Siyasi partiler yasasında uzlaşı “kısmen”

Toplum siyasete güvenmiyor, siyaset ve siyasetçiye olan inanç, saygı, ciddi şekilde erozyona uğradı.
Toplum siyasete güvenmiyor, siyaset ve siyasetçiye olan inanç, saygı, ciddi şekilde erozyona uğradı.

Aslında bunu yaratanlar, ciddi şekilde düşünmeli, bu durum siyaset açısından bir utançtır.

Çünkü adına “siyasi manevralar” denilen olaylar toplumun önüne geçti.

Siyasi çekişmeler birçok adımı engelledi, engellemeye devam ediyor, politize olma durumu iradeyi, cesareti ve toplumu kucaklamayı hep erteledi.

Siyaset başka yerde, toplum çok başka yerde.

Siyasetin topluma yön vereceği yerde, toplum siyasete yön vermeye başladı.

Toplum siyaset yerine üretiyor, buna rağmen siyaset, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere ayak uyduramıyor.

Hiçbir siyasi partiyi veya herhangi bir siyasiyi hedef alarak eleştirmiyorum.

Çünkü, gelinen noktada pek bir fark kalmadı, içinden çıkılmaz bu sistematiği bir şekilde düzeltmek gerek ve bunu yapmak için de elini taşın altına koyacak herkese ve her kuruma ihtiyacımız var.

Siyasi partiler önemlidir, toplumun tüm kesimlerine ulaşmalıdır, toplumu önce değişeceklerine ve değişime inandırmalıdırlar.

Anlatmalı, paylaşmalı, şeffaf olmalı ve inandırmalı, güven sağlamalıdırlar.

Ülkede yeniden, açık güvenilir bir düzen yaratmak için biryerlerden başlamalı.

Örnek olması ve güven vermesi açısından, atılacak her adımda ilk beklenti siyaset kurumundandır.

Siyaset üretmiyor, üretmek isteyende “benden iyisini yapmasın” düşüncesiyle engelleniyor.

Sırf muhalefetlik olsun diye, yapılmak istenen herşeyin karşısında duruluyor.

Anayasa referandumunda yaşananları tecrübe ettik, siyasi partiler her konuda anlaşmışsa toplumsal düşünce “bu işte bir iş var” dedi.

Gelinen nokta bu, ortaya çıkan güvensizliği sorgulamak bir tarafa , yeniden güvenilecek bir anayasa değişikliği çalışmasıda tozlu raflara kalktı.

Topluma “keyfiniz bilir” dendi.

Siyasetten çok beklenti mi var?

Bu beklentiyi yaratan bizzat siyasetin kendisi, verilen sözler, anlatılan vaatler, hep pırıltılı seçim defterlerinde kaldı.

Siyaset kurumunun, siyasi partiler ve parlamentonun, bir sınavı daha var şimdi.

Yıllardır söylenen, toplumsal vicdanda kara bir leke olan, siyasi partiler yasası ve elbette vekil transferlerini ortadan kaldıracak, düzenleyecek yeni çağdaş bir yasayı hazırlamak, hayata geçirmek.

Komite çalışıyor, toplantılar, katılım oldukça yapılıyor.

71 maddenin, 44’ünde tam görüş birliği var.

Siyasi partilerin mali denetimi çok daha katı ve sert olacak, % 30 kadın kotası olacak, sayıştayın etkinliği artırılacak, milletvekilliği için aday gösterilecekler, önce delege veya üyeler tarafından belirlenecek, adaylık parti başkanının veya belli bir zümrenin iki dudağı arasında olmayacak.

Partisinden istifa eden vekil, dönem sonuna kadar bağımsız kalacak, siyasi partinin bütçesini zamanında vermeyen parti başkanı yargılanabilecek.

Siyasi partileri bir rant ortaklığından çıkarmak, ideolojiye bağlı, üreten, öğreten, bağımsız, şeffaf, en önemlisi kurumsallaşmış, çağdaş yapılar haline getirmek, demokratik ve tek adamla anılmayan merkezler olarak oluşturmak herkesin çıkarı içindir.

Kendi önceliklerinden sıyrılarak, siyasi partileri çıkar uğruna araç değil, siyasi üretim anlamında amaç haline getirmek, günün koşullarına hazırlamak, elbette yaratılacak siyasi argümanları da olumlu etkileyecek.

Söylediğim gibi siyaset bir sınav daha verecek, sınavın sonucunu hep beraber göreceğiz.
Bu haber 569 defa okunmuştur

:

:

:

: