Kredi kartlarına var da, tüketici kredilerine yok mu?

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasarısını (İvedi)” oybirliğiyle onayladı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasarısını (İvedi)” oybirliğiyle onayladı. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür’ün de ifade ettiği gibi bu yasa aşağıdaki başlıca düzenlemeleri getiriyor:
• Faiz oranları TL için ticari reeskont kredi faiz oranının azami 2.5 katını, dövizde üç katını aşamayacak.
• Yıllık aidat ücreti kalkacak,
• Limitler ilk yıl kart hamilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacak,
• Borcun tamamı için ödeme yapılana kadar yeni kart verilemeyecek ve bir yıl içinde en fazla 3 defa dönem borcun %50’sinin altında ödeme yapılması halinde kart limiti ve diğer kart limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamayacak ve nakit çekim işlemleri durdurulacak.

HİÇ KUŞKUSUZ KREDİ KARTLARI İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDE YAPILAN MEVZUAT TÜRKİYE’DE YAPILAN DÜZENLEMELERE TAMAMEN PARALEL YAPILMIŞTIR VE GEREKLİDİR. ANCAK, MAZBATA VE FAİZ MAĞDURLARININ FERYATLARINA NEDEN HALEN DAHA KULAK TIKANMAKTADIR.

FAİZ YASASI, BANKA MÜŞTERİLERİNİ KORUMA YASASI, İCRA-İFLAS DÜZENLEMESİ VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT NEDEN UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR.

KREDİ KARTLARI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEME SEKTÖRÜN NE KADARINI İLGİLENDİRMEKTEDİR? Bu sorunun yanıtı aşağıdaki şekilde görülmektedir. 2014 Ağustos ayı itibarı ile KKTC bankacılık sektörünün toplam kredi miktarı 8.250.492,000 TL’dir. Bunun ise sadece yüzde 3’ü kredi kartlarına aittir. Yani kredi kartı borçlarının toplamı 218.693 Milyon TL’dir. Hâlbuki tüketici kredileri toplam kredilerin yüzde 33’üne tekabül etmektedir. Yani, yüzde 3 için düzenleme yapılırken yüzde 33 için Cumhuriyet Meclisi halen daha kılını kıpırdatmamaktadır.


Kaynak: KKTC Merkez Bankası (http://www.kktcmerkezbankasi.org/veriler/pvb2014/kredi-sektor-top-2014.htm)


KREDİ KARTLARINDA TÜRKİYE’Yİ TAKİP EDİYORUZ DA, TÜKETİCİ KREDİLERİNDE NEDEN TÜRKİYE’Yİ TAKİP ETMİYORUZ? Bu soruyu şuan için yanıtsız bırakıp tüketici kredileri için Türkiye’nin yaptığı yasal düzenlemeleri kısaca size hatırlatmak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti banka müşterisini koruyacak şekilde 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanuna gerekli hükümler koymuş, Türk Borçlar Kanunu ile de ticari olmayan kredilerde azami faiz ile temerrüt (ceza) faizini sınırlamış ve bu kredilerde mürekkep (bileşik) faizi banka müşterisi lehine yasaklamıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 88/2 ve 120/2 maddeleriyle BK’nunda karşılığı olmayan bir düzenlemeyle ticari olmayan işlerde belirlenebilecek akdi ve temerrüt faizlerine sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamaları günümüzde geçerli faiz mevzuatına göre açıkça ifade etmek gerekirse, TBK m. 88/2’ye göre, sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, 3095 sayılı Kanunun 1/1 maddesinde belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz. 3095 sayılı Kanun’un 1/1 maddesi ticari olmayan işlerde uygulanacak faiz oranını yüzde 9 olarak belirlediğinden yürürlükteki bu orana göre ticari olmayan işlerde belirlenebilecek faiz oranı yüzde 13,5’i aşamaz[1]. Ticari olmayan işlerde ise akdi temerrüt faizi TBK m. 120/2’de düzenlenmiş olup sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, 3095 sayılı Kanunun 1. maddesine göre belirlenen yıllık faiz oranının yüzde 100 fazlasını, yani yıllık yüzde18’i aşamaz (http://www.samildemir.av.tr/2012/11/turk-borclar-kanunuyla-faize-getirilen-sinirlamalarin-kredi-kartlari-ve-tuketici-kredilerine-etkisi/) Ticari olmayan işlerde faizin anaparaya eklenmesi suretiyle bulunan tutara yeniden faiz yürütülmesi şeklinde işletilen bileşik faiz yasaklanmıştır (TBK m. 388/3). Aynı şekilde 3095 sayılı Kanun m. 3/1’de de kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep (bileşik) faiz yürütülemeyeceği vurgulanmıştır. (http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-4/8.pdf).

SON SÖZ: KKTC’DE TÜKETİCİLERİ KORUYUP BANKALARI ÜZEBİLECEK FAİZ YASASI VE BANKA MÜŞTERİSİNİ KORUMA KANUNU GİBİ DÜZENLEMELERİ UNUTTURMA GAYRETLERİNİN ACABA ÇOK ÜST DÜZEY SİYASETÇİLERİN BANKA SAHİBİ VE/VEYA ORTAĞI OLMAKLA İLGİSİ VAR MIDIR?

Bu haber 620 defa okunmuştur
  • ince  NY - 30.10.2014 Hesabini bilmeyen kasaplara kredi kartlari'nin verilmeside yasaklanmalidir. Gelsimis ulkelerdeki gibi Kisisel kredi puanlama ile kisilere kredi verilmeli. Ev araba arsa dost ahbab vekili ile ileride toplum buyuk sosyal zarar gorur. Dusunun Ali dayi sizin krdi kartina kefil olsun siz borcunuzu odemeyin. ALidayi av tufegi ile kapiya dayanacaktir mugtemelen. Sonra ayiklayin princin tasini. Batan sadece kendi batsin yaninda baskalarini goturmesin. Bu is en azindan burada boyle oluyor. Ama turk mantigi ben battim sende benle beraber bat:(

:

:

:

: