Bu ülkede “sürdürülebilirlik”ten söz edilebilir mi?

Günümüzde başta siyasetçiler olmak üzere devlet ve hükümet yetkilileri “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” kelimesini dillerine fazla pelezenk etmeye başladılar.

 

Günümüzde başta siyasetçiler olmak üzere devlet ve hükümet yetkilileri “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” kelimesini dillerine fazla pelezenk etmeye başladılar. Güya, ne yaparlarsa sürdürülebilirlik adına yapıyorlarmış..............

Peki nedir bu “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” ? Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Küresel anlamda kamuoyunun sürdürülebilirlik kavramıyla tanışması Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor sayesinde oluşmuştur. Bu raporda sürdürülebilirliğin tanımı şu şekilde yapılmıştır: İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.

Gelecek kuşakların hakkını yemeden çevreyi koruyarak ve geliştirerek kalkınmayı sağlamak KKTC’de mevcut uygulama mıdır?
Ülkemizdeki uygulamaların sürdürülebilirlik esasına göre yapılıp yapılmadığını anlamak için aşağıdaki soruların yanıtlarına odaklanmak sanırım yeterli olacaktır?

• Ülkenin fiziki olarak en rasyonel şekilde yapılanmasını sağlayacak Ülkesel Fiziki Planın halen daha ugulanmadığı bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Yıllardır Kalkınma Planı ve Yıllık Program yapmaktan vazgeçen bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Toplumsal duyarlılıkların örtüşebileceği “Ekonomik ve Sosyal Konsey”in yıllardın toplanmadığı bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Bir taraftan vergi bilinci ve adaletinden bahsederken diğer taraftan hiçbir hukuki gerekçe olmadan milyonlarca liralik verginin affedildiği bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Şehir imar planlarının sağlıklı uygulanmadığı bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Öncelikli sektörün turizm olmasına rağmen Turizm Gelişim Planının uygulanmadığı bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Kalkınmada öncelikli sektör olmasına rağmen bir nevi bet ofisleri ve gazinolar ile kucak kucağa olmaya göz yumulan Üniversitelerimiz için “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Ülke içi gıdalar için denetimin yetersiz, ülke dışından gelenler için ise nerere ise imkansız olan bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Üreticiye ve devlete güvenilmediği için maydanozu bile Güney Kıbrıs’tan alma durumunda kalınan bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Belirli kesimlerin çıkarı için toplum sağlığını hiçe sayan ve ülke dışından gelen ürünler için sertifika (GLOBALGAP -EUREPGAP)şartı getirmeyenbir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Belirli sermaye gruplarının çıkarını korumak pahasına toplumun zehirlenmesine göz yumulan bir ülkede“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Devletin dahi işlettiği elektrik santraline baca veya filtre (her ne ise) takılmayarak toplumun zehirlendiği bir ülkede“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Daha verimli ve daha iyi hizmet vereceği iddiasıyla özele devrettiğimiz elektrik santralleri ile toplumun zehirlenmesine göz yumulan bir ülkede“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Ülkenin kalkınmasında turizmi öncelikli devlet politikası olarak belirlerken gerçekleşen turizm yatırım alanında santrallerin zehir saçmasınamüsade edilen bir ülkede“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?

• Gerek gıda güvenliği gerekse zehir saçan santraller karşısında önlem almayan veya çıkar grupları karşısında önlem alınamayan ve dolayısıyla kanserde dünya dördüncüsü (bazılarına göre birinci) olunan bir ülkede “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”ten söz edilebilir mi?
Bu haber 528 defa okunmuştur

:

:

:

: