Akça: “Harcanan kaynak tek başına bir şey değildir”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “8’inci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi” sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’nın yaptığı konuşma ders niteliğinde idi.
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “8’inci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi” sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’nın yaptığı konuşma ders niteliğinde idi. Konuşmaları arasında LAÜ’nün son yıllarda kalite, altyapı ve kapasite artırma yönünde büyük bir atılım içine girdiğini belirten Akça, Büyükelçilik olarak buna gerekli desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini ifade etmesi tabi ki LAÜ ailesinin bir ferdi olarak beni fevkalade memnun etmiştir.

KKTC için ekonomik açıdan donanımlı ve vizyona sahip bir Büyükelçiye sahip olmanın son derece önemli olduğunu her vesile ile söylemekten çekince duymuyorum. Çünkü uluslararası tanınmışlığı olmayan KKTC’de diplomat kökenli bir Elçi olmasının bence pek gereği yoktur. Bizim için önemli olan devamlı kaynak ihtiyacı duyan KKTC’de sürdürülebilirlik adına gözetim denetim ve rehberlik yapacak bir otoritedir. Yani bazı kesimler rahatsız olsa da Lefkoşa Büyükelçiliği KKTC’nin bir nevi TROİKA’sıdır. Dolayısıyla, bu otoritenin başında diplomatik yönü güçlü değil ekonomik yönü güçlü bir yetkiliye gereksinim vardır.
Elbette böylesi bir Büyükelçiden rahatsız olanlar olacaktır. Çünkü eskisi gibi haketmeden avanta imkanı ortadan kalkmış Elçinin bizzati denetiminde ekonomik rasyonalite hakim olmuştur.
Belki bilmeyenler olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça KKTC’de göreve başlamadan T.C Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekilliği yapmış ve Türkiye’nin gelişmesi yönünde gerçekleştirilen yapısal önlemlerin takipçisi olmuştur. Bu açıdan sürdürülebilir olmaktan için yapısal önlem almada direnen statükocular karşısında Halil İbrahim Akça Lefkoşa Büyükelçiliği için BİÇİLMİŞ KAFTAN’dır denebilir.
Sahip olduğu ekonomik vizyona paralel Akça, katıldığı organizasyonlarda ders niteliğinde mesajlar vermektedir. İşte Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “8’inci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi”nde Akça’nın altını çizdiği aşağıdaki ifadeler KKTC ekonomisinin sürdürülebilirliği için rekabet edebilirliğin esaslarını oluşturmaktadır:
1. LAÜ’yü desteklemeye devam etmelerine sebep olan üniversitenin son yıllarda kalite, altyapı ve kapasite artırma yönünde büyük bir atılım içine girmiş olması,
2. KKTC sağlık sisteminde hasta odaklı adımlar atılmasına ihtiyaç olması ve
3. Harcanan kaynakların tek başına önemli olmadığı bunun hizmet kalitesi ve insanların memnuniyetine neden olması gerektiği ve hizmet kalitesi için de hizmet verenlerin kalitesinin(vasıflarının) önemli olduğu
Akça’nın bu dediklerinden “ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ ANLAMAYANA DAVUL ZURNA AZ”. Akça, kısaca bu ülkenin her alanda kalkınması için kaynakların “VERİMLİ ve ETKİN” kullanımına vurgu yapmaktadır. Bunun yanında insan kalitesinden bahsetmekle de üstü kapalı “GECİKTİRİLEN KAMU REFORMU” ile “PERFORMANS BÜTÇELEME ve DENETİMİ”ne gönderme yapmaktadır.
Sözlerime son verirken “VERİMLİLİK” ve “ETKİNLİK” kavramlarını da açıklamak istiyorum.
“VERİMLİLİK” , özetle “bir işi yaparken harcanan girdilerle sonuçta elde edilen işin karşılaştırılması sonucu edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirmenin adıdır.” Amaç en düşük girdi ile en fazla işin yapılabilmesidir. Bu tanım her iş için bir oran olarak “üretilen mal ve hizmet tutarlarının, bunların üretilmesinde kullanılan girdilere bölünmesiyle ortaya çıkar.” (http://orhon.wordpress.com/2009/02/09/verimlilik-kavrami-ve-onemi/)
“ETKİNLİK” ise doğru işlerin yapılması şeklinde tanımlanmaktadır. Etkin bir yönetici belli bir çıktıyı elde etmek için girdilerin niteliklerini artırabilen bir yöneticidir. Yani yönetici maliyetleri minimize edip, belli bir amaç için kaynakları etkin kullanabiliyorsa bu yönetici etkin faaliyet gösteriyor demektir (http://www.haberturizm.com/Yazar/Murat-Gokmen/ETKINLIKETKILILIK-VE-VERIMLILIK.php).
Bu haber 534 defa okunmuştur

:

:

:

: