına dönük ifadesi olmuştur. Bu ifadeden özellikle CTP içerisinde bazı kesimlerin rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığının yetki ve sorumlulukları düşünüldüğünde hiçbir şekilde yanlış ifadede bulunulmadığı anlaşılmaktadır.
Öncelikle, Maliye Bakanını siyasi bir kimlik olarak görmek kesinlikle yanlıştır. Maliye Bakanı geçiş hükümetinde olduğu gibi bugün de bir teknokrat kimliği ile kabinede yer almaktadır. Maliye Bakanının temel misyonu parti siyasetini yürütmek değil kamu maliyesini disipline etmektir. Dolayısıyla, siyasi kültür açısından ezberimizi bozmalı ve böylesi teknokratlara rahat ve huzurlu çalışma ortamı yaratmalıyız. Onaları da polemiğe çekmenin kimseye faydası olmayacaktır.
Gelelim T.C-KKTC ekonomik protokolüne...... Bu protokolde Maliye Bakanlığı açısından ekonomik programın protokole ters düşen yönü yoktur. Bu açıdan, Maliye Bakanı kendi misyonu çerçevesinde protokolün revizyona ihtiyacı yoktur demektedir. Revizyon edilmesi gereken KIB-TEK’in özerkleştirilmesi gibi konular Maliye Bakanlığının uhdesinde bulunmamaktadır. TC-KKTC Ekonomik protokolüne göre “Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı Matrisi”nde yer alan mali disipline ilişkin hedef ve yapılacak işler aynen aşağıdaki gibidir:

AMAÇ: 2- Mali Disiplinin Sürdürülmesi Hedef Yapılacak İşlem Süre Sorumlu Kuruluş
Hedef: 2.1.
Kamu mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi


2.1.1. Tüm kamuyu kapsayan, mali disipline hizmet eden, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini sağlayan, uluslararası standartlara uygun, Kamu Mali Yönetimi Yasası çıkarılacaktır.
2.1.2. Sayıştay denetiminin güçlendirilmesi amacıyla gerekli
yasal düzenlemeler yapılarak, Sayıştay denetimi uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir.
2.1.3. Fonların gelirleri bütçe geliri yapılarak, vermekte oldukları hizmetlerin bütçe ödenekleriyle gerçekleştirilmesi sağlanmak suretiyle fonlar tasfiye edilecektir.
2.1.4. Merkezi yönetim, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ihale uygulamalarında AB kriterlerine uyum ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla yeni bir ihale yasası çıkarılacaktır.
2.1.5. Bütçe kanunlarıyla verilen ödenek miktarlarına uyulacak, ödeneksiz avans ve imprest verilmeyecek, ödeneksiz görev zararı verilmemesi esas olup, ödeneği olmadığı durumlarda kamu kuruluşları ve şirketlerine zarar doğuracak görev verilmeyecektir.
2.1.6. Saat başı ücretlerin hesaplanma bazı ve toplam ek mesai süresi gibi hususlarda gerekli düzenlemeler yapılarak ek mesai ödemelerinin bütçe üzerindeki yükünü azaltacak tedbirler alınacaktır. Haziran 2013


Aralık 2013


Eylül 2013

Aralık 2013

Program Dönemi Boyunca
Mart 2013 Maliye Bakanlığı


Sayıştay Başkanlığı


Maliye Bakanlığı


Maliye Bakanlığı


Maliye BakanlığıMaliye Bakanlığı

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi Ekonomik protokoldeki mali disiplin hedefleri ile hükümet programındaki mali disiplin hedefleri ters düşmediğine göre Maliye Bakanı açısından ekonomik protokolün revizyona gereği yoktur. Sadece öngörülen sürelerin seçim yüzünden aşılması olgusu teknik düzeyde TC yetkilileri ile görüşülmelidir. KIB-TEK’in özerkleştirilmesi veya diğer konularda revizyona gerek varsa bunu ilgili bakanın dillendirmesi daha doğru olacaktır.
ÖZETLE ÜLKENİN DİBE VURMASINA NEDEN OLAN KOKUŞMUŞ SİYASETİ BIRAKALIM VE KKTC’Yİ MAMUR ETMEK İÇİN NE GEREKİYORSA ONA ODAKLANALIM.
Bu haber 840 defa okunmuştur
  • anlayabilmek kural  bogaz - 02.10.2013 sayin okan siz tarafsiz oldugunuz icin mungan hakkinda musvet uygun yorum yaptiniz.politik olsaniz boyle yazarmiydiniz.kktc icin mungan bir sanstir.yorgancioglunu cesaretinden dolayi tebrik ederim.serdar bey bu cesareti gosteremedi.

:

:

:

: