İhale usulsüzlüğü ile ilgili TÜK’ten ses geldi

Son iki yazıda bir okuyucumuzun Toprak Ürünleri ile ilgili ihalelerdeki üsülsüzlük değerlendirmelerşini yayınladık.
Son iki yazıda bir okuyucumuzun Toprak Ürünleri ile ilgili ihalelerdeki üsülsüzlük değerlendirmelerşini yayınladık.
Her yazıda bahsettik, ilgili kurumdan belki bir yorum cevap gelir diye!
Ama dut yutmuş bülbül öter mi?
Ötmez herhalde derken bir ‘ses’ geldi. Kurumu çok iyi tanıyan bir ses!
Ama durun hele, sadece yazdıklarımızın eksik olduğunu ve bu yazıda bahsedilen usulsüzlüklerin niye ve kimler lehine yapıldığı hakkında bilgiler verdi. Hatta ismi açık olarak da yayınlamamızdan sakınmadığını söyledi.
Biz öncelikle ismi bizde saklı olan ilk okurumuzun gönderdiği verileri paylaşmaya devam edelim, okurumuz diyor ki,
‘’Ne oldu ? Bakanlar Kurulu kararında adı geçen ilgili firma ile hangi konularda anlaşamadınız, Sayın Bakan ?
Lütfen, KKTC seçmenlerine ve KKTC’de yaşayanlara, bir zahmet edip açıklarmısınız? Bu firmanın ortakları ... ile Kumyalı’daki ... Restuarant’ın ilişkisi nedir ? Sayın Tarım Bakanı Önder Sennaroğlunun dostluğu ve ilişkileri bu kişiler ile kaç seneden beri vardır ? Bu lokantadaki buluşmalar sırasında havadan sudan konuşmaların dışında başka anlaşmalar da var mıdır?
Sayın Önder Sennaroğlu, kendinin tamamıyla kontrolünde olan ve kendisinin de bir hayvan yetiştiricisi olması dolayısı ile menfaat çelişkisi içerisinde olmasına rağmen TÜK’de .... oluşan zarardan hiç etkilenmemiş olmasını şeffaf olarak , belgeler ile açıklasın da görelim.
Unutmayalım, Enerji Bakanlığı da Sayın Önder Sennaroğlunun koltukları altında, ancak bu bakanlık ile ilgili ...KIBTEK yönetimine müdahale edemiyor. İyi ki edemiyor, görüyoruz ve öğreniyoruz ki, KIBTEK, .... bir ihale açmaya yetenek ve ehliyet açısından muktedirdir. Bundan dolayıdır ki Sayın Bakanın, arpa ihalesinde olduğu gibi, hiçbir yönlendirmesi olamamıştır herhalde!.
Sayın aydınlar,yazarlar, okuyucular, vergi verenler, hayvan yetiştiricileri ve seçmenler şu güzelliğe bakarmısınız. İhalesiz Toprak Ürünleri Kurumu’nu, US $ 215.- beher metrik tonu Mağusa Liman teslimi , sözleşme yapmaya Bakanlar Kurulu kararı ile yetkilendirilecek ve firma 22 Nisan 2014 Bakanlar Kurulu Kararı’ndan sonra Toprak Ürünleri Kurumu ile sözleşme yapmayacak ?
Bu mümkün mü?
Diyelim ki mümkün ! Ne gerekçelerle sözleşme yapılmadı ve ne gerekçeler ile Bakanlar Kurulu kararı askıda kaldı ?
Yok eğer,sözleşme yapıldıysa, bu sözleşme 10,000 metrik ton partiler halinde 10 seferde toplam 100,000 metrik ton için mi ?
Böyle ise, daha geçenlerde gazetelerde manşet haber olarak verilen, tozu dumana katan arpa boşaltım işlemi bu firmanın getirdiği arpa ürünü ile ilgili olabilir mi?
Bu yemlik arpalar şartnamedeki teknik spesifikasyonlara uygunluğu neydi ? Bu alım , aylık 10,000 metrik ton partiler halinde olduğuna göre , ve Mayıs ayında başlaması kabul edilirse, daha Şubat 2015 ayına kadar devam etmesi gerekmez mi ?
Ne oldu da alelacele 26.06.2015 tarihinde, bu defa 120,000 metrik ton arpa ihalesine 4 iş günü teklif ve hazırlanma süresi verilerek ihaleye çıkıldı ?
Hem de bu ihale US $ 260/- beher metrik ton fiyata bağlanmak üzere.
Bu firma , yani yazıda İSMİ BİZDE MAHFUZ olarak tanımlanan firma, yemlik arpa ihalesine katıldı mı ?
Katılmadı ise, bu katılmama nedeni ne olabilir ? Ne de olsa, kocaman bir Bakanlar Kurulu kararı ile kendisinden 100,000 metrik ton yemlik arpa alımı kararı var.
Yoksa bu firmaya, sayaç ihalesi için bazı sözler mi verildi ? Bu sözleri kim verdi? Bunun için mi, bu firma teknik şarnameye uymayan bir ürün ile, idari şartnamedeki koşulları dahi yerine getiremediği halde, ihaleye katılma cesaretini gösterdi, ama ihaleden elenince de, mahkemeye müracaat ederek ihalenin durdurulması veya iptalini istemiştir ?
TÜK yönetim kurulunun, 120,000 metrik ton arapanın alımını alel acele 3 (üç) firmaya, herbirine 40,000 metrik ton’luk miktarlar ve US$ 260.- tonu fiyata gelecek şekilde vermeye çalışılırken bu firmaların biribiri ile ilişkisi nedir ? Bu firmaların kendi aralarında anlaşıp ihaleye fesat karıştırdıklarını araştıran oldu mu?
Sayın Bakan Sennaroğlu, verilen tekliften pazarlık sonucu US $ 1,300,000.- dolara yakın ( US $ 271. – US $ 260.= US $ 11., farkdan dolayı) bir miktar kurumu kar ettirdim derken ya hesap bilmiyor, ya da birilerinin istismarına maruz kalıyor. Belki de, bizim zekamızı istismar ediyor.
Bilmiyor mu ki, pazarlık sonucu ,karşılıklı anlaşılarak bulunan US$ 260.- dolar fiyat ile Bakanlar Kurulu kararı ile alınmasına karar verilen fiyat olan US$ 215.- dolar arasında US $ 45.- dolar fark vardır ve bu da toplamda US $ 5,400,000.- dollar eder. Bu para kimin cebine girecek ? En önemlisi kimlerin cebinden çıkacak ? Bu parayı tassaruf edebilseydiniz Sayın Bakan, Tarım Sigortası için el açıp para talep etmemiş olacaktınız. Bu talebi de kaynak bulmaya çalışıyoruz gibi laflarla sanki de maharetmiş gibi bizlere lanse etmemiş olacaktınız.
Bence, biliyordur ! Sizce ? Ne de olsa Karpaz bölgesinin en büyük, büyük baş hayvan yetiştiricisidir ve dolayısı ile bölgesinde en büyük yemlik arpa ve/veya arpa sapı ve/veya harup kullanıcısıdır.
Nasıl olur da bu kadar büyük bir farkla, hem de ihale yolu ile ve de ihale şartlarına uygunsuz bir halde, Toprak Ürünleri Kurumu’nun ve de dolaylı olarak hayvan üreticilerinin ve de kırmızı et tüketicilerinin zarar etmesine hala daha göz yumuyor ve bazı makamların hala daha mazaret üretmesine, kılıf bulmaya çalışmasına seyirci kalıyor ? Umulur ki, kılıfları hazırlayan kendisi değildir !
Yoksa, UBP partisindeki bazı alışkanlıkların CTP-BG partisine ve hükümetine aşılanmasına vesile olduğunun farkında değil mi ? CTP-BG’nin gazetesini ve yazarlarını da bu alışkanlıkları perdelemek için kullanmak da bir yoldaşlık yemini mi? Sahi, siz kimlerin yoldaşısınız ?
Tiyatro devam ediyor. Daha bitmedi sevgili KKTC’liler, bu birinci perdeydi. Trajik- Komik tiyatro oyununu izlerken öğreniyoruz.İkinci perde varmıdır ? Vardır !’’
Evet, okuyucumuzun tanımı ile bu ikinci perdeyi de bir sonraki ve serinin son yazısında izleyeceğiz.
Zaten elden ne gelir ki, bir sürü yeni yasa ama gel gör ki, vatandaş ne kendi ne de kamu yararını koruyacak hiç bir devlet müesesine erişemiyor!

Bu haber 299 defa okunmuştur

:

:

:

: