Azınlıkların şaşırtıcı talebi!

Haber çok ilginç.

Haber çok ilginç.
Türkiye’de “anadilde eğitim” tartışmaları yaşanırken, bu haber ilginçlik skalasının en üstüne oturuyor.
Yunanistan’da yayın yapan ve benim de yazarı olduğum Trakya’nın Sesi’ndeki haber şu; “Aralarında üniversite öğretim üyeleri, siyasetçi, gazeteci, emekli subay ve eğitimcilerin yer aldığı 110 kişi, başbakan, bakanlara ve siyasi parti başkanlarına gönderdikleri mektupla, Batı Trakya’daki azınlık eğitimini ortadan kaldıracak taleplerde bulundu. 110 kişinin imzaladığı mektupla, Batı Trakya’daki azınlık mensuplarının eğitiminde köklü değişikliklere gidilmesi ve tüm azınlık köylerinde sadece Yunanca eğitim verecek devlet okulları açılması ve Yunanca eğitimine büyük ağırlık verilmesi isteniyor. Mektupta, azınlık okulları ‘yetersiz ve gettolaşmaya neden olan okullar’olarak nitelendiriliyor. Ayrıca azınlık köylerinde oluşturulması istenen devlet okullarında müfredat haricinde köye göre Türkçe, Pomakça ve Roman dilinde ek dersler verilmesi de talep ediliyor.
Yunanistan ve aralarında Kıbrıs, İngiltere ve Amerika’nın da bulunduğu farklı ülkelerden 110 kişinin imzaladığı azınlık eğitimiyle ilgili mektubu, Batı Trakya’dan da İskeçeli avukat Stergios Yalaoğlu, Gümülcine Belediyesi Spartakos Listesi Başkanı Nektarios Dapergolas, İskeçe ili Pomak Kültür Derneği kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Sebahattin Karahoca, aynı derneğin kurucularından ve Bağımsız Yunanlılar Partisi Eyalet Meclis Üye Adayı olan Basaykova köyünden İrfan Mehmetali, İskeçeli eğitimci Nikos Kokkas ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı Gümülcineli Frangos Fragulis’in de imzaladığı söyleniyor. Başbakan, bakanlar ve siyasi parti başkanlarına gönderilen mektupta son derece ilginç talepler yer alıyor. 110 imzalı mektupta, Batı Trakya Türk Azınlığı sekiz ayrı etnik gruba ayrılmış. Azınlığın; Türkler, Pomaklar, Çingeneler, Çerkezler, Türkçe konuşan Sudanlılar, Türkçe konuşan Romanlar, Çıtaklar ve Kırcalılar’dan meydana geldiği iddia ediliyor.
“AZINLIK OKULLARI GETTOLAŞMAYA NEDEN OLUYOR”
Azınlık eğitimiyle ilgili garip taleplerin yer aldığı mektupta, azınlık okullarının yetersiz olduğu ve öğrencilere yeterli eğitimin verilmediği öne sürülürken, bunun nedenleri üzerinde durulmuyor. 110 kişi tarafından imzalanan mektupta, azınlık okullarının antidemokratik ve gettolaşmaya neden olduğu iddia ediliyor. Ayrıca azınlık okullarına devam eden öğrencilerin, Yunan toplumuna yabancılaştığı tezi savunuldu. Mektupta ayrıca birçok köyde halkın devlet ilkokulu talep ettiğini iddia ederek, İskeçe’nin Basaykova köyündeki vatandaşların devlet ilkokulu açılmasını istedikleri ancak bu konuda herhangi bir cevabın verilmediği dile getirildi.
AMAÇ YUNANCAYI ÖĞRETMEK
Üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler, siyasetçiler, emekli subay ve eğitimcilerin yer aldığı grup, devletten azınlık çocuklarının Yunanca’yı daha iyi öğrenmeleri ve Yunanca dil bilgisini genişletecek ve arttıracak önlemleri hayata geçirmesini talep etti.”
Haber özetle bu. Yunanistan’da yaşayan azınlıklar, o toplumdan dışlanmamak ve entegre olabilmek adına Yunan okullarında eğitim almak istiyorlar.
Sebepleri kimilerince abes karşılansa da akla yatkın aslında... Zira azınlık okullarına devam eden öğrencilerin Yunan toplumuna yabancılaşmasının yanında, azınlık okullarındaki eğitimin yetersiz olduğunu söylüyor imza sahipleri.
Çocuklarının bir Yunanlıyla aynı eğitimi almasını istiyorlar haklı olarak.
İşin ilginci Yunan makamlarının buna sıcak bakmaması. Azınlık okullarının devam etmesini istiyor Yunanistan.
Sınırların çizilmesini…
***
75 milyonluk Türkiye’de, bazı kesimlerin kopardığı “anadilde eğitim” yaygarasının, bir dönem sonra “biz de aynı eğitimi almak istiyoruz” a döneceği çok açık.
Tüm yurttaşlarına eşit haklar sunan ülkede, azınlık hissiyatına kapılan bazı kesimlerin böyle bir talepte bulunması, diğer türlüsünü yaşamamış olmasından ileri geliyor. Olay “ne kadar yıpratırsak kar” durumuna endekslendiğinden, yarın bir gün açılan okulları beğenmeyecek bu kişiler.
Hatta “devlet buraya kaliteli eğitim veremiyor”a kadar getirecekler işi… De, Allahtan meseleyi “biz” ve “siz”e dönüştürmek için can atanlara fırsat vermiyor bu ülkenin mayası. Bugüne kadar pek çok tehlikeyle karşılaşmış ama temkin ve teyakkuzu elden bırakmamış ülkenin ferdi olarak bu tartışmaların da tatlıya bağlanacağına kuşku yok…
Kimlik vurgulu taleplerin bir süre sonra suiistimale döndüğünü örneklerle gördüğümüzden, içimiz rahat.Bu haber 7928 defa okunmuştur

:

:

:

: