Maliyenin kasasına ne kadar girecek?

Maliye Bakanlığı, “Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı, “Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Kararname, vergi borcu olanlara ceza ve gecikme zamlarında indirim sağlıyor.
Kayıttan düşen motorlu araçlarda kayıt yenilemede kolaylık getiriyor
Bilançolarda eksik beyan edilmiş veya beyan edilmemiş stok ve diğer ekonomik kıymetlere ve servetlere ilişkin düzeltme sağlıyor.
2007-2013 yılları arasında vergilendirme dönemlerine ilişkin beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergilerde beyan edilmek suretiyle uzlaşmayı ve vergi barışı sağlıyor.
Kesinleşmiş ve bugüne kadar ödenmemiş 2013 yılı ve öncesi vergilendirme dönemlerine ait verginin tamamının başvuru süresi içerisinde ödenmesi durumunda; vergi aslına ait gecikme zammının, kaçakçılık ve kusur cezası ile bunlara ait gecikme zamlarının tümü bağışlanacak.
Ödeme tarihi Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan diğer kamu alacaklarına ve kayıttan düşen motorlu araçlara ilişkin müracaat edilmesi durumunda ise, kamu alacağına ait gecikme zammı da bağışlanacak.
Kayıt yenileme harcı ile motorlu aracın ilk kayıt yılı dikkate alınarak ileriye dönük seyrüsefer harcı alınmak kaydı ile kayıt yenilemesi yapılacak ve geçmişe dönük çıkarılmamış seyrüsefer harçlarının tahsilinden vazgeçilecek.
İtirazlı, itiraz edilmemiş veya Daire’nin tek taraflı olarak kesinleştirmiş olduğu vergilerde; vergi aslında belirlenecek ödeme koşullarına göre yüzde 45’e kadar indirim yapılacak ve kaçakçılık ve kusur cezası ile bunlara ait gecikme zamlarının tümü bağışlanacak.
Kararname ile ayrıca, vergi yükümlülerinin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kısmen veya tamamen beyan dışı kalmış servetlerinin beyan edilmesi, işletmelere ait kayıt dışı kalmış veya gerçek değerlerin altında veya üstünde beyan edilmiş emtia stoklarının veya beyan dışı kalmış ekonomik varlıklara ilişkin envanter kayıtlarını düzeltmeleri, bilançolarını güncellemeleri ve 2007–2013 dönemi matrah düzeltmesi yapabilme imkanı getiriliyor.
Yapılacak bu düzeltmeler üzerinden indirimli vergi oranı ile ceza ödemeden kayıtların düzeltilmesi olanağı da sağlıyor.
Bir başka ifadeyle vergi affı…
Peki hükümet bundan ne kazanacak?
İşte esas olan bu..
Hükümet söz konusu kararname ile milyonlarca TL’yi bulan alacağını bağışlamış mı oluyor?
Küçük esnafa yönelik bir rahatlama sağlamayacak olan bu uygulamada Maliyenin kasasına ne kadar para gireceği hesaplandı mı?
Hangi büyük işletmeler bu aftan ne kadar yararlanacak?
Kararnameyle kayıt dışı olanlara ve devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere de af geldi mi?
Vergi affı getiren kararnamenin arkasında “birilerine söz” mü verildi.
Hangi işletme bu aftan ne kadar yararlanacak?
Söz konusu bu işletmeler açıklanacak mı?
İşte bu soruların cevabı aranıyor.

Bu haber 7902 defa okunmuştur

:

:

:

: