Turizm örgütü olacaksa turizm fonu da olacaktır!

KKTC, küçük ada ekonomisine sahip bir ülke olarak mukayeseli avantajlarını hizmet sektörlerinde görmektedir. Özellikle, turizmin mukayeseli avantaja sahip olduğu “KKTC 2012 Ekonomi Durum Raporu”nda da ifade edilmektedir. Bu raporun 71. sayfasında aşağıdaki ifade yer almaktadır.
KKTC, küçük ada ekonomisine sahip bir ülke olarak mukayeseli avantajlarını hizmet sektörlerinde görmektedir. Özellikle, turizmin mukayeseli avantaja sahip olduğu “KKTC 2012 Ekonomi Durum Raporu”nda da ifade edilmektedir. Bu raporun 71. sayfasında aşağıdaki ifade yer almaktadır.

“Turizm sektörü KKTC için karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ilk sırada gelen sektör olup karşılaştırmalı üstünlüğünün ve ileride doğacak fırsatların değerlendirilebilmesi amacıyla 1995-2008 yılları arasında muhtelif turizm master plan ve envanter çalışmaları yapılmış, büyük otellerin yanı sıra ev pansiyonculu-ğu, özel ilgi turizmi, eko turizm gibi turizmde çeşitlilik üzerine bir yapı kurulması planlanmıştır. Yabancı ve yerli yatırımcıların turizm sektörüne yönelmesi için 1987 yılında “Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası” ve 2000 yılında da Genel Teşvik Yasası yürürlüğe konulmuştur. “

KKTC turizmi için kullandırılan onca teşvike rağmen maalesef sektöre halen daha sürdürülebilirlik kazandırılamamıştır. Şöyle ki, her ne kadar toplam turist sayısı artsa da sektörün yarattığı toplam katma değer, istihdam yaratma potansiyeli, turist başı gelirdeki istikrarsızlık, verilen teşvike rağmen oda başı fiyatların rantabiliteyi yansıtmaması KKTC’de sürdürülebilirliğin sağlanamadığını göstermektedir. BUNU
SAĞLAMANIN İSE TEK YOLU TURİZMİN SİYASİ MÜLAHAZALAR VE POPULİZMDEN UZAK PROFESYONELCE PLANLANMASI VE ÖZERK BİR YAPIDA YÖNETİLMESİ İLE MÜMKÜNDÜR. Ülkemizde halen daha Ülkesel Fiziki Plan fiilen uygulamaya konmazken, gerekli tüzüklerin hazırlanmaması nedeni ile de Turizm Master Planı yürürlüğe girmemiştir. Uygulama ve teşviklerin ise profesyonellikten uzak siyasetin etkisinde gerçekleştiğini nerede ise inkar eden yok..

Turizmde planlamanın önemine ve “ÖZERK TURİZM ÖRGÜTÜ”ne değinmeden önce dünyada ve Türkiye’deki turizm hareketlerinden bahsetmenin turizmin önemini birkez daha anlamak açısından yararı olacaktır.

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE TURİZM HAREKETİ

Merkezi Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütünün (DTÖ) 2013'ün ilk 8 aylık raporuna göre Türkiye, Tayland ve Hong Kong'un ardından dünyada turizm gelirini en fazla artıran üçüncü ülke olarak gösterildi. DTÖ'nün açıkladığı 2013 Ocak-Ağustos dönemindeki barometrede, geçen yılın aynı dönemine oranla turizm gelirini en fazla artıran ülkeler şu şekilde sıralandı: Tayland (yüzde 27), Hong Kong (yüzde 25), Türkiye (yüzde 22), Japonya (yüzde 19), İngiltere (yüzde 18), Yunanistan (yüzde 15), Hindistan (yüzde 14), Malezya (yüzde 12) ve ABD (yüzde 11). DTÖ ayrıca, Avrupa, Asya, Pasifik ve Ortadoğu'dan gelen iyi rakamların sayesinde 2013'ün ilk 8 ayında dünyada turist sayısının bir yıl öncesine oranla yüzde 5 arttığını ve 747 milyon olduğunu açıkladı. Geçen haziranda dünyadaki turist sayısının ilk kez 100 milyonu aştığına da vurgu yapıldı. Dünyanın en fazla turist çeken kıtası Avrupa'da turist sayısının yüzde 5 arttığı belirtildi (http://www.turizmguncel.com/haber/dunya-turizm-orgutu-acikladi-turizm-geliri-artisinda-ucuncuyuz-h16709.html).
Dünya genelinde 210 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan (küresel istihdamın %7,6’sı) turizm sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biridir ve küresel ekonomik gelişime güçlü bir ivme kazandırmaktadır. Sektörün 2009 yılında 5.474 milyar ABD doları hacme ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu rakam 2009 yılı dünya GSYİH’ sinin %9,4’üne (2008 yılında %9,6) karşılık gelmektedir. Dünyada en hızlı büyüyen hizmet sektörü olarak turizm sektörü, çok sayıda küçük ve orta boy işletmelerle, az sayıda büyük işletmelerden oluşmaktadır. Küçük ve orta boy işletmeler, genel olarak yerel girişimcilerin düşük sermaye yatırımlarıyla ve aile emeğine dayalı olarak gelişmektedir. Büyük işletmelerin tamamına yakını ise, merkezleri gelişmiş ülkelerde bulunan ve gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapan çok uluslu şirketlerin uzantıları olarak faaliyet göstermektedirler (http://markakent.com/kose-yazisi/turizmin-diger-sektorlerle-iliskisi-ve-istihdama-katkisi-)

Turizm sektörü toplamda küresel dünya ekonomisinin yaklaşık % 9’unu, istihdamın ise % 8’ini sağlamaktadır. Dünya ölçeğinde ise 235 milyondan fazla kişiye iş imkanı yaratmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütüne göre 2019 yılına kadar turizmin iş imkanı yaratma kapasitesi 296 milyon olacaktır (http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work-magazine/articles/WCMS_157893/lang--en/index.htm)

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) raporuna göre, Türkiye'de gelecek on yılda, seyahat ve turizm sektörünün GSYİH ve istihdama katkısı, turizm geliri ve yatırım boyutlarında yükselişte olacak. WTTC'nin 'Seyahat ve Turizmin Ekonomiye Etkisi' raporuna göre, Türkiye'de seyahat ve turizmin, Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) direkt katkısının 2023 yılında 84,3 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Sektörün, geçen yıl GSYİH'ye 57,7 milyar lira olarak gerçekleşen direkt katkısının, bu yılın sonuna kadar yüzde 3,8 yükseleceği tahmin ediliyor. 2013-2023 boyunca ise yılda yüzde 3,5 artarak 2023'te 84,3 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Seyahat ve turizmin, 2012 yılında yüzde 10,9'unu oluşturduğu GSYİH'ye toplam katkısı 155,8 milyar lira gerçekleşmişti. 2013'ten itibaren önümüzdeki on yılda ise sektörün GSYİH'ya toplam katkısının yılda yüzde 3,7 artışla, 2023'te 232 milyar lirayı bulacağı ifade ediliyor (http://tatil.milliyet.com.tr/turkiye-turizminde-yukselis/tatil/detay/1749286/default.htm).

PLANLAMANIN TURİZMDE ÖNEMİ

Turizmin sürdürülebilir bir yapıda geliştirilebilmesi için, turizmin gelişmesini yok etmeden çevrenin korunması ve ilgili mekanların planlanması gerekmektedir, (Kahraman, 1995; 141). Turizm planlaması, her şeyden önce, süreklilik göstermeli ve bir döngü olarak ele alınmalıdır. Çünkü planlamanın aşamalarında meydana gelen herhangi bir değişiklik, diğer aşamaları da etkilemektedir. Sürekli planların temel amaçları ziyaretçi tatmini, mal sahiplerine fayda sunmak, çevre koruma ve turizmin toplum yaşamına entegre edilmesidir, (Inskeep, 1988; 363). Turizm planlaması kavramı, belli bir dönemde turizmde ulaşılmak istenen hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak araçları, olanakları, yapılacak işleri ve bu işlerin sonuçlarını gösteren disiplinli bir düzenleme olarak tanımlanabilir, (Olalı, 1990; s.35). Turizm planlaması, turizm gelişim ve yönetiminde başarıya ulaşmak için her aşamada önemlidir. Uzun vadeli olarak ele alındığında, dünyadaki birçok turizm alanında yaşananlar, planlı bir turizm yaklaşımının belirgin sorunları ortadan kaldırdığını ve turistlerin tatmin olmalarında rol oynadığını göstermiştir. Plansız şekilde turizmin geliştiği bölgeler, zaman içerisinde çevresel ve sosyal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar hem yerel halk, hem de turistler için sakıncalıdır ve sonuçta pazarlamada zorluklara neden olmaktadır. Bununla beraber, elde edilmesi beklenen ekonomik katkılarının miktarı da azalmaktadır. Kaldı ki, plansız gelişen bölgeler, planlı gelişen turizm bölgeleri ile hiçbir şekilde rekabet edememektedir. Her ne kadar plansız gelişen turizm bölgeleri tekrar planlanabilse de, bu durum için oldukça fazla zaman ve finansal yatırım gerekmektedir, (W.T.O., 1994; 6; http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2011/07/no3_vol1_07_ozdemir.pdf).

PLANLAMADA BAŞARI İÇİN ÖZERK TURİZM ÖRGÜTÜNÜN ÖNEMİ

Yukarıda da belirtildiği gibi turizm planlaması süreklilik arz eden ve bu planların siyasi mülahaza ve popülizmden etkilenmeyecek şekilde profesyonelce yönetilmesi gereken bir süreçtir. Dolayısıyla, KKTC’de Ülkesel Fiziki Plan ve Turizm Master Planın süratle yürürlüğe konması ve turizmde direksiyonun başına özerk bir Turizm Örgütünün geçmesi gerekmektedir. Turizmin gelişimi için toplanan Turizm Fonunun ise hiç tartışmasız söz konusu özerk Turizm Örgütünün emrine verilmesi ve Maliye bürokratlarının ihmal ve hata dışında fonun kullanımında engel teşkil etme potansiyelinin kalmaması gerekmektedir.

ÖZERK BİR TURİZM ÖRGÜTÜNÜN MODELİ NASIL OLMALIDIR SORUSUNUN YANITI GELECEK MAKALEMDE VERİLECEKTİR.
Bu haber 1160 defa okunmuştur
 • Avcı geçitkale ince  NY - 23.04.2014 Haklisindir. Ben o bahsetmis oldugum esgi yollari gullanirim mumkun mertebe gezmeye cktigimda. Haviyi satmiyoruz olabiliriz ama sayet 200 bin yabanci gelip o pisligi goruyorsa birkalim 3-5 gelme ihtimali olan kisi daha gelsin gorsun. Simdi turizim satan arkadaslar 200 bin kisiye bahsettigin pisliklari satinca sorun yokda ben birilerine sosyal medyadan bunlari kullanbilirz deyince mi sorun oluyor. Bak yazdimda sana o pisligin!!! icinde dugun yapacak aptallarda!!! cikiyor. Koyleride gezerim ben merak etme sen. Koy festivallerine bayilirim. Hatta bunlar bile sosyal medyada satilir turizim urunu deyi ne den? Civar kolyerdeki festival tarihleri yazilir meragi olan gelir gorur. Hergun facebook'da twitterda laga luga yerine. Ha bak Tatlisu'nun altindaki o uzun yolu Instagramda gormustum ben. Sen de bir daha ki sefere bir resim cek yolun basinda. Ceken arkadas cok guzel yakalamisti pozu.
 • refik ince  NY - 23.04.2014 En azindan bir oneri yapaydin burada su kucuk turizimci otelci arkadaslara. Deneyimlerini paylas bizimle. Tamam sen bu isi daha iyi bilirsindir kabul ediyorum, hic bir oneri yapmasanda su ana kadar. Benim bir otelim, pansiyonun, acentem vs yok merak etme benim fikrimi calip para kazanacak diye. Sen yazmayacaksan ben kalan fikirlerimida yazacam buradan izin verirsen bu kucuk otel, pansiyon vs isletmeler icin belki birileri faydalanir. Para falanda talep etmiyorum kimseden. Ama katki yaparsan sevinirim. Yoksa golge etme lutfen.
 • Akliniza gelmis olan 'HAS BEENS' ? Ibrahim  Manchester - 23.04.2014 25 yildir Ingilterede yasiyorum ama akliniza gemis olan 'HAS BEENS' in anlamini bilmiyorum. Google da da olmadigina gore bir tek sizin bilip de kimseyle paylasmadiginiz bir kelime olmali. Bence ingilizcenizi bir kenara birakip bizi engine turizim bilgilerinizden ve fikirlerinizden mahrum etmeyiniz. Bekliyoruz. Care / cozum ne?
 • Acinacak haldesiniz, buyuk isadamlari. Ibrahim  Manchester - 23.04.2014 Refik Londra ve Tourism Londra, siz hangi turizim sirketi/sirketlerinin sahibi oldugunuzu yazmadiniz. Sinek avlamakdan firsat olmadi galiba. Inci NY bildigim kadariyla hotdog satiyor. Ben ise bir sirkette 09:00 dan 18:00 5 gun haftada calisiyorum. Bazen bosluk buldugumda gazeteleri takip ediyorum. StarKibris gazetesine de hergun 15 dakika ayiriyorum. Senede bir veya iki kez, cogunlukla Kibris olmak uzere de tatile gidiyorum. Kibrisin turizmi hakkinda fikir yurutebilecek kadar da bilgi ve egitime sahibim. Fikrimi Ince NY gibi ben de belirttim. Ama siz siz ne fikir need yapici bir sey soylediniz. Kara calmayi zaten yapanlar yapiyor. Cop, pislik, hayvan lesleri falan filan. Bunlari yapanlar var diye care uretmemek mi lazim. Bu gibi hatalara belediyeler bile alet olabilir. Hatasini farkeden duzeltir ve cevresine katkisi olur. Duzeltmeyene gun gelir yasalar cikarilir/uygulanir ve zorla duzeltilir. Ya adam gibi birsey yazin yada iskembeden atmaktan vazgecin.
 • ibrahim ve INCE NY refik  londra - 23.04.2014 Ingilze size tam bu aklima gelir 'HAS BEENS' simmdi otur ve bos bos yorum yap zaten is guc yok belli
 • Ibrahim Manchester ince  NY - 22.04.2014 Bunlarin derdi kisaca: Kuzeyde zaten ingilizler evleri birbirlerine kiralar ve bu acentelere operatorlere is azaldi. Geri galanda ucak biletini internet uzerinden gendi alir bende dahil. Bahsetmis oldugun tur operatorlerinde yasal bas agrisindan ve kapasite sorunlari ulasim vs sebebi ile ilgilenmez. Sayet internet uzerinden bu insanlar kendilerini pazarlamayi ogrenirlerse bu arkadaslar bu kucuk sahipsiz otel, pansiyon vs yerleri ucuza alip pahaliya satamayacaklar. Yine devletin kisi basina odeyecegi onlarca avaroda cabasi. Kumarhanesi olan otellerde zaten kendi musterisini kendi getirir ve goturur. Bu acentelere de zirnik koklatmaz. Ha bilirim bir tur paketi nasil yapilir satilir neler ile karsilasirsiniz ve ne kadar cok da para dokersiniz. Hocamiz kibrisin en unlu turizimcisi idi. Onca emek ugrasi saygim var ama zaman degisiyor. Zamana ayak uydurmak gerek. Tur operatorlugu konusunda benden daha tecrubelisinizdir dogru. Ama bu demk degildir ki turizimi en iyi siz bilirsiniz. Son sozm.
 • refik londra ince  NY - 22.04.2014 Bir daha ki sefere inanmayacagin seyleri sorma. Ben yillik 120 bin kisiye hizmet veren sistem bazinda ise kuzey kibrisin resmi nufusu kadar insana hizmet etmis bir sirkette calisirdim. Sistemin en buyuk ve bel kemigini olusturan birimi ben idare ederdim. Ayni konuda dunya'nin en buyuk sirketine gecmek uzere iken patron dedi diyet borcun var ve sen gidince isler b.k oldu dedi (2 yil sonra ve geri geldik). Ben de bu diyeti bir turlu odeyemedim gitti. Keske o diyeti hic almayaydim da simdi kibrista cobanlik yapaydim derim. Ha egitimime gelince Benim gibi insanlari herkes ise almaz. Over Qualifed (Cok okumus) bir egitim var. T&HM, B&F, TQM ve CIS. Ha unutmadan sicak kopek satarim :))
 • ince NY Avcı  geçitkale - 22.04.2014 avci camiasında da maalesef söyledigin gibiler de vardır . Yalnız sana tavsiyem buraya geldiginde biraz anayollardan uzaklaş ki memleketin acınacak durumda olan gerçek yüzünü göresin . Seni duyan Hawai gibi biryeri pazarlar sanır . Bu arada o restauranttan dağ manzarasını seyrederken , tatlısu çöplüğünden çıkan dumanları ve yol boyu kesilen harupları da es geçtin heralde .
 • Acaba oneri/teklif begendiremediklerimiz kimlerdir? Ibrahim  Manchester - 22.04.2014 Refik Londra ve tourism Londra, asagidaki hangi sirketin sahibisiniz merak ediyorum. Lutfen cevaplarmisiniz? Thomas Cook, Expedia, GTI, Kuoni, Thomson, Tui Travel PLC, Virgin Holidays. Yazdiklarinizi goren tur operatorlugunun doruguna eristiginizi sanacak. Kibrisin guney ve kuzeyini turist'e bogdugunuzu sanacak.Otellerin doluluk orani 100% ve hatta yeni rezervasyonlar iki yil sonrasina veriliyor olmali. Bu ustun basarinizdan dolayi size tebrik edip devlet nisani vermek lazim. Inci NY hanim sizin vaktinizi aliyor olmali. Vakit bulup buralara yorum yetistirdiginize gore sinek avliyor olmalisiniz.
 • Avcı geçitkale - Tatlisu Beach Bar Bunglows ince  NY - 22.04.2014 Bahsettigin yerlerde Avci atiklarida bol olur. Bolibif kutulari, posetler piknik atesleri, yoldan gecerkene atis yapilan yol tabellalari.___Ha bu arada Tatlisu belediyesi'nin yol ustundeki beach barinda kahve icmek hem denizi hem daglari seyretmek essiz bir huzur duygusu verir insana. Hafif bir muzik ve dalagalrin sesi.____Gecen yilki molamiz da, Ingiltereden gelen bir ciftin dugunu yapilirdi o beach bar restaurantta. Demk ki birileri ta ingiltereden kalkip Tatlisu plajinda karpostallardaki gibi dagla denizin birlestigi bir mekanda dalga ve muzigin karisiminda gun batimi dugun yapmayi hayatlarin'in en mutlu gunu olarak seciyorsa birseyleri dogru yapanlarda vardir ve birilerinin dikkatini cekiyordur bu guzellikler siz biz begenmesekde. Bu arada ava gittiginiz zman avci atiklarinizi daglara atmayin fisekler, konserve kutulari, posetler, trafik yon tabellari nisangah da degildir. Lutfen avci arkadaslarinizida uyarin. Bakin turist gelmez sonra gelen de rezil eder sizi. Saygisi olmayanlara
 • ince NY Avcı   geçitkale - 22.04.2014 nereyi isten sana anlatalım söyle ? inek ve hayvan ölülerini attıkları tatlısu sahillerini, çöpleri döktükleri alagadi ve karpazdan tut da ağıllar 'dan tirmene kalan ormanlık arazileri ? nereyi istersan söyle da anlatalım dalgamı geçen biziminan ama ?
 • refik londra vs Alibaba Misafir Evleri  Sizin köy - 22.04.2014 Onerilerini bari yazaydin bura gitmeden. Aha gorun devlette is yok. Belediyede is yok. Bize is yok. Evin bir kismini pansiyon yap turist getirecez dediler bizi borca gomduler. Hade boyukler eyi kotu oteli tur operatorlarina satar soyle boyla gunu kurtarir. Kuzey kibris icin bir reklam vs iyi kotu canli muzik idare eder. E biz napacaz? Para yok gazeteye ilan verelim. Londrali tur operatorlerine bizim 4 banglow oda var gel sat desen herhalde 10 saniyesini calidigimiz icin mahkemeye verirler bizi?
 • suleyman Londura ince  NY - 22.04.2014 Kibris demek Lefkosa, Girne, Magusa demek degildir sadece.
 • INCE NY refik  londra - 22.04.2014 EH hic sasmadim Ince NY siz nerde turizim alanda tercube kazandin soylemeniz. 2 soru sordun cevap veremedin niye? cumku hic bir tercuben yok ve hic bir konuda bir projelere izma atmamisin yani konusmalara gelince bol bol ama ici bos artik size cevap yok bye bye
 • 360  HK - 22.04.2014 It's about Poor man's Lobster 'monk-fish' catch; not the rich man's 3 pound Lobster feast everyday for lunch and dinner on the table. :))
 • tourisim londra ince  NY - 22.04.2014 Ingilizcen guzel. Aaa Turkce anlamiyorsun herhalde. BAsindan beri konu ettigim ozel ilgi alani turizminin gelistirlmesi ve bazi kucuk yatirimcilarin kendi baslarinin caresine nasil bakacagidir. Bunun icin onlarin sizler gibi boyyuk turizimileri ihtiyaci yoktur. Benim 15 odali turistik pansiyonum var satrarmisin diye yaniniza yaklassa adama gulmekten cevapta vermezsiniz. Benim sosyal pazarlama onerilerim ile milyonlarca turist gelmeyebilir haklisin, ama asma golgesinden sizler gibi turizimcilerden lokma beklemekten daha cok ise yararayabilir bazilari icin. Ha ulasim demissin mubarek sankide uzay turiziminden bahsederiz ve milyonlar sirada bakler. 2-3 ucak Kuzeydesin. Zamaninda rezervasyonunu yapinca geliyorsun. Bu tur insanlar yarin tatile gidiyorum demez bilin herhalde. Arayan aradigini da bulur, mevlasini da bulur. Ariyormuyuz? Soru o. Yoksa armut pis agzima dus. Serdar bu yil kisi basi 100? avaro tesvik verecekmis ne den, azdir degil ? Budur sizlerin turizim anlayisi?
 • Zuhurat baba   - 22.04.2014 @ tourisim londra ingilizce gramerin cok berbat arkadasim. mumkunse ingilizce konusmayiver sana zahmet olmassa. Cunku konusmaya calistigin dili kendi turkcene benzetmissin ve turkce gibi dusunerek konusmaya calisiyorsun. Sana tavsiyem Ingilizce konusmak icin ogrenilmez. anlamak icin ogrenilir.
 • refik londra ince  NY - 22.04.2014 Refik ben turizim islerinde ilk calistigimda 14 yasinda idim. NErelerde calistigimi yazmayim buralarda. Sizler buralarda Ispanya, Yunanistan, TC, Mexica vs deniz kum gues satip surumden kazanip nere geldigini bilmeyen ucuz parasiz hepsi dahil pesinde turist pesindesiniz galiba. Evet oyleleri icin haklisin ucak konaklama cok buyuk yatirim ve planlama gerekir. Istersen Kibrisa gittiginde birde bu sonradan yaratilan ve neredeyse atil vaziyette olan ve kimsenin ilgilenmedigi pansiyon, ozel ilgi gerektiren konaklamalara vs git ve konus. Benim onerilerim bu tur kucuk ve caresiz birakilan kendi halindeki yatirimcilaradir. Yoksa kumar turizmi yapan, siyasi, dost ahbab iliskisi ile otelini satan maddi yonden idare eden otellere tatil koylerine degildir. Turizmin 12 aya cikmasi icin cesitliktir onemli olan. Bunun icinde ozel ilgi alani olan urunler lazim. Ozel ilgi torizmi en cok para birakan alandir. Yoksa ucuza oda koltuk sat onunda yarisini devlete odet :))
 • neyi pazarlarsiniz ama suleyman  Londura - 21.04.2014 alttaki bir yorumda birinin yazdiklarini pazarlarsiniz? gecen yaz gelelim dedik Lefkosayi copler Girneyi Magusayi lagim sulari bogmus siz yok pazarlama tekniginden yok sanal pazarlamadan bahsedersiniz . Tam komedi be gardash
 • sn Ince NY refik  londra - 21.04.2014 Sn Ince NY para istemiyorum sizin gibi insanlardan turizimi uzak tutsunlar yeterli kadar tercubesiz insanlar gorduk ve hep zarar verdiniz. Turizim sektorun tek istedi tercubeli insanlar durust ve gercekten bu isin icinde calismis insanlar ve bir aksyion plani marketinden altyapidan ve en onemli egtim, uzgunum ki siz bir kac sene okudun ve yanlisim yoksa bu sektorda calmismadiniz simdi meydan okutmaya kalkdin yanlisam lufen bize soyle nerde calisdiniz ne tercubeniz var ? hangi projelere imza atmisiniz ? malesef sizi hic gormedim ve duymadim umarim bunun cevapi gelmez dedil mi
 • iste bilmeden konusmak refik  londra - 21.04.2014 Acapulco 150 euro kisi basina almis o camp icin tesvik deniz doga ve bir gun gelecek degil ve niye donmediler yine ? yine soylerim yok mis YDU Ince NY duvarlara asmis hikaye beli ki turizimden anamaz ve hayal dunyada yasar, iste isiniz gucunz yok uzman olmusunuz ama birsey da anladiniz yok iste yaz gitsin, ludfen yorum yapmadan once konu iyi anla ve yorumla.
 • INCE NY tourisim   londra - 21.04.2014 Ince NY you have no clue what you talking about and everything you say is not feasible, Tourism is a serious matter not a co-operative and needs serious marketing investment and professional people, yes you may of studied have you ever sold a holiday? have you ever worked in the travel industry for over 5 years ? I don't think so the comments and suggestions are old antiquated social media has moved on and asking the local belediye that's a joke they cant even run the village yet you advise they get involved you have no experience your suggestions are ideological not in line with tourism standards and you totally fail in addressing the transportation of passengers as well as infustructure this shows how inexperienced you are. Stick to things you may know and don't comment on things that you really don't understand your comments and suggestions are amateur and lack any substance in fact a joke. but its good to read if your feeling depressed made me laugh my head off
 • Turizim bolumleri ve PAzarlama ince  NY - 21.04.2014 Bugun O adacikta 9 tane universite vardir veher donem projeler yapilir. Kucuk pansiyonlar / oteller/ evler bu okullar ile isbirligi yapip hem ogrencileri'in ogremesinde yardimci olabilirler hem bu ogrenciler ogrendikleri pazarlama tekniklerini gunu birlik uygulama sansi bulabilirler. Bu bir gunluk degil her donem icin 3-4 aylik bir calisma olur. Tek kurusda odemelerine gerek yok. Ne okulun ne isletmelerin. Okul ve sektor isbirligi. Sadece bu basit isbirliginin pazarlamasi bile bu okullara ilgi arttirir. Buradaki okullar da ayni yonetemi kullanir. Gitmis oldugum okulun bir bolumunun derslerini mesela burada bir sirketin ihtiyaclarina gore o sirket belirliyordu.
 • isimsiz ince  NY - 21.04.2014 Isimsiz DAU'deki donem projelerimden biri pazarlama dersinde 'Interactive Marketing' Bugun dunyanin deli oldugu internet sosyl pazarlama yontemleri. HAni bakma bizde sadece fikir olarak kaldi o zmandan. ama Amerikada bu tur pazarlama yontemi kullanilir cayir cayir. BI ise girecekseniz Facebook hayatiniz nedir? Dijital ortamda ne kadar sosyal siniz ve o isyerine ne kazandirabileceksiniz diye bakarlar. Nitelikli insan kaynaklari olarak sosyal kisiler ilk aranan ozelliktir. Kac kisiyi pesinizden suruklem eyeteneginiz vardir?
 •    - 21.04.2014 ince ny gene kafadan sallamaya devam ediyor en güldüğüm yorumcu kendisi
 • LONDRALI  U.K - 21.04.2014 gurtulusumuz allahin ve hataylilarin elinde .. uh anam anam
 • Neyse unutmadan ince  NY - 21.04.2014 Bu konuda son kisa bir fikride unutmadan yazalim. Pek cogu ayda 1 Hafta bir odayi bu tur pazarlamalarda promosyon amacli olarak takipcilerine ucretsiz hediye edebilirler belirli sezonlarda.
 • refik londra ince  NY - 21.04.2014 Refigim bilmedigim konu degil. Ben DAU Turizim bolumu mezunuyum ve sinavda vermis oldugum cevap ornek cevap diye duvara asilmistir. Bolumude en iyi derece ile bitiren bir insanim. Ha sayet sen sozde boyyuk turicimcilerden isen ve diger kucucuk otelleri pansiyolari musteri getirecez diye somurenlerden isen senin icin uzgunum. Onlarde er gec bu tur yontemleri kullanmaya baslayacaklar. Dedigim gibi bak benim hic yoktan retweet ettiklerim Kibrisa bir barin sayfasinda cikar ve benim de dikkatimi cekerse ben kibrisa ilgi duyar ve ora geldigimde gider oturup bir koe icerim. Bizimkinler neden ogrenmesi bu beles teknolojiyi ve insanlara yerlerini soylemesin? Bu arada senin fikirlerin nelerdir? Kac para istiyon?
 • en son ürünlerimiz Mephisto  boğaz - 21.04.2014 1- kazarak anası ağlatılmış beşparmak 2- magusada fuel oilli girnede lağımlı deniz 3- ağaçları henüz kesilmeyen ve çöplük haline getirilen minnacık ormanlar 4- Belediyelerin çöplük alanı olarak kullandığı ve hergün heryerden görülecek şekilde yakıp havaya kara dumanlar saldığı araziler aynı zamanda çöplük haline gelen başkent ve diger yerleşim yerleri 5- çöp atma yeri olarak kullanılan anayollar ......... arkası yarın
 • Sacmaliyorsun refik londra!!! Ibrahim  Manchester - 21.04.2014 Ince NY'un yazdiklarinda ne hata goruyorsun? Daha iyisini biliyorsan sen yaz. Ha, bizimkiler yapmayacagi icin hayal demek istiyorsan o baska. Ama guzel fikirler sunmanin neyi kotu? Hepsi de yapilabilir ve cok az bir butce ile de yapilabilir. Hatta belediyeler kendi bolgelerinde de yapabilir. Devletten kucuk bir katki veya piknik yeri ise kucuk bir ucret karsiliginda kullanima acilabilinir. Dis ulkelere acik, orta ve lise ogrencilerinin kamp, eglence ve deniz bir arda neden olmasin? Akapulko Hotel kismen yapiyor. Yuzlerce genci bir arada eglenirken gormek, ulkeni tanitmak ne kadar guzel. Ileride buyudugunde yine gelir veya ailesiyle gelir. Sayi katlanarak artar.
 • LONDRALI  U.K - 21.04.2014 KARPAZIN ESSCIKLERI, MAGUSANIN GAK GAK GARGACIKLARI , ISGELENIN BABUTSALARI , LEFGENI PORTAKAL BAHCELERI, LEFGOSANIN SOSYETELERI ... ETTINIZ KIBRISIN , DOGANIN , DENIZIN , DAGLARIN TURIZIMIN ICINE DAHA GONUSURSUNUZ TURIZIM TURIZIM DIYE ...
 • aman ince ny usta oldu refik  londra - 21.04.2014 ince ny inglizce bir soz var jack of all trades master of none bu tam size gore bence ludfen bilmedik konulara maydonoz olma kediler ve kopekler bile bu yaziklarina guler
 • Kucuk Isletmeler icin pazarlama 2 ince  NY - 21.04.2014 Ayni sekilde sosyal pazarlama fikrini uluslar arasi saygin gazete de haber altlarina yorum yazarak isminizi yur disinda bedevaya duyurursunuz. Bu haberleride binlerce insan okur ve yorum yapar. Sizlerde Almanya'da ingilizce sayfalarda, ALmancasi olan almanca yorum yapabilir isyerinizn web vs adi ile. Ingiltere, Fransa vs. Hatta benim bazi retweetler rum tarafindaki bir barin sayfasinda cikar 2-3 haftada bir. YAni o barida ziyaret gereklilik oldu artik. Kan ceker. Imkanlar sonsuz ama biraz egitim sart. Sosyal pazarlama uzmani arkadaslar kucuk turizim isletmeleri arkadaslari yonlendirmeli egitim vermeli. Universitlerin Turizim pazarlama bolumleri kendi bolgelerine boyle gunu birlik egitebilir. Hatta Okullarin Turizim kulupleri bilgisayar kuluplerine gitseniz faydalarini gorursunuz hem de belese.
 • Memory ince  NY - 21.04.2014 1-Yerel bazda Sosyal Medya: Facebook, Twitter, vs programlar ile uye edinmeye calisma. Urunlerinizi, guncellikleri takipcileri ile paylasma. Peki bunlari nasil kazanacaksiniz. Aha bu gazete yorumlarini yazarkene gazeteler ile onceden sosyal sorumluluk dostluk cikarlari iliskileri kuracaksiniz. Isletmelrinizin adi ile yorumlar yapip gunde en az bir kac yuz kisinin isminizi web sayfanizi gormesini saglayabilirsiniz. Aman ha it dalasina girmeyin fazla. Ama akilli seyler yazin ki insanlar sizin yorumlarini okuyabilmek adina o sayfalara gelsin. O sayfaya gelen bir gece ilerleyen dostluk ile size yemegede odanizda konaklayip sohbete de gelir. Bu yerel sayfalari binlerce yurt disinda yasayan bizler okuruz. Aile yanida olsa geldigimiz zman otellerdede kaliriz. Sizin pansiyon neden olmasin iki gunlugune?
 • Turizim Urunleri-2 ince  NY - 21.04.2014 Besbarmaklarin aralari yollar ile dolu. Bu yollari yangin ve aciliyet disinda gunu birlik yuruyus yollari olarak gelistirilip doga severlerin hizmetine sunulmali. Gencler Kamp yapmaya merakli ozellikle yurt disindakiler. Ozel kamp alanlari belirleyip bunlari yurt disinda pazarlanabilir. (Yellow Stone Nation Park Montana, USA) Iki gece burada kamplarda kaldim) Biz dede besparmaklari bir uctan bir uca haftalik duzenek icinde pazarlanabilir.
 • Turizim Urunleri-1 ince  NY - 21.04.2014 Surdurulebilir bir turizim icin surdurulebilir turizim urunlerinizin olmasi gerek. Kum gunes deniz sadece 7 ay, Geriye kalir kumar. Onlarda ucak ile gelir ve 4 duvar arasinda masa basinda ucaga donene kadar. Bunun disinda turizim demek 4 duvar bir yatak demek degildir. O insani nasil eglendireceksiniz? Ilgi alanlari nelerdir. Tamam tarihi bir kac yer ama onlarda 2 gunde biter. Sureklilik icin ozel ilgi turizmi urunleri gelistirilmeli ve tanitilmali. HA bu tur ilgi alanlarine ragbet binler ile olmaz ama bir kac farkli dal gelistirilip pazarlanmasi cesitliligi arttirabilr. Bunla beraber Eskiden bir Kuzey sahil yolu vardi. Bu yol darma dagin edildi. Bu yol tekrar duzenlenip Eski doga yolu olarak vs satilabilirdi brosurlerde. O yolu gidip gelmek bir gun surer neredeyse. Yine o yol uzerinde deniz izleme / dinlenme noktalari kurulur insanlara Akdenizin maviligini, sessizligini sunabilirdik.

:

:

:

: