Suç çocukları ve ilgiye muhtaç milletvekilleri

Suç çocukları ve ilgiye muhtaç milletvekilleri
20 Kasım Dünya Çocuk Haklari Günü bizim TAKLİTÇİ YÖNETİCİLER hükümet, rant, makam intrigaları ile meşgul iken, içeriksiz ve işlevsiz söylemlerde bulunurken, bakın bu konu ile ilgili bir insanımız neler üretmeye çalışmış!

Ülkemizde üreten saygı görmez ve de bilgi gerçek sahibine zarar bile verebilirken, sadece taklitçi yöneticiler kulaktan dolma yarım yamalak bilgi ve işlerle malı götürebiliyorlar ama yine de aşkolsun üretene!

Kıbrıs’ta muhtemelen bir ilk olan ve danışman hocalığını yaptığım, Polis Etiği’ni yorumlayan Master tezinin ardından değerli öğrencim Osman Kayabaşı, şimdi de Ankara da Polis Akademisinde Doktora yapmaktadır.

Osman Kayabaşı, TC Polis Akademisi tarafından bu yıl 6.ncısı düzenlenen
‘’RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU’’na, 600 kadar makale sahibi arasından seçilen 33 bilimadamı arasındaki tek KKTC Polis Teşkilatı mensubu, Polis Başmüfettişi!

Osman’ın Akademik Yayına layık KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CEZA ADALET SİSTEMİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR başlıklı çalışmasından kesitler aşağıda!
‘’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, Çocuk Hakları Sözleşmesini 1996 yılında onaylar Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşüme bakıldığı zaman, doğal olarak Çocuk Hakları sözleşmesini Türkiye’den 1 yıl sonra onaylayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bu yönde gelişmelerin olması beklenir. Fakat süreç hiç de beklenildiği şekilde ilerlememiştir.

Oysaki Türkiye’den çok daha önce, suça sürüklenen çocuklara yönelik olarak KIBRIS’TA 1935 YILINDA ÇOCUK SUÇLULAR YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ. Uzun yıllar geçmesine rağmen KKTC’de yetişkinlerden ayrı, çocuklara yönelik, Çocuk Hakları Sözleşmesinin adalet ilkelerine uyumlu, ÇOCUK ADALET SİSTEMİ OLUŞTURULAMAMIŞTIR.

KKTC de çocuk kimdir?
Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşından küçük her insan çocuktur.
KKTC’de, çocuk farklı yasalarda farklı yaş sınırlarıyla tanımlanmıştır.
İngiliz dönemi 1956 yılından kalma Çocuklar Yasasına göre ÇOCUK: 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ KİŞİDİR.

1935’de çıkarılıp, 1946’da yenilenen Çocuk suçlular yasasına göre ÇOCUK: 14 yaşından küçük kişidir. Çocuk suçlular yasasına göre hem çocuklar hem de gençler çocuk mahkemelerinde yargılanabilmektedirler.

İngiliz döneminden 1929 yılından kalma Fasıl 154 Ceza Yasasının 14. Maddesi, Çocukların cezai sorumluluğunu düzenlemektedirve 7 yaşından küçüklerin cezai sorumlulukları yoktur.

Fakat Türkiye’de cezai yönden sorumlu tutulmama yaşı 12,
GÜNEYDE 14 12 yaşından küçükler ise işledikleri fiil veya bulundukları ihmali anlama yeteneklerine göre değerlendirilirler..

CEZA YASASINA GÖRE 12 YAŞ VE ÜZERİ İSE CEZAİ SORUMLULUK AÇISINDAN YETİŞKİNLERLE AYNİ STATÜDEDİR.

Polis mensupları, ... yardıma muhtaç olan çocuklara, sakat ve güçsüzlere yardım etmekle yükümlüdürler” .

Polis Yasasının 22. Maddesinde polisin bu görevi hangi hallerde ve nasıl yerine getireceğinin bir tüzükle düzenleneceği belirtilmesine rağmen
Böyle bir düzenleme bugüne değin yapılmadı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK DEĞİL, SANIK TANIMLAMASI VAR. HER AŞAMADA.

Suça sürüklenen çocuğa, polisin soruşturması, gönüllü ifade alması aşamalarında ücretsiz avukat atanmıyor.
Anayasada herkesin ücretsiz bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkının yasa ile düzenleneceği belirtilmesine rağmen 30 yıldır böyle bir yasa çıkarılmadı.
Ülkemizde çocuk suçlular için ıslahevi olmadığını, 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HAPSE GÖNDEREN MAHKEME

“BAŞKA SEÇENEĞİMİZ OLMADIĞI İÇİN ÜZGÜN OLMAKLA BİRLİKTE SENİ CEZAEVİNE GÖNDERMEK DURUMUNDAYIZ.” Dedi.

Bulgular
(1) ülkenin ceza adalet sisteminin doğasının ceza odaklı ve reaktif olduğunu,
(2) ülkede çocuk odaklı adalet anlayışının eksikliği olduğunu,
(3) GENÇLERE ÖNCELİK VERİLMEDİĞİNİ VE “KÜÇÜK YETİŞKİNLER” OLARAK KABUL EDİLDİKLERİNİ, ve
(4) ÇHS’ndeki değerlerin ceza adalet kurumları tarafından henüz içselleştirilemediğini ortaya çıkarmıştır.

Bu bulgulara dayanarak, KKTC ceza adalet sisteminde kanunla ihtilafa düşen çocukların yukarıda belirtilen sorunlarıyla başa çıkabilmek için bir dizi çözüm önermeyi uygun bulduk.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuk adalet ilkelerine dayalı, çocuklara özgü bir ÇOCUK ADALET SİSTEMİ kurulmalıdır. Bu sistem, özellikle çocuğun yaşama, korunma, katılma ve gelişme haklarına saygı gösterecek şekilde yapılandırılmalıdır.
Çocuk Hakları Sözleşmesinin KKTC’de uygulanmasıyla sorumlu KOORDİNATÖR KURULUŞ atanmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen çocuk haklarının uygulanması ve yaygınlaştırılması yönünde daha fazla farkındalık yaratılmalı ve ÖRGÜTSEL YAPILANMA eksiklikleri giderilmelidir.

Çocuk adalet sistemi, çok sektörlü ve disiplinler arası bir yaklaşım gerektirdiğinden, mevcut sistem içerisindeki kurumlara yenileri eklenmeli, diğer kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de sistemin içerisine dahil edilmeli, KOORDİNASYON, İŞBİRLİĞİ VE EKİP ÇALIŞMASINA önem verilmelidir.

Çocuk koruma ve aile hizmetlerinden öte, modern çocuk koruma anlayışı (ÇOCUK GELİŞİMİ YAKLAŞIMI) benimsenmelidir.

Çocuklar ceza yargılama sürecine mümkün olduğunca sokulmamalı, YARGI DIŞINDA SORUNU ÇÖZECEK YÖNTEMLER geliştirilmelidir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerine hitap edecek şekilde mevcut yasalar düzenlenmeli, bu bağlamda ihtiyaç duyulan yeni yasalar çıkarılmalı, ayrıca bu alanda tüzük çıkartılması belirtilen yasalara dayanılarak tüzükler çıkarılmalıdır.
Ayrıca suça sürüklenen çocukların içine girdikleri sistemin tüm kurumlarında çocuklara yönelik ayrı profesyonel birimler oluşturulmalı, bu birimlerdin tüm çalışanları, bu alanın uzmanları tarafından sürekli eğitime tabi tutulmalıdır.’’
Son olarak diyorum ki, GERÇEK ANLAMDA BİR ADALET VE GÜVENLİK REFORMU GEREKİYOR.

Osman Kayabaşı’nın çalışması yukarıdakileri içeriyor!
HADİ BAKANLIKTAN ALINMIŞ, BAKANLIĞA ATANMAMIŞ DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ, SİZ ZATI MUHTEŞEMLER,SİYASİ PARTİ, RANT, MAKAM ARAMAYA DEVİM EDİN GÖNÜL RAHATLIĞI İLE VE ŞÜKREDİN Kİ BANA AYRILAN YER DOLDU!
Bu haber 598 defa okunmuştur
  • SONER KURT  LEFKOŞA - 18.11.2014 BİR BASKA HAKİM DE 17 YAŞINDAKİ ÖOCUĞU HİNTKENEVİRİ TASARRUFUNDAN DOLATYI 4 YIL HAPSE YOLLAMIŞ
  • VELİ  LAPTA - 18.11.2014 hala daha bu vekiller kendilerini bulunmaz hint kumaşı sanarlar

:

:

:

: