Devlette tasarruf guduru olmaz!.....

Hükümetin bir yıllık icraatına ilişkin geçtiğimiz haftalarda yaptığı basın toplantısında kamuda tasarruf yapıldığı ifade edildi.

Hükümetin bir yıllık icraatına ilişkin geçtiğimiz haftalarda yaptığı basın toplantısında kamuda tasarruf yapıldığı ifade edildi. Şöyle ki, Devletin günlük harcamalarında israfın önlendiğini ve çok düşürüldüğünü kaydeden Yorgancıoğlu, bütün Bakanlıklarda cari harcamaların yüzde 50 azaltıldığını ifade etti. Yorgancıoğlu, “Devlet harcamaları 100 birimden 50 birime düşürüldü” dedi.(http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/1/news/143107/PageName/KIBRIS_POSTASI). Başbakan Yorgancıoğlu, yerel gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 70’ten 78’e çıkması, ithalat azalırken ihracatın artması 2013’te 60.9 milyon TL açık veren kamu maliyesinin 2014 yılında 34,2 milyon TL fazla vermesine ilişkin bir soruyu da yanıtladı. (http://www.kibrismanset.com/guncel/hukumetin-bir-yillik-icraati-3-son-h83003.html).
Başbakanın ifadesi üzerine biz de KKTC Merkez Bankası ikinci çeyrek bülteni verilerine göz attık ve bütçe dengesi, bütçe gelirleri ve bütçe giderlerini inceledik. Bütçe gelir ve giderlerine mutlak değer olarak baktığınızda bütçe dengesinin fazla verdiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 2013 yılı 2. Çeyreği verileri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre mukayese edildiğinde; bir önceki yılın aynı çeyreğinde bütçe dengesi başbakanın ifade ettiği gibi 60,9 milyon açık verirken 2014 yılın 2. Çeyreğinde 35,2 milyon fazla vermiştir. Ancak, bütçe giderleri azalmamış aksine yüzde 2,1 artmıştır.
Bütçe Dengesi (Milyon TL)
Kaynak: Maliye Bakanlığı; KKTC Merkez Bankası 2014 İkinci Çeyrek Bülteni, sf. 13.
Finansman dengesinin fazla vermesinin nedeni bütçe gelirlerinin bütçe giderlerinden daha fazla artmasıdır. Maliye eski Bakanı Ersin Tatar zamanında artmaya başlayan vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler bu dönemde de aynı yönde hareket etmiştir. Ancak, bunun yanında bütçe performansı ile alakası olmayıp dışa bağımlılığı artıracak şekilde alınan bağış yardım ve krediler de yüzde 13,3 artmıştır. Yani bütçe gelirlerini arttırmada üstün başarı sağlandı iddiasında bulunulamaz.
Bütçe Gelirleri (Milyon TL)

Kaynak: Maliye Bakanlığı; KKTC Merkez Bankası 2014 İkinci Çeyrek Bülteni, sf. 13.
Devlet harcamalarının yüzde 50 oranda azaldığı maalesef verilerle örtüşmemektedir. Cari transferlerde yüzde 4,6, mal ve hizmet alımlarınsa yüzde 5,1 azalma olurken bütçe açıklarının esas kronik nedeni olan personel giderleri azalma yerine yüzde 10,9 artmıştır. Bunun yanında sermaye giderleri ve transferler yüzde 42,7 artmıştır. Toplamda ise bütçe giderleri değil yüzde 50 azalma yüzde 2,1 artmıştır.
Bütçe Giderleri (Milyon TL)
Kaynak: Maliye Bakanlığı; KKTC Merkez Bankası 2014 İkinci Çeyrek Bülteni, sf. 14.
KKTC Bütçe verileri Sayın Başbakanın tasarruf argümanı ile birebir örtüşmemesine rağmen bazı kalemlerde tasarruf yapıldığı inkâr edilemez. Ancak, DEVLETTE TASARRUF İFADESİNİ KULLANABİLMEK İÇİN DEVLETTE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAVRAMLARINI DA BİRLİKTE KULLANMAMIZ GEREKİR. AKDİ TAKDİRDE, DEVLET KAYNAKLARINI KULLANIRKEN BAZI ALANLARDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ESASLARINA TERS DÜŞEN KAYNAK TAHSİSİ YAPARKEN, BAŞKA BİR ALANDA VERİMLİ VE ETKİN OLABİLECEK BİR HARCAMADAN TASARRUFA GİTMİŞ OLABİLİRSİNİZ.
Bütçe harcamalarının verimliliği ve etkinliği açısından Modern bir devlet olan Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak yararlı olacaktır. Türkiye bütçe harcamalarının verimliliği ve etkinliği için Yeni Analitik Bütçe Sistemi'ne geçmiştir. Bütçeler stratejik plana uygun olarak performans kriterlerine göre hazırlanmakta, uygulanmakta ve kontrol edilmektedir. Bütçeler hazırlanırken gelecek iki yılın tahminleriyle birlikte hazırlanmakta ve maliye politikasının etkinliğinin artırılması, mali şeffaflık ve disiplinin sağlanması, iktidar icraatlarında belirliliğin ve güvenirliğin sağlanması hedeflenmektedir. BU BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLER, 'BELİRLİ GİDERLERİ' KARŞILAMAK İÇİN DEĞİL ÖNCEDEN BELİRLENEN AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN TAHSİS EDİLMEKTEDİR. Bu uygulamanın 'ademi tahsis' yöntemiyle karıştırılmaması gerekmektedir. Bütçe harcamalarında yetkilileri yeni bütçe anlayışına uygun hareket etmeleri için motive etmeye yönelik olarak da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 'Zarardan Sorumluluk' konusunda yeni bir düzenleme yapılarak, zararın sorumlularına ödettirilmesi hükmü getirilmiştir. Böylece kamuyu zarara uğratan personel buzararın bedelini ödeyecektir.

Bunun yanında devlette çeşitli genelgeler ile tasarruf önlemleri belirlenmiş ve bu önlemlere uymayanlara yaptırım öngörülmüştür. Devlette tasarruf adına alınabilecek başlıca önlemler İşgücü Tasarrufu, Kaynak Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Önlemleri, Elektrik Tüketiminde Uygulanacak Tasarruf Önlemleri, Su Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Önlemleri, Akaryakıt Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Önlemleri, Araç Kullanımına ilişkin Tasarruf Önlemleri, İlaç veTıbbi Malzeme Tüketimiyle ilgili Tasarruf Önlemleri, Haberleşme ve Elektronik Sistemlerine İlişkin Tasarruf Önlemleri, Bilgisayar Sistemlerine ilişkin Tasarruf Önlemleri, Kırtasiye ve Demirbaş Malzeme Kullanımına ilişkin Tasarruf Önlemleri ve Temsil-Ağırlama ve Tören Giderlerine İlişkin Tasarruf Önlemleri şeklinde sıralanmaktadır.

SON SÖZ: TASARRUF KEYFİYETE GÖRE DEĞİL ÖNCELİKLERE VE FAYDA-MALİYET ESASLARINA GÖRE YAPILIRSA ANLAM İFADE EDER.

Bu haber 571 defa okunmuştur

:

:

:

: