Sanat aşktır

Öyle adımlar vardır ki insanın içine işler. İlmek ilmek, nakış nakış atığımız adımlarda daha güzel, daha güzelini yakalamak için ter döküyorsunuz, savaşlar veriyorsunuz.Öyle adımlar vardır ki insanın içine işler. İlmek ilmek, nakış nakış atığımız adımlarda daha güzel, daha güzelini yakalamak için ter döküyorsunuz, savaşlar veriyorsunuz. İçinizi yakıp kavuran bitmez tükenmez bir sevda, bir aşk, bir tutku... Adı sanat. Bazen bir nehir gibi akarda akar çağlayanlarda birleşir, şelaleye dönüşür, büyük okyanuslara karışır. Yaratan ve üreten yerinde duramaz, mutluluk pınarlarından içer yudum yudum... Sanat yontuların yapıtların doğanın karşısında kabaran hayranlıkla bir çocuğun taşıdığı yürek kadar saf, temiz dökülür duygular kitlelerde buluşur, çoğalır. Sanat bir duygunun bir düşüncenin, bir güzelliğin anlatımında bazen yıkıntıların ortasında bir taşa oturupta var gücünüzle haykırdığınız duyguları yaşatabilmek. Sanat başkalarının gözü ile görülmeyen incelik, sınırsız bir pencere. Tarihçesi 40.000 yıl öncesine giden heykeller, mağara ve kaya resimleri bulunduysada bu eserlerin anlamı içinde geliştirdikleri kültür hakkında az bildiğimiz olması sebebiyle tam olarak bilinmemektedir. Bilinen en eski sanat nesnesinin üzerleri delinmiş bir salyangoz kabuğu dizisi 75.000 yıl önceye dayansada 100.000 yıl yaşında muhtemelen boya saklamak için yapılmış kaplarda bulunmuştur. Eski Mısır Mezopotamya, İran, Hindistan, Eski Yunan, Roma, İnka, Maya, Olmek medeniyetlerinden günümüze bir çok sanat eseri miras kalmıştır. Eski Yunan sanatı insan fiziğinin ideal oranlarda temsiline yoğunlaşmış, sonrasında Bizans ve Ortaçağ Avrupası'nda İncil ve dini motifler ağırlık kazanmış. Bunları yücelten tarzlar geliştirilmiştir. Rönesans, fiziksel dünyanın resmedilmesi ve perspektifin sistematik olarak uygulanıp resimde üç boyut algısının oluşması yönünde teknikler geliştirilmiştir. Doğuda İslam sanatında ikonografinin yasak olması nedeniyle geometrik şekiller, hat sanatı ve mimariye yoğunlaşmıştır. Uzak Doğu'da bu dönemlerde din , sanatsal üretime yön vermiştir Hindistan ve Tibet renkli heykeller ve Dan ön plana çıkarken dinsel resimlerde bu pratiklerden beslenmiştir. Çin'de de kuyumculuk, bronz işçiliği, çömlekçilik, şiir, kaligrafi, müzik, resim, tiyatro, gelişmiş sanatsal eğilimler baştaki sülaleye göre değişiklik göstermiştir. Batıda 18. yy'da aydınlanma ile birlikte rasyonel, saat gibi işleyen evren anlayışı gelişmiş bu da Blake in Newton'u kutsal bir geometrici gibi portrelemesi veya David propagandacı resimlerine yansımıştır. Daha sonra buda yerini tepki olarak duygu ve birey olmayı ön plana çıkaran akademik sanat, sembolizm, izlemcilik, fauvizm gibi 19. yy sanatsal akımlarına bırakmıştır. 20.yy sanat tarihi bitip tükenmeyen sanatsal arayışların yüzyıl olmuştur. Bu yüzden izlenimcilik, dışavurumculuk, fovizm, kobizm, kübizm, dadaizm, gerçeküstücülük gibi akımların parametreleri icat edildikleri yıllardan çok öteye gidemediysede sonra gelen akımları etkiledi yüzyılın ikinci yarısından itibaren modernizm kültüre hakim olmuş ve Theodor W Adorno'nun 1970 yılında yayımlanan estetik teorisi kitabının açılış cümlesinde yazdığı gibi, artık sorgulamadan kabul edilen şey sanat hakkında hiç bir şeyin, ne sanatın kendisinin, ne sanatın dünya ile olan ilişkisinin, ne de sanatın var olma hakkının sorgulanmadan kabul edilemeyeceği Relativizm kaçınılmaz bir gerçeklik olarak kabul edilmiş bu da çağdaş sanat ve post modern eleştiri dönemini başlatmıştı. Sanatın bütün adımlarında bir başka huzur vardır. Yönetmen sevgili Ziya Tunaç ve ekibi ile Kara Sapsı Bıçak isimli şiirimin klip çalışmamızdan karelere düşen bir iki fotoğrafı siz değerli okuyucularımla paylaşmak istedim... Önümüzdeki günlerde kitap ve albüm tanıtımımda siz çok değerli okuyucularım bu yeni çalışmamızla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız ...

Sizi Seviyorum...

Not: İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat 'a Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrinde yapılan şiddet içerikli eylemi şiddetle kınıyorum ve çok üzüldüğümü bildiriyorum...
Bu haber 6842 defa okunmuştur

:

:

:

: