2014 yılının II. çeyreğinde bankacılık sektöründen ne haber?

KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2014 Yılı II. Çeyrek Bültenine göre, Bankacılık sektörünün durumu acaba nedir?
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2014 Yılı II. Çeyrek Bültenine göre, Bankacılık sektörünün durumu acaba nedir?

Genelde ekonomideki tüm sektörler feryat ederken bankacılık ve finans sektör keyfinin yerinde olduğuna geçmişte rakamlarla tanık olduk.

Sektörün disipline edilmesi yanında hem müşterilerin haksız rekabetten korunması hem de kredi riskinin daha iyi yönetilmesini sağlayacak mevzuatta düzenlemeye gidilmemesi fonlama maliyetini yükseltmekte buna paralel de sektör kârlılığını arttırmaktadır. Ancak, sektör kârlılığının artması bir nevi sektör riskinden kaynaklandığından bu durum ne bankaların ne de müşterilerin(borçluların) işine gelmektedir.

Her şeye rağmen sektörün kârlı ve sermaye yapısının güçlü olması ekonominin kırılganlığı açısından olumlu bir gelişmedir.
Merkez Bankası 2014 Yılı II. Çeyreği verilerine göre Bankacılık Sektörünün performansı aşağıdaki gibi özetlenebilir.


EKONOMİNİN SEKTÖRE OLAN HASSASİYETİ 2013 YIL SONUNA GÖRE AZALMIŞTIR –FİNANSAL DERİNLEŞME

Ekonominin sektöre göre kırılganlığının ölçüsü olan finansal derinleşme 2014 Yılı II. Çeyreği baz alındığında; 2013 yıl sonuna göre azalmış, ancak 2014 yılının ilk çeyreğine göre artmıştır. Şöyle ki, 2013 yılı sonu % 170,7 olan toplam aktifler/GSYH oranı, 2014 1. Çeyreğinde % 147,5’e düşmüş, 2014 II. Çeyreğinde ise % 152,7’ye yükselmiştir.

FİNANSAL ARACILIK FONKSİYONU ARTMIŞTIR

Mevduatların krediye dönüşüm oranı 2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 6,22 puan artmış ve yüzde 79,57 seviyesinde gerçekleşmiştir..

ALACAKLARI TAHSİLDE BAŞARI TARTIŞILIR!....

Bankaların alacaklarını tahsilde başarılarının arttığını gösterecek şekilde Tahsili Gecikmiş Alacakların Brüt Kredilere oranı 2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki döneme göre 0,15 puan azalarak % 6,53’e gerilemiştir. Tahsili gecikmiş alacakların tahsili için yapılan yasal düzenlemelere rağmen Haziran 2013-Haziran 2014 döneminde sözkonusu oranda sadece 0,31 puan azalma olmuştur.

FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI ARTMIŞTIR.

Bankaların artan kâr iştahına paralel toplam yabancı kaynakların toplam özkaynaklara (Finansal Kaldıraç) oranı 2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.27’den yüzde 9.89’a yükselmiştir.

SEKTÖRDE REKABET ORTAMIÇOK DÜŞÜK DE OLSA İYİLEŞMİŞTİR
Bankacılık sektöründeki yoğunlaşma oranı rekabet ortamını nispeten iyileştirecek şekilde azalmaktadır. Şöyle ki, ilk beş bankanın sektör aktifleri içindeki payı 2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 55.14’den yüzde 53.89’a gerilemiştir.Benzer şekilde, ilk on bankanın sektör aktifleri içindeki payı 2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79.89’dan yüzde 79.06’ya gerilemiştir.

SEKTÖR İSTİHDAMI ARTMIŞTIR

Bankacılık sektöründe istihdam edilen personel sayısı2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2766 kişiden 2829’a yükselmiştir.

BANKA KREDİLERİ İLE VATANDAŞIN BORÇLARI ARTMIŞTIR

İlgili dönemde bankaların kullandırdığı özellikle işletme, tüketici ve kredi kartı kredilerinde önemli artışlar gerçekleşmiştir. Bu durum bankaların lehine sonuçlanırken vatandaşın mali gücünü kötüleştirir şekilde daha borçlu hale geldiklerini göstermektedir.Şöyle ki, 2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kredilerin değişimi aşağıdaki gibidir:

HAZİRAN 2013
(MİLYON TL) HAZİRAN 2014
(MİLYON TL) DEĞİŞİM (%)
İŞLETME KREDİSİ 3290.8 4317.3 32
TÜKETİCİ KREDİSİ 2254.8 2686.1 20
KREDİ KARTI 208.1 219.1 6
TOPLAM KREDİ 6711.1 8208.9 23

Tablodan da görüldüğü gibi toplam kredilerde artış yüzde 23 olarak gerçekleşirken bir yıllık dönemde işletme, tüketici ve kredi kartı borçlarındaki artış sırasıyla yüzde 32, yüzde 20 ve yüzde 6 olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR KÂRI VE ÖZKAYNAKLARI ARTMIŞTIR

Sektör temsilcilerinin keyfini artıracak şekilde2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sektör kârı 108,2milyon TL’den 117,8 milyon TL’ye yükselmiştir. Buna paralel olarak sektör dayanıklılığını ve krizlere karşı direncini artıracak şekilde sektör toplam özkaynağı 2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,249.7 milyon TL’den 1,391.1 milyon TL’ye yükselmiştir. Sektörün hem aktif kârlılığı hem de özkaynak kârlılığı nispeten artmıştır. 2014 yılı II. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sektörün aktif kârlılığı 1.69’den 1.74’e çıkarken; özkaynak kârlılığı 15.17’den 16.69’a yükselmiştir.

Geçtiğimiz günlerde 2014 yılı üçüncü çeyreğe ait bülten de Merkez Bankası tarafından yayınlandı. Gelecek hafta da üçüncü çeyreğe ait bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmelerime yer vereceğim.

Bu haber 529 defa okunmuştur
  •    - 07.12.2014 Sana selamlari var. senden ne haber?

:

:

:

: