2014 yılının III. çeyreğinde ekonomi pek tatminkar değil!..

Bilindiği gibi KKTC Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda 2014 yılının III. çeyreğine ait bülteni yayınladı.
Bilindiği gibi KKTC Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda 2014 yılının III. çeyreğine ait bülteni yayınladı. Bu bültene dayanarak KKTC ekonomisinin performansı hakkında değerlendirme yapabiliriz. Şöyle ki; istihdam, ticaret açığı, ülkeye gelen turist sayısı ve kamu finansman gereği başlıkları altında KKTC ekonomisini aşağıdaki gibi değerlendirebiliriz:
İŞSİZLİK ARTTI
2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işsizlik oranı % 17,8 oranında artarak 878 kişiden 1,034 kişiye yükselmiştir. Buna paralel erkek işsiz sayısında nispi artış kadınlarda ise nispi azalış kaydedilirken işsizlerin % 38’ini erkek, % 62’sini kadın oluşturmaktadır. İşsizlik sayısındaki artmada hükümetin sosyal güvenlik primlerini ödeme kararının bu dönem için pek etkili olmadığı anlaşılmaktadır.
TİCARETTEKİ GELİŞME OLUMLU DEĞİL
2014 III. çeyreğinde ticaret açığı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre pek değişmemiş olup her iki dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %7 civarında gerçekleşmiştir. 2014 yılı III. çeyreğinde ihracat bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 4.06 artarak 24.9 milyon dolar olurken; ithalat aynı dönemler için % 5.21 artarak yaklaşık 397 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
GELEN YOLCU SAYISI ARTTI GİBİ!...
2014 yılının III. çeyreğinde gelen yolcu sayısı 2013 yılının aynı çeyreğine göre % 6.4 artarak 399,985’E yükselmiştir. Söz konusu dönemde T.C uyruklu yolculardaki artış % 18 olurken 3. Ülke uyruklu yolcu sayısında artış % 2,9 olarak gerçekleşmiştir. Turizmde bu rakamları değerlendirirken ihtiyatlı davranılması gerekmektedir. Çünkü ülkeye gelen yolcuların önemli bir kısmı yükseköğrenim sektörü için gelmesine rağmen turizm sektörü adına kaydedilebilmektedir.
BÜTÇE GELİŞMELERİ OLUMSUZ
2014 mali yılının III. çeyreğinde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 22,2 artarken, bütçe giderleri aynı dönem için % 27,2 artmıştır. 2013 yılının III. çeyreğinde 53,2 milyon TL fazla veren kamu maliyesi, 2014’ün III. çeyreğinde 30 milyon TL fazla vermiştir. Bu da bütçe dengesinde değişimin - %43,2 olduğu ve bütçe harcamalarında tasarruf açısından sınıfta kaldığımızı göstermektedir. 2014’ün ikinci çeyreğinde bütçe gelir çeşitleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre artış göstermiştir. Bütçe gelir kalemlerine de bakıldığında bütçedeki gelişmelerin pek iç açıcı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, bütçe gelirlerindeki en büyük artış %30,9 ile alınan bağış, yardım ve kredilerden oluşmaktadır. Bunu %22,6 ile vergi dışı gelirler ve % 19 ile vergi gelirleri izlemektedir. Bütçe giderleri kalemleri arasında % 70 artış ile mal ve hizmet alım giderleri ve % 34,4’lük artış ile cari transferlerdeki değişim fevkalade dikkat çekicidir.
RAKAMLAR AÇISINDAN BAKILDIĞINDA MAALESEF EKONOMİ İÇİN ÇOK DA GÜZEL ŞEYLER SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Genelde keyfi yerinde olan bankacılık sektörü ile ilgili değerlendirmemi ise gelecek yazımda yapacağım.

Bu haber 445 defa okunmuştur
  •    - 08.12.2014 ben de pek tatmin olmadim be okan Keske Ajda Pekkan gelse beliki ekonomi dzelir

:

:

:

: