2013 3. Çeyreğinde Kamu Finansman Gereği Azaldı!...

En güvenilir veri temin ettiğimiz kurumların başında gelen KKTC Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda 2013 yılının 3. Çeyreğine ait bülteni yayınladı.

En güvenilir veri temin ettiğimiz kurumların başında gelen KKTC Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda 2013 yılının 3. Çeyreğine ait bülteni yayınladı. Bu bültene dayanarak KKTC ekonomisi hakkında dönemsel ipuçları elde etmek mümkündür. Bu bültenden hareketle istihdam, ticaret açığı, ülkeye gelen turist sayısı ve kamu finansman gereği başlıkları altında KKTC ekonomisini aşağıdaki gibi değerlendirebiliriz:
İŞSİZLİK AZALDI

2013 yılı 3. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işsizlik oranı % 26.4 azalarak 878 kişiye düşmüştür. Buna paralel kadın ve erkek işsiz sayısında da azalma kaydedilirken işsizlerin % 35.08’ni erkek, % 69.92’sini kadın oluşturmaktadır.

TİCARET AÇIĞI DÜŞTÜ

TL’deki değer kaybının da etkisiyle 2013 3. Çeyreğinde ticaret açığı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre azalmıştır. 2013 yılı 3. Çeyreğinde ihracat bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 4.8 artarak 95.2 milyon dolar olurken; ithalat aynı dönemler için % 5.4 azalarak 999.7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

GELEN YOLCU SAYISI ARTTI

2013 yılının ilk dokuz ayında gelen yolcu sayısı 2012 yılının aynı dönemine göre % 5.4 artarak 941,672’ye yükselmiştir. Olumlu karşılanacak şekilde sözkonusudönemde T.C uyruklu yolculardaki artış % 1.3 olurken 3. Ülke uyruklu yolcu sayısında artış % 18.9 olarak gerçekleşmiştir.

KAMU FİNANSMAN GEREĞİ AZALDI

2013 mali yılının 3. Çeyreğinde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 7.54 artarak 738.83 milyon TL olarak gerçekleşirken, bütçe giderleri aynı dönem için % 0.52 artarak 685.6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu dönemde vergi gelirleri % 12.9, vergi dışı gelirler ise % 3.64 artmıştır. Aynı dönem için toplam bütçe giderlerindeki azalmaya karşın personel giderlerindeki % 8.22, mal ve hizmet alım giderlerinde % 3.09 ve içeriği belli olmayan diğer giderlerdeki % 10.25’lik artış fevkalade dikkat çekicidir.

Bütçe toplam gelir rakamı ile bütçe giderleri arasındaki farka eşit olan finansman dengesi, 2013 yılı üçüncü çeyreğinde 2012 yılının ay dönemine göre % 84.8 oranında azalarak -9.33 milyon TL olmuştur. Bu çeyrekte gerçekleşen açığın kapatılması için finansman kaynağı olarak kullanılan T.C krediler toplamı ise, önceki yılın aynı dönemine göre % 5.75 oranında azalarak 66.4 milyon TL’den 62.58 milyon TL’ye gerilemiştir.

KKTC MERKEZ BANKASI BÜLTENİNE GÖRE KEYFİ YERİNDE OLAN SEKTÖRLERİN
BAŞINDA BANKACILIK GELMEKTEDİR. BANKACILIK SEKTÖRÜ HAKKINDAKİ SAPTAMAMI İSE GELECEK YAZIMDA YAPACAĞIM.


Bu haber 484 defa okunmuştur

:

:

:

: