DAÜ yönetiminin “denk bütçe” anlayışına da bakın!......

Yükseköğrenim sektörünün amiral gemisi durumundaki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde son zamanlarda yaşanan “Denk Bütçe” söylemleri bizleri hayretlere düşürüyor.
Yükseköğrenim sektörünün amiral gemisi durumundaki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde son zamanlarda yaşanan “Denk Bütçe” söylemleri bizleri hayretlere düşürüyor. Şöyle ki, bu konuda sadece lisans değil, Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminin verildiği br kurumda Denk Bütçe ile ilgili yapılan açıklamalar bu kurumun kalibresi ile örtüşmemektedir.
Denk Bütçe kavramı özetle bir kurum gelirinin en az giderine eşit olması demektir. Eğer kurum gelirleri giderlerini karşılayamıyorsa denklik bozulur ve borçlanma ile giderler karşılanmış olur. Yani borçlanma ile sonuçlanan bir bütçeyi, denk diye lanse etme bir nevi ilgili kitlenin zekası ile alay etmek anlamına gelmektedir.
İşte DAÜ’deki bütçe yapısı ile ilgili 27 Kasım 2014 tarihli DAÜ personeline gönderilen aşağıdaki rektörlük yazısını takdirinize sunmak istiyorum.

Değerli DAÜ Çalışanları,
Son zamanlarda, gerek yazılı gerekse görsel basında kurumumuz ile ilgili yer almakta olan birçok konu içerisinde “kurumumuz mali yapısı” ile ilgili tartışmaların da yer almaya başladığını görmekteyiz. Bu bağlamda, siz çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmeyi, şeffaflık, hesap verebilirliliği, ve doğru bilgi edinme hakkını kendisine temel ilke edinmiş DAÜ Rektörlüğü olarak uygun gördük.
Değerli Çalışanlarımız, 2013-2014 Mali Yılı Bütçe’sinin “Denk Bütçe” olarak gerçekleşmesine rağmen (ki 2014-2015 Mali Yılında da “denk bütçe” öngörülmüştür), kurumumuz söz konusu “denk bütçeyi” 2010-2011 akademik yılından itibaren bankalardan borçlanarak gerçekleştirmektedir. Şöyle ki, 2013 yılı (31 Aralık itibariyle), bankalar nezdinde, ki bu “Overdraft (Kredili Mevduat) hesabıdır, kurumumuzun nakit pozisyonu (-) 34,771,297 Türk Lirası “borçla” kapanmıştır. 2013-2014 Bahar Dönemi kayıtları sonucu elde edilen öğrenci gelirleri ve benzeri gelirlerin üniversite kasasına gelmeye başlamasıyla, 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle (ki 14 Ekim 2014 tarihinde Prof.Dr. Abdullah Öztoprak’ın “Rektörlük” görev süresi dolmuştu) kurumumuzun nakit pozisyonu (+) 4,800,000 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Ekim 2014 ayı içerisinde gerçekleşen gelirler (öğrenci vb.) ve giderler (maaş, burs, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı, cari harcamalar ve yaz okulu maaşları) sonrasında, 31 Ekim 2014 tarihi itibariyle kurumumuz genel bakiyesi (-)1,325,000 Türk Lirası borç olarak gerçekleşmiş, yine ayni gelir kalemleri ve gider kalemleri (ek ders ödenekleri de dahil) sonrasında, 30 Kasım 2014 tarihi itibariyle (-) 8,845,000 Türk Lirası borç olarak gerçekleşecektir. Son olarak Aralık 2014 ayı içerisinde, yine yukarda belirtilmiş olan ayni gelir kalemleri ve gider kalemlerine ek olarak 13. Maaş ödemeleri sonrasında (2013 yılına ait fakat Ocak-Şubat 2014 tarihlerinde yapılan 13. Maaş ödemeleri + 2014 yılı 13. Maaş Ödemeleri), 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, kurumumuz 2014 yılını (-) 23,445,000 Türk Lirası “borçla” kapatacaktır.
Değerli çalışanlarımız, bu bilgiyi sizlerle paylaşmamızın nedeni yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, şeffaflık, hesap verebilirlik ve doğru bilgi edinmeyi hedefleyen bir anlayışı temsil ettiğimizi vurgulamaktır.
Bilgilerinize saygı ile sunarız.
DAÜ Rektörlük

Yukarıdaki rektörlük yazısı ve bir önceki yönetim hakkındaki iddialar aslında tek bir gerçeğin göstergesidir. KKTC devleti olarak kanayan en önemli yaralarımızdan biri olan “şeffaflık” ve hesap verebilirlik” en güzide kurumlarımızdan DAÜ’de de bulunmamaktadır. Yani, DAÜ’nin mali ve idari yapısını gösteren güvenilir raporlar ya mevcut değildir ya da bu raporlara ulaşmak mümkün değildir. Bu durumda ise aynı KIB-TEK’in mali ve idari yapısı gibi her kafadan bir ses çıkmaktadır.

GÜNÜN SORUSU: DAÜ’DE KAFALAR MI DENK, YOKSA BÜTÇE Mİ DENK?

Bu haber 613 defa okunmuştur
  •    - 15.12.2014 Babamin butcesi gibi. Masallah.

:

:

:

: