Ekonomik yapılanma nasıl tasarlanacak, kim uygulayacak?

Ekonomik Yapılanma nasıl tasarlanacak nasıl uygulamaya geçirilecek.
Ekonomik Yapılanma nasıl tasarlanacak nasıl uygulamaya geçirilecek.
En önemli engeller nelerdir? Nasıl aşılacak?
Bu engelleri aşmak için gerekli kaynaklar nelerdir? Ne kadar yeterli kaynak var?
Dolayısı ile geldik çattık, ekonominin temel tanımına.
Ekonomik yapılanmayı değerlendirdiğimiz bu seri yazıların birincisinin ilk satırı!
‘’Ekonomi kaynakların rasyonel yönetimi’’
Biliyoruz ki dünya üzerinde hiçbir kaynak herkesin edinmek istediği kadar yoktur!
Yine de kalkınmayı beceren ülkeler hem de kaynaklarının miktar ve çeşit eksikliğinden etkilenmeden ve nüfuslarının yaşam ve refah seviyesini yükseklere taşıyan ülkeler dünya kadar!
Yıllardır en yaşanabilir şehirler indeksinde ne kadar enteresandır ki ilk onun değişmez ülkeleri dünyanın en zenginleri değil. Bu yıl ilk sıralara yine Yeni Zelanda’dan 2, Avustralya’dan 4, Finlandiya’dan 1, Kanada’dan 2 ve Avusturya’dan 1 şehir girebildi.
Eğer bu refah seviyesi ülkelerin genel zenginliğinden değilse neredendir?
1. Yukarıdaki ülkelerin tümü HUKUK DEVLETİ özellikleri ile en ön sıralardadırlar.
2. Demokrasinin en katılımcı ve devleti değil insanı (vatandaş olsun olmasın) korumaları ile örnek ülkelerdir.
Bu temel ilkeleri rüşvetin yolsuzluğun bürokrasinin partizanlığın savurganlığın nepotizmin ihale vurgunlarının hukuk dışılığın mafyalaşmanın etkinsizliğin ve bizde görülen bin türlü musibetin önünü keserek kayıpları minimize eder.
Böylelikle dünyanın en varlıklı ülkeleri olmasalar da kaynaklarını eğitime sağlığa suç önlemeye yoksulluk ve işsizlik gibi olumsuzluklarla mücadele etmeye kullanarak ülkelerini en yaşanabilirler listesinin zirvesinde tutmayı başarıyorlar.
Aslında bizde ekonomik yapılanma nasıl başarılacak sorusunun cevabı işte bu ülkelerin özelliklerinde sıralanmıştır.Yine de birkaç başlık ile açıklayalım!
KAYNAK NEREDE ? NE İLE YAPILACAK ?
Dünyada çok sayıda kurum ve fonlar var gelişimi destekleyen, bu kurumlar ve özellikle AB Kurumları zorlanacak . Kadro fazlalığı tüm kamu görevlileri bu ilişkileri takip etme eğitimi ve becerisi kazandırılacak.
TC ile yenilenecek ekonomik programların temeli sıraladığımız hedeflere dayalı olacak. ( Hoş şimdi de öyle ama bizim hükümetler her şeyiyle direniyor varlıklarının sebebi olan bu kalabalık kamunun ve diğer hizmetlerdeki verimsizliğin idamesi için!)
Tüm müsteşar, müşavir ve danışman takımları seferber edilecek.
TC Devleti ile olan protokoller bu ekonomik sisteme kaynak olarak kullanılacak
Dünya kalkınma örgütlerinin bu çevreci ve sürdürülebilir modele dikkatleri çekilecek
Bu modelin getireceği vergi kazançları, GSMH’deki büyüme, ihracatlar ve tekamülleri, yerel üretimlerin kullanımı ile artan gerçek turizm girdileri. İnşaat sektörünün döviz girdileri, yabancı yatırımların getirileri, kamunun ve KİT’lerin azalan kaynak tüketiciliği,
Yabancı yatırımcılar belirli sektörlerde davet usulü ile ülkeye kazandırılacaklar.
Örneğin, uygun sektörler, Bilgisayar ve benzeri temiz üretimler, yazılım ve tasarım üreticileri. Yüksek teknoloji ve araştırma şirketleri, geleneksel konfeksiyon ve tekstil de üst grup markalar (ehven lüks tüketim)
Yeni Açılımlar. Yatçılık ve donanım cihazları üretimi,
Serbest bölgelerde rekabet ve altyapı
Özelleştirme Gelirleri
Bu serinin önceki yazılarında sektörlere göre sıraladığımız diğer gerekli uygulamalar.

KİMLER BAŞARACAK
Bilgileri ve başarıları ülkemizde ve veya dünya da kanıtlanmış,
KKTC’yi ve halkını yüceltmeye ve yükseltmeye inanan,
Kendi değerlerini, toplum değerlerini, etik yönetmelikleri kural kabul eden,
Açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirliğe saygı duyan,
Uzman kişiler, kurumlar başaracak!!!
HİÇBİR REFAH YAYGIN DEMOKRASİ VE HUKUK ÜSTÜNLÜĞÜ OLMADAN SAĞLANAMAZ
Bu haber 299 defa okunmuştur

:

:

:

: