Sayıştay Başkanı Korahan, Hükümet Programından Farklı Birşey Söylemiyor

Bilindiği gibi geçtiğimz hafta 4 milyon 737 bin 320 TL olarak öngörülen Sayıştay Başkanlığı Bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde oybirliğiyle onaylandı.

Bilindiği gibi geçtiğimz hafta 4 milyon 737 bin 320 TL olarak öngörülen Sayıştay Başkanlığı Bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde oybirliğiyle onaylandı.
Bütçe göüşmeleri sırasında Sayıştay Başkanı Korahan, Sayıştay’ın harcamalarda daha bağımsız olması için sundukları değişiklik önerisinin kabul edilmesiyle mali konularda yüzde 50 de olsa bağımsızlık elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Sayıştaylığın yürütmeden bağımsız olması şartını hatırlatan Korahan, bunun için bütçesinin de bağımsız olması gerektiğine işaret etti.“Maliye Bakanlığı’na bağımlı bir Sayıştay bağımsız değil” diyen Korahan, en azından harcama ayağında bağımsızlık için bir adım atılmasını beklediklerini ifade etti.Korahan, Sayıştaylığın temel Anayasal kurumlardan biri olduğuna işaret ederek, faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı. Denetimlerinde yeni yöntem ve teknikler kullanmaya başladıklarını anlatan Korahan, hem mali hem işlevsel olarak tam bağımsızlığı sağlamak için Sayıştay Değişiklik Yasa Tasarısı hazırladıklarını; tasarının bir an önce meclisten geçirilmesini istediklerini kaydetti.
Hükümet edenlerin hesap verebilirliğini sağlamada en önemli aktörlerin başında gelen Sayıştay müessesesinin gerektiği gibi etkin olamadığı neredeyse herkes tarafından kabul edilmektedir. Bunun en önemli nedeni Sayıştay Başkanı Korahan’ın ifade ettiği gibi kurumun idari ve mali özerkliğinin olmayışıdır.Yorgancıoğlu hükümet programında da buna paralel Sayıştay Başkanlığının güçlenlendirilemesi hususunda aşağıdaki hedefler bulunmaktadır:
“Anayasa’da özellikle aşağıdaki çerçevede değişikliklerin yapılması suretiyle 3. Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi. 13. Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecektir.”
Bizde durum böyle iken dünyada Sayıştayların bağımsızlığı nasıl sağlanıyor? sorusuna karşılık Sayıştayların (Yüksek Denetim Kurumlarının) Bağımsızlığı Hakkında Mexico Deklarasyonu’na atıf yapmamız gerekmektedir. Genel olarak Sayıştaylar (yüksek denetim kurumları), sağlıklı bir kamu sektörü denetiminin temel gereklilikleri olarak Lima Deklarasyonu ile INTOSAI’nin (Seul, Kore’de yapılan) XVII. Kongresinde alınan kararlarından doğan sekiz ana ilkeyi kabul eder.

İlke 1
Uygun ve etkili bir anayasal/yasal/hukuki çerçeve ile bu çerçeve dokümanda yer alan hükümlerin fiili olarak uygulamasının mevcudiyeti

İlke 2
Görevlerinin ifasında görevi sürdürme hakkı (teminat) ve yasal dokunulmazlık da dahil olmak üzere Sayıştayın (yüksek denetim kurumunun) başkanlarının ve (kurullar şeklinde örgütlenmiş Sayıştayların) üyelerinin bağımsızlığı

İlke 3
Sayıştayın (yüksek denetim kurumunun) fonksiyonlarını yerine getirmede yeterli görev ve yetki genişliği ve tam takdir yetkisi
İlke 4
Bilgiye sınırsız erişim

İlke 5
Denetim çalışmalarına ilişkin rapor verme hakkı ve yükümlülüğü

İlke 6
Denetim raporlarının içeriklerini ve zamanlamasını belirleme, raporları yayımlama ve dağıtma özgürlüğü

İlke 7
Sayıştay (yüksek denetim kurumu) tavsiyeleriyle ilgili etkili izleme mekanizmalarının varlığı

İlke 8
Mali ve yönetsel/idari özerklik ile yeterli beşeri, maddi ve parasal kaynakların mevcut olması

SON SÖZ OLARAK AMERİKA’YI TEKRAR KEŞFETMEYE GEREK YOK. İŞ YAPMAK İŞİN NİYET, YAPMAMAK İÇİN İSE MAZARET YETER

Bu haber 533 defa okunmuştur

:

:

:

: