Geçici işci polemiği ile kamuda reform paradoksu!...............

Okuyucular paradoks kelimesinin anlamını bilebilir. Ancak, bir kez daha hatırlatmakta büyük fayda vardır. Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır.
Okuyucular paradoks kelimesinin anlamını bilebilir. Ancak, bir kez daha hatırlatmakta büyük fayda vardır. Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır. Çoğunlukla, çelişkili görünen sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Paradoks).

Günümüz itibari ile ülkemizde yaşanan en büyük paradoks bir yandan kamu reformu yapmaya çalışırken, öte yandan kamu reformu yapacak olanların içine girdiği geçici personel polemiğidir. Şöyle ki, ülkemizde Kamu reformuna neden gereksinim duyulmuştur. Önce bunları tekrar masaya koyalım:
• Kamunun kaynak israfını azaltmak,
• Vatandaşa hizmeti en iyi ve kısa sürede sunmak,
• Kamunun ve dolayısı ile devletin kurumsallaşmasını sağlayarak vatandaşlara göre farklı uygulama yapılmasını önlemek,
• Devlete alınacak kişilerde liyakat aramak ve başta parti aidiyeti üzere hiç kimseye ne ayrımcılık ne de iltimas yapmak,
• Devlette yapılacak işlerde sadece yasal kılıf bulunup bulunmadığına bakmak değil aynı zamanda kaynakların rasyonel kullanımı, devletin öncelikleri, verimlilik, ekonomiklik ve etkinlik kriterlerini de ön planda tutulmasını sağlanmak, ev
• Devletdeki tüm uygulamaların verimlilik, ekonomiklik ve etkinlik kriterlerine uygunluğunu sağlamak için güçlü, bağımsız, yansız ve tarafsız iç denetim ve dış denetim mekanizmalarını kurmak.

Kısaca tüm kesimler eleştiride bulunup mangalda kül bakmaz iken esas itibari ile yukarıdaki taleblerde bulunmaktadırlar. Bunun ise anlamı “ETKİN DEVLET” özleminin niyet beyanıdır. Dünyada birçok ülkede gittikçe önem kazanmaya başlayan “etkin devlet’’kavramı, devletin zorunlu fonksiyonlarını en düşük maliyetle ve en yüksek hizmet çıktısını sağlayacak şekilde yerine getirmesini, etkin olmadığı alanlardan çekilmesini (yani özelleştirmeyi), kamu harcamalarının ölçülebilir sonuçlarının ortaya konulmasını, kamu yönetiminin yönetim kapasitesinin artırılmasını ve yönetim sisteminde bütün bunları sağlayacak yapısal değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Bu çerçevede yapısal değişim ve etkin devlet kavramının başlıca unsurları; 1-Hesap verilebilirlik, 2-Saydamlık, 3-Katılımdır (http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md140/Kamu%20Harcamalari%20_A.%20ARSLAN_.pdf.)

Halen taslak aşamasında bulunan KKTC Kamu Görevlileri Yasasının temel ilkeleri ise aşağıdakilerden oluşmaktadır:
• Hukukun Üstünlüğü ve Şeffaflık
• Etkinlik ve Verimlilik
• Yansızlık
• İşbirliği ve Görev Temsiliyeti
• Hesap Verebilirlik
• Liyakat ve
• Profesyonellik
Bu taslak büyük ölçüde AB Koordinasyon Merkezi tarafından bir önceki hükümet zamanında hazırlanmış ve TC-KKTC protokolü gereği takvimde gecikmeye rağmen günümüzde gündeme gelmiştir. Peki günümüzde yapılan tartışmalar işbu Kamu Reformunun özüne uygun mudur?
Bir taraftan Kamu Reformunu savunurken diğer taraftan da paradoksal şekilde tavır sergileyen kesimlerin bu tutumunu aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
• 2013’de yapılan istihdamları partizanca bulurken geçmişte yaptığı binlerce geçici istihdamı izah edemeyen iktidar partisi;
• 2013’de yaptığı kurultay istihdamlarını kılıfına uydurduğunu iddia eden ama bu istihdamları kamunun temel ilkeleri ile açıklayamayan dünün iktidari ve bugünün ana muhalefeti;
• Geçici istihdamları kamunun temel ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde ve küçük emrah edasıyla savunmaya çalışanlar (Günah deyilmi insanlara, hiç kimsenin ekmeği ile oynamayalım, sırf bu 366 kişiyi mi fazla gördünüz gibi); ve
• Bir yandan geçici istihdamların yanlış olduğunu haykırırken diğer yandan hayret verici bir şekilde bu yanlışlıkları anlamsız argümanlarla meşrulaştırma gayreti içerisine giren iki yüzlü statükanun YILMAZ bekçisi sendikalar.
SON SÖZ: “ÖNCE İĞNEYİ KENDİMİZE ÇUVALDIZI İSE BAŞKASINA BATIRALIM”
Bu haber 680 defa okunmuştur

:

:

:

: