Faiz yama yasacı hükümetçiler

Israrla bildiğini okuyor bizim hükümetçiler.
Israrla bildiğini okuyor bizim hükümetçiler.
Faiz ve borçlar ve alacaklar konusu hala bir arpa boyu yol katetmedi.
Yamalarla idare edilemez bu sorun.
Bugüne kadar biriken ve gri şekilde aşırı faizlenmiş borçlara çözüm getirmek için bir çeşit tedbirler, yazboz yasa tasarıları laflar vs.
Meclisin yeniden çalışmaya başladığı bu günlerde yine bir değişiklik yasa tasarısı.
Neymiş, Fono devredilen batmış bankaların ve diğer kurumlarının alacaklarının tahsilindeki güçlüklere çözüm getirecek öneri sözde!
Yine bataklık ile değil sivrisineklerle uğraşıyorlar
Gördükleri sorunları temizleyici kökten temizlik yerine kilimin altına süpürüyorlar.
Valla pes!
Biz yeniden sıralayalım dünya alemin bu sorunu nasıl çözdüklerinden yararlanarak başarılı örnekleme yapalım.
Ta Venedikli faizcilerden başlayarak günümüzün gelişmiş kredilendirme kurumlarının hem kredilendireni, hem borçluyu, hem kurumları, hem kişileri, hem ülke pazar ve ekonomisini, hem hazineyi ve neticede toplumun ilgili tüm kesimlerini azami koruyan yöntemi nedir?
Aslında hiç de öyle karmaşık değil.
Basit ve açık! Her yerde ve herz aman aynı uygulama!
Bu aşağıdaki yöntemi uygulamak için bizde de birçok yasalar mevcut zaten, ama herkes yeniden Amerika’yı keşfetmek bahanesinde belli şahsi veya kurumsal kazanımlar peşinde.
Ya bilgisi yetmeyen ya da gizli gündemi olan siyasetçiler ve borç veren ve borçlu olanlar da aralarında bir yakan top oyunu oynuyorlar.
Özetle sıralayalım uygulanması gereken ve gerek en liberal, gerekse en regüle edilmiş ekonomilerde başarılı olan yöntemi.
SABİT ARALIKLARI BELİRLENMİŞ FAİZ YASASI
Her ekonomide faizler farklıdır, ancak temel prensip paranın reel değeri (yani kullanılan paranın alım gücündeki değişiklikleri temel alarak saplanan yıllık oran, örneğin TL bir yılda diğer paralara karşı kaybettiği % 8 miktar) ve bu değere eklenen paranın yıllık getirmesi gereken ek gelir. ( bu gelir işletmelerin beklediği net ve spekülatif gelirler değil, kredi kullananın da kazanç sağlamasına izin veren ve o ülkenin yıllık ekonomik büyümesine yakın, borç verenin de kazanmasına olanak veren bir rakamdır)
Fazla para ekonomisi bilimi derinliğine girmeden anlayacağımız enflasyon+sürdürülebilir kazanç.
Libor artı, Euriobor artı (http://www.euribor-rates.eu/what-is-euribor.asp) diye ifade edilen ölçekler başarının örnekleri.
KKTC’nin bir an önce TL ve ülke ekonomisini göz önüne alarak gerek Merkez Bankası’nın, gerekse de ilgili kurumların birlikte tespit edeceği Temel Faiz Oranı (TFO) diye de tanımlanabilen bağlayıcı oranı günlük ve veya değişen para değerlerine göre açıklamalı.
Bu değere de bankaların ve yasal kredi sağlayanların ekleyebileceği azami oran yasalaştırılmalı.
Örneğin TFO + 8
Bu rakam, kredi verenlerin hiçbir şekilde aşamayacağı, bir yasal yük olacak!
Zaten parça parça yapılan yasada dabu temelde bir tablo kullanılıyor.
Böyle bir uygulama hem kredi kurumlarını, hem yatırımcıları adil olarak korur.
Paris’e, Londra’ya, Marsilya’ya gidip yerinde görmeye gerek yok, bilenlere, uzmanlara sorun, dünya bilgi kaynaklarını araştırın.
2.İflas koruma yasası İşletİlmelİ.
Her alacaklı, borçluyu ömür boyu veya iyi niyet sahibi olmasını beklemek durumunda olmamalı. Bir talep, iki talep sonrasında borçlunun kişi veya kurum olarak iflası talep edilip borcunu ödemediği veya tatmin edici ödeme planı yapmadığı durumda iflas uygulanmalı. Bu uygulama hem alacaklıyı, hem borçluyu, hemde piyasayı korur. İflası ilan edilmiş borçlu başka borçlanmalara giremeyerek, hem kendisini, hem de muhtemel diğer kredilendirecekleri korur. Daha ağır borç yükleri ile şahsına ve yakınlarına vereceği zararı engeller.
İş yapmak, ister hizmet ister ticari ister finans sektörü olsun riskler içerir. İflas yasası her tarafın risklerini minimize eder. Borçlu kişi veya kurumun daha da fazla yıpranmadan toplam borçlarının bir kısmını dahi olsa elindeki aktiflerle ödemesini sağlar.
Bu uygulama, müflisin ekonomik faliyetlerini ve mülk bulundurma hakkını makul bir sure ( İlk iflasta kişilere 3 kurum yönetici direktörlerine 5 yıl gibi) kısıtlayabileceği için müflisin mal ve değer saklamasına da engel olur.
Müflis kendisinin ve ailesinin temel ihtiyacı olan bir ikamet (villa şato değil aile sayısına uygun bir konut), temel moble ve çihazlar ve değeri örneğin 10.000TL’yi aşmayan bir araç bulundurabilir.
Ekonomik faliyetleri kısıtlı olduğu sürede yeni iş kuramaz, ailesi adına dahi olsa bir işletmede mali idareci yetkisi kullanamaz. Ekonomik faliyetleri kısıtlanmazdan önce yaptığı mülk devirleri ve varsa maddi gelirlerin akıbeti sorgulanır. Eğer bu faliyetler iflasa ve alacaklılara karşı servet kaçırmak ise iade amaçlı takibe alınır ve müflis hapis cezası içeren sahtekarlıkla suçlanabilir.
Bugüne kadar bizde yok çek yasağı, yok bilmem ne gibi uygulamalar ile sonuç değil sorun büyüdü.
Ayrıca iflas uygulaması gönüllü olarak da talep edilebilmeli ve bu iflas uygulamasını öyle mahkeme veya neticesiz mahkemenin veya polisin tahsildarlığı ile değil, onaylanmış yeminli muhasebe, murakkabe ve tasfiye kurumları ile makul süratte yapılabilir.
İflas uygulamasındaki şirketlerin aktifleri ile öncelikle vergileri, çalışanların alacak ve sosyal güvenlik ve ihtiyat sandığı yatırımları tahsil edileceğinden çalışanların ve emekçilerin haksız ve ağır mağduriyeti de önlenir.
Diğer alacaklılar da tasfiyede tahsil edilen aktiflerden alacakları oranında ödenirler
3. BUGÜNE KADAR AŞIRI FAİZDEN VEYA HERHANGİ BİR NEDENDEN ÖDENEMEYEN BORÇLAR
Yukarıdaki yöntem uygulanırken eski ve kronikleşmiş borçlar da ana paraya kontrolsüz olarak eklenmiş faiz ve her ne isim altında olursa olsun eklenen rakamlardan arındırılarak ve borçluyu da paranın değer kaybından kısmen dahi olsa koruyacak bir katsayı tablosu ile ödenebilir duruma getirilmeli.
Bu uygulamaya rağmen ödenmeyen alacaklara, kişisel veya kurumsal iflas koruma ve uygulaması geçerli olmalı.
BAŞKA YÖNTEM VARSA VEYA BU YÖNTEMDE EKSİK VEYA ZARARLI GÖRÜLENLER VARSA, LÜTFEN PAYLAŞIN.
Bu haber 404 defa okunmuştur

:

:

:

: