Bu hali ile Rekabet Kurulu iyi bile işliyor!

Geçen haftaki yazımda rekabet kurulundan beklenen işlevi yasal çerçevede yerine getiremediğini vurgulamıştım.
Geçen haftaki yazımda rekabet kurulundan beklenen işlevi yasal çerçevede yerine getiremediğini vurgulamıştım. Ancak, kurulda son derece değerli akademisyen ve uzman olmasına rağmen neden etkin olamadığını araştırarak bu yazımda sizlerle paylaşacağımı ifade etmiştim. İyi ki gerekli temaslarda ve gözlemlerde bulunmuşum. Aksi takdirde, kurul üyelerine haksızlık edercesine acımasızca eleştiride bulunabilirdim. Şöyle ki, bu hali ile kurula ben veya başka akademisyen, uzman veya Dünya Bankası Başkanı dahi gelse kesinlikle bundan daha iyi bir işlev ortaya koyamaz. Çünkü kurumların etkin ve verimli işleyişi sadece kurul üyelerinin vasıflarına bağlı değil, bunun yanında gerekli diğer uzman ve idari personel, yeterli bütçe, idari ve mali açıdan özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekmektedir. Rekabet kurulu bu yapıya kavuşturulmadığı gibi mekânsal olarak da bağımsız ve özerk bir yapıda bulunamayıp Ekonomi Bakanlığı içeresinde sığıntı durumunda bulunmakta, odacıyı dahi KOBİGEM ile paylaşmak durumunda kalmakta ve maalesef bulunmuş olduğu katta temizlik dahi yapılmamaktadır.

Gelin Rekabet kurulunu temel başlıklar halinde aşağıdaki gibi tekrar ele alalım.
• KKTC Rekabet Kurulu 36/2009 sayılı Rekabet Yasası tahtında görev yapan kamu tüzel kişiliğini haiz bir birimdir. İlgili Yasa gereği bağlı bulunduğu bakanlık Ekonomi işlerinden sorumlu bakanlık olarak belirlenmiştir. Kurul üyeleri 08.12.2010 tarih ve K-1328-2010 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile atanarak göreve başlamış ve üç yıldan bu yana kısıtlı imkanlar dahilinde görev yapmaktadır.
• Kurul, 2011 yılında atanmış olmasına rağmen kendisine bağlı uzman personeli bırak tek bir idari personel ile çalışmalarını yürütmektedir.
• Kurula yapılan şikâyetleri veya Kurul’un tespit ettiği ihlal nitelikli uygulamalar hakkında soruşturma işlemlerini Kurul üyeleri eli ile yürütmekte ve sonlandırmaktadır.
• Kurul, bu yokluklara rağmen geçen üç yıllık süre zarfında boş durmamış Yasa’nın emrettiği 2 tüzük, 5 tebliğ ile çeşitli sayıda kılavuz ve el kitapçığı hazırlayıp yayımlamış, bir web sayfasını http://rekabet.gov.ct.tr adresinde kullanıma koymuştur.
• Firmalara, mesleki birlik ve odalara yönelik olarak toplam 12 bilgilendirici eğitim semineri düzenlemiştir.
• Türkiye Rekabet Kurumu ile işbirliği protokolü imzalayarak Türkiye Rekabet Kurumundan kapasite gelişimine yönelik teknik destek almaya başlamış ayrıca son 3 dönemdir TC Rekabet Kurumuna istihdam edilen yeni uzmanların eğitim programına KKTC’den uzmanların katılı için 5 kişilik kota koydurmasına rağmen tek bir uzman dahi Kurula görevlendirilmemiştir.
• Son iki yıl içerisinde 8’i şikâyet 4’ü re’sen olmak üzere farklı sektörlerde12 soruşturma açarak bunların 5’ini tamamlamıştır.
• Yine Yasa’nın 5’inci maddesi kapsamında 2 muafiyet başvurusunu inceleyerek muafiyet kararı üretmiştir.
• Ancak tüm çalışmaları yürütürken tek bir personeli olmadığı gibi KKTC bütçesinden Kurul ihtiyaçları için ayrılmış tek bir kuruş ödenek te verilmemiştir. İki yıl önce TC Rekabet Kurumu ile imzalanan protokol kapsamındaki teknik destek programını yürütmek üzere TC Yardım Heyeti tarafından verilen sınırlı bir bütçe ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.
• Tüm bu sıkıntıları aşmanın en ideal yolu Yasa’da gerekli değişiklikleri yaparak Kurulu mali ve idari yönlerden özerk bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu amaçla iki yıl önce hazırlanan Yasa Değişiklik Tasarısı her bakan değişiminde geri çekilmekte tekrardan gözden geçirilmekte ancak ileriye gidememektedir.

SON SÖZ:BAŞTA SAYIŞTAY OLMAK ÜZERE REKABET KURULU VE OMBUDSMAN GİBİ YÜRÜTMEYE RAĞMEN DENETİM VE GÖZETİM YAPMA MİSYONU OLAN KURUMLARIN ÇAĞDAŞ HİZMET VERMELERİ İÇİN YAPISAL SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ ŞARTTIR. ANCAK, YAPISAL SOUNLARIN GİDERİLMESİ SİYASİ İRADEYE BAĞLI OLDUĞUNA GÖRE BU İRADENİN NEDEN ORTAYA KONMADIĞINA ŞAŞMAMAK GEREKİR. KALDI Kİ, BAKANLIK KARARLARINA DAHİ MÜDAHALE YETKİSİ OLAN KURULU BAKANLIĞIN BİR ODASINA SIĞINTI GİBİ ATAN ZİHNİYETİN GEREKLİ YAPISAL ÖNLEMLERİ ALACAK FERASETE SAHİP OLMASINI BEKLEMEK HAYALCİLİK OLUR.
Bu haber 430 defa okunmuştur

:

:

:

: