MUHARREM AYI

Bazı zaman ve mekanlar vardır ki içerisinde meydana gelen olaylardan dolayı özel bir anlam kazanırlar.İnsanlık tarihinde meydana gelen bir takım olaylar,toplumların hayatlarında dönüm noktasını teşkil eder.

Bazı zaman ve mekanlar vardır ki içerisinde meydana gelen olaylardan dolayı özel bir anlam kazanırlar.İnsanlık tarihinde meydana gelen bir takım olaylar,toplumların hayatlarında dönüm noktasını teşkil eder.İslam tarihinde dönüm noktası olan olaylardan birisi de Mekke’den Medine’ye hicrettir

Peygamber efendimize ve O’na inanan müminlere uygulanan baskı ve zulüm dayanılmaz hale gelince ,Müslümanlar’dan bir kısmı Habeşistan’a,bir kısmı da Medine’ye hicret ettiler.En son Peygamber efendimiz( s.av.) ve Hazreti Ebu Bekir(r.a),622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret ettiler.Hazreti Ömer’in halifeliği döneminde bu olay takvim başlangıcı olarak kabul edildi.Muharrem aynın birinci günü hicri takvime göre yıl başıdır.Bu sene hicri yıl başı 4 Kasım Pazartesi gününe denk gelmektedir..Hicri yeni yılınızı tebrik ediyorum.
Hicri yıl başını hatırlamak ve hatırlatmak bize ne gibi sorumluluklar yükler diye biraz düşünmek istersek,Hicretin tarifi ve yaşanan süreci göz önüne aldığımızda karşımıza çıkan manzara; Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve arkadaşlarının İslamın yaşaması ve yaşanması için canları pahasına yaptıkları mücadele,bu uğurda katlandıkları zorluklar,çekilen işkenceler hepsi gözümüzün önüne geliyor.
Hicrette yaşanan çok dramatik, acı ıstırap dolu hatıralar vardır. İnsanlar,doğdukları toprakları,sahip oldukları tüm varlıklarını bırakıp bir canları ile yola düştüler. Sebep,Allah ve Rasülüne iman etmeleri, dinin emirlerini yaşamak istemeleri. Doğup büyüdükleri kendi öz yurtlarında buna imkan kalmayınca mecburen göç etmek zorunda kaldılar. Bu göç olayının iç yüzünü bence en güzel anlatan bir manzara vünardır ki her hatırladığımda burnumun direği sızlar ve gözlerim yaşarır. Hicret günün gecesinde Peygamber Efendimiz.(s.a.v.)ve Hazreti Ebu Bekir birlikte Mekke’den ayrılıp biraz uzaklaştıklarında Rasulullah Efendimiz(s.a.v.) bir ara durup Mekke’ye dönüp bakıyor ve diyorki: ”Ey Mekke biliyorum Allah katında şehirlerin en değerli olanı sensin şüphesiz benim için de öylesin eğer kavmim beni mecbur etmeseydi ben seni bırakıp gitmezdim.”
Hicret, bir son değildi aslında başlangıçtı öyle de oldu nitekim. Bu yazının sınırları içerisinde izahı biraz zor olacak Medine’de başlayan yeni dönemin getirdikleri, yaşanan gelişmeler bunları başka yazılara bırakarak hicrete dönecek olursak.Bu gün hicreti anlamak noktasında şunu diyebiliriz ki, karanlıktan aydınlığa geçmektir hicret. Allah Rasülünün yoluna tabi olmak, O’nunla beraber olmaktır. Peygamber efendimizin (s.a.v.), Şöyle buyuruyor.”Asıl hicret, günahı terk etmektir.”Demek oluyorki bu gün hayatımızdaki bir takım yanlışları terk edip Allah ve Rasülünün istediği gibi yaşamayı tercih etmek bir nevi hicret etmektir. İnşallah hicret sevabına erişmek olacaktır.Rabbim hayatımızda yeni başlangıçlar nasip eylesin.
Muharrem ayında, Aşura dediğimiz bir gelenek vardır.Ve aşure orucu vardır. Peygamber efendimiz, Medine’ye Hicret ettiklerinde Orada bulunan Yahudiler'in on Muhaharrem günü oruç tuttuklarını gördü ve bu nedir diye soruduklalrında 'Bugün, iyi bir gündür. Allah, İsrailoğulları`nı Firavun`un zulmünden bugün kurtarmıştır. Musa (a.s.) Allah`a şükür için bugünde oruç tutmuştur. Biz de tutarız.' dediler. Hz. Peygamber; 'Biz Musa`nın sünnetine sizden daha yakınız.' buyurdular Onlar da oruç tuttular. Ancak sadece on Muharrem değil de,dokuz, on onbir şeklinde, ya da dokuz on veya on onbir olmak üzere önüne ya da sonuna ilave yaparak tutulmasını tavsiye ettiler. Ramazan orucunun farz olmasından sonra da serbest bırakıldı isteyen tutar istemeyen tutmaz.“Ramazan ayından sonra oruç için en faziletli ay Muharrem ayıdır.' buyuruluyor. Bu bakımdan da nafile oruç için fzileti çok olan bir zamandır.İmkanı olanın tutması tavsiye edilir.
Bazı kaynaklarda Muharrem ayı ile ilgili çok çeşitli bilgiler verilmektedir.Bunlardan en çok bilineni, on Muharrem Aşûre günüdür.İslam tarihinde meydana gelmiş en acı olaylardan biri olan Kerbela faciası da bu ayda olmuştur. Bu gün dönüp geriye baktığımızda Kerbela Her Müslümanın gönlünde kanayan bir yaradır. Tarihin her döneminde Müslümanları biribirne düşürüp onların başını sıkıntıya uğratmak isteyenler olmuştur ve olacaktır.Bu gün yapılması gereken, tarihin acı tecrübelerinden ders alıp kardeşliğimize zarar verecek her türlü girişimlere karşı uyanık olmaktır.Bu ayda olduğu rivayet edilen olayları da içine alan Muharrem ayı adlı şiirle bitirelim.

MUHARREM AYI
Elestü bezminde verilen ikrar
Zamana şahittir Muharrem ayı
Hak bir Halifeye kılınca karar
İnsana şahittir Muharrem ayı

Melekler hayretten gelirken vecde
İlahi emirle kıldılar secde
Secdeyle birlikte aldılar müjde
İhsana şahittir Muharrem ayı

Cennet’te imtihan başladı o dem
Bir zelle işledi Havva ile Âdem
Böylece dünyaya bastılar kadem
Figana şahittir Muharrem ayı

Burada ikisi ayrı düştüler
Yalvarıp Hüda’ya çok ağlaştılar
Arafat dağında karşılaştılar
Ğufran’a şahittir Muharrem ayı

Yakup’un gözyaşı çağlar akardı
Sabah akşam hep yollara bakardı
Yusuf’u kuyudan kimler çıkardı
Kervana şahittir Muharrem ayı

Yunus karanlıkta sırrı anladı
Davud’un sesini dağ taş dinledi
Canlı cansız aşka gelip inledi
Seyrana şahittir Muharrem ayı

Kırıldı Eyyub’un kolu kanadı
Göz göz olup yaraları kanadı
O’nun da işini Mevla onadı
Dermana şahittir Muharrem ayı

Asırlarca iman küfür tartıldı
Dağları sel yuttu gökler yırtıldı
Nuh’un gemisine binen kurtuldu
Tufana şahittir Muharrem ayı
.
Musa kavmi ile sahile vardı
Firavn’un ordusu peşini sardı
Asayı kaldırıp denize vurdu
Bürhana şahittir Muharrem ayı

İbrahim evinde doğdu İsmail
Sanki doğuşundan hikmete mail
Emr-i ilahiye olmuştu kail
Kurbana şahittir Muharrem ayı

Rabbim ol emriyle işi oldurdu
Kelimesi ile hakkı bildirdi
Vakti geldi huzuruna kaldırdı
Mihman’a şahittir Muharrem ayı

Mekke dağlarına bir ışık indi
Kalbi kör olanlar sırtını döndü
Hicretle Yesrib’e Medine dendi
Devrana şahittir Murrem ayı

Tarihe bir leke düştü kapkara
Hakkı,asırlarca kanar bu yara
Ehli Beyt’in kanı düştü kumlara
Hicrana şahittir muharrem ayı
Bu haber 292 defa okunmuştur

:

:

:

: