Merkez Bankası Başkanı’nın haklı isyanı

Bizlerde köşemizde benzeri değerlendirmeleri defalarca yaptık.Cumhuriyet Meclisi’ne milletin vekili olarak girenlerin veya halkın oyu ile iktidara gelenlerin tek kir başlıkta özetlenebilecek görev ve sorumlulukları vardır.
Bizlerde köşemizde benzeri değerlendirmeleri defalarca yaptık.Cumhuriyet Meclisi’ne milletin vekili olarak girenlerin veya halkın oyu ile iktidara gelenlerin tek kir başlıkta özetlenebilecek görev ve sorumlulukları vardır. BU HALKIN REFAHINI VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAKTIR.
Cumhuriyet Meclisi’nde geçecek ve hükümetin uygulayacağı her yasa ülkenin genel çıkarına ve toplumun refahına olumlu tesir etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde halkın size verdiği vekaleti yanlış yolda kullanmış olur ve Anayasa değişiklik referandumunda olduğu gibi halk sizden bu vekaleti bir nevi geri alır.
Ekonomik kalkınma ve büyüme için bankacılık ve finans sektörünün ekonominin kalbi olduğunu muhtelif defalar gündeme getirdik. Dolayısıyla, bu sektöre yönelik gerekli mevzuat ivedilikle yapılmalıdır. Aksi takdirde, bu sektördeki herhangi bir istikrarsızlık tüm sektöre ve ekonomiye sirayet eder ve telafisi güç tahribat meydana getirir.
Maalesef gerek dünkü gerekse bugünkü Cumhuriyet Meclisi ve hükümet bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatı değiştirme cesareti gösteremeyip aspirin tedavisi öngörmektedir. Oysa, hükümet programında KKTC’de bazı kurumlar gibi Merkez Bankası’nın başına da bir Kıbrıs Türk getirme gibi beylik laflarda bulunmuştu. Sanki de sektörün ihtiyacı olan mevzuat değişikliğini yapmadan Merkez Bankası’nın başında Türkiyeli Türkün ve Kıbrıslı Türkün olması birşey farkettirmiş gibi...Ne üzücüdür ki; başında Kıbrıslı Türklerin bulunduğu herhangi bir kurumun mamur edildiğini görmedik.
Bankacılık sektöründe yapılmayan mevzuat değişikliği neticesinde ülkemizde ortaya çıkan mazbata kurbanları ve bazı bankaların müşterilerini istismar etmeleri karşısında zaman zaman Merkez Bankası suçlanmaktadır. İşte bu açıdan Merkez Bankası Başkanı bir nevi isyan içerisindedir.Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Merkez Bankası’nın 2014 2. Çeyreğine ait bültenin önsözünde Başkan Dr. Bilal San’ın ifadeleri dikkat çekicidir.
İlgili bültenin önsözünde yeralan aşağıdaki ifadeleri özellikle siyasilerin önemsemesi gerekmektedir:
“KKTC’de mali sektörün yasal reform çabalarının omurgası konumundaki bankacılık yasası ile ilgili hazırlanan ve yetkili mercilere sunulan taslaklar yıllardır sürüncemede bırakılmışır. Yasa yapıcılarımızın zaman ve enerjilerini ülkemizin son derece menfaatine olan bu yasanın ve yukarıda vurgulanan küresel gelişmelere bağlı olarak yakın zamanda kaçınılmaz hale gelecek ilgili yasaların çıkarılmasına vakfetmeleri temnnimizdir. Zira, sektör için hayati öneme haiz yasaların gecikmesi, tüketiciler lehine yapılması öngörülenler başta olmak üzere tamamlayıcı düzenleme çalışmalarımızın da tehrine neden olmaktadır.”
“Geçtiğimiz 2 yıl içinde donuk alacakların yeniden yapılandırılması konusunda çıkartılan 4 yasanın ülkemizdeki tahsili gecikmiş alacaklar sorununun çözümüne katkıda bulunmadığı, aksine, Haziran 2012’de 467 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacakların Haziran 2014 itibariyle 573 milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir. Alacakların tahsilinde büyük sıkıntılarla karşılaşan bankalarımız, kendilerini mevcut şartlarla kredi vermeye zorlayan düzenlemelerimizden duydukları rahatsızlıkları dile getirmeye başlamışlardır ki, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle kendilerine hak vermemek mümkün değildir.”
Merkez Bankası Başkanının ortaya koyduğu hususlar üç noktada fevkalade hayati gözükmektedir:
1- Sermaye akımlarının daha güvenli görülen gelişmiş ülkelere yönlenmesi olasılığı karşısında finansman sorunu yaşaması muhtemel KKTC’de ihtiyaç duyulan mevzuat halen daha geçirilmemiş ve geciktirilmektedir.
2- KKTC’de Türkiye’de olduğu gibi Borçlar Kanunu ve Tüketiciler Koruma Kanunu gibibanka müşterilerini koruyacak ve insafsız bankaların zulmünden kurtaracak yasasalar çıkarılmadığı için makyaj niteliğindeki yasalar işe yaramamaktadır.
3- Sektörde sadece banka müşterilerini koruyan yasalar değil bankaları da koruyan yasal geçirilmemiştir. Bu yasaların başlıcalarıFaiz Yasası, tüketici kredileri için de geniş hüküm bulunan Tüketicileri Koruma Yasası, AB’ye uyum kapsamında Bankacılık Yasası’nın revize edilmesi, İcra-İflas yasaları, Kredi Kartlarına ilişkin yasal düzenleme, ve Modern Poliçe Yasasıdır.
SON SÖZ OLARAK YAKINDA ÜLKEMİZİDE DE PATLAK VERMESİ MUHTEMEL FİNANS KRİZİ VE HALEN GİDEREK DEPREŞEN BANKACILIK SORUNLARI KARŞISINDA KILINI KIPIRDATMAYAN CUMHURİYET MECLİSİ MENSUPLARI VE HÜKÜMET EDENLERE BUNUN OLACAĞINI MERKEZ BANKASI BAŞKANI UYARMIŞTI DEMEMEK İÇİN BUGÜNDEN “UYAN EY UYUYAN “ DİYE HAYKIRMAK İSTİYORUM.

Bu haber 440 defa okunmuştur

:

:

:

: