KTTO Rekabet Edebilirlik Raporlarındaki “Finansmana Erişim” çelişkileri!

Daha önceki yazılarımda da belirtildiği gibi Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 2009 yılından beri yayınlanan Rekabet Edebilirlik Raporunun altıncısı 2013-2014 periyoduitibariyle bu yıl açıklanmıştır.

Daha önceki yazılarımda da belirtildiği gibi Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 2009 yılından beri yayınlanan Rekabet Edebilirlik Raporunun altıncısı 2013-2014 periyoduitibariyle bu yıl açıklanmıştır. Rekabet edebilirlik raporu her yıl olduğu gibi, iş çevrelerinin görüşleri yönetici görüşleri anketi aracılığıyla alınmış, yayınlanmış sosyal ve ekonomik göstergeler Dünya Ekonomik Formu’nun (WEF) geliştirdiği yöntemden de yararlanarak kullanılmış ve Kuzey Kıbrıs rekabet edebilirliği hesaplanmıştır. Ancak, bu raporlarda dikkati çeken bir çelişkiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Böylelikle, hem bu raporların değerlendirilmesine hem de bundan sonraki raporların hazırlanmasına belki katkı sağlanmış olur. Bugüne kadar hazırlanan rekabet edebilirlik raporlarında rekabet edebilirliği etkileyen faktörler açısından ortaya konan verilerde çelişkiler sözkonusudur. Ancak, biz KKTC ekonomisini ve işletmeleri büyük ölçüde etkileyen “FİNANSMANA ERİŞİM” açısından çelişkilere dikkati çekmeyi gerekli buluyoruz.
Yukarıda da belirtildiği gibi Rekabet Edebilirlik Raporları iş çevrelerinin yönetici görüşleri ve yayınlanmış sosyal ve ekonomik göstergelerden yararlanılarak hazırlanmaktadır. Bu noktada aşağıda da açıklanabileceği gibi iş çevrelerinin görüşleri ile yayınlanmış sosyal ve ekonomik göstergeler birebir örtüşmemektedir. Özellikle finansmana erişim sorunu konusunda yöneticilerin görüşleri ile ülke sıralaması açısından paradoksal olgular ortaya çıkmaktadır.
Yönetici görüş anketlerine göre finansmana erişim sorununa verilen önem yıldan yıla değişiklik göstermektedir. 2008-2009’da 4. sırada olan bu sorun bir yıl sonra 1. sıraya yükselmiş, 2010 -2011 dönemi 3. sıraya gerilemiş, ancak 2011-2012’de ani bir sıçrama ile 12. sıraya gerilemiştir. Mantıkla da pek örtüşmeyecek şekilde bir yıl sonra işletme yöneticilerine göre finansmana erişim sorunu 4. sıraya yükselmiştir.

 

Yönetici görüşlerine ilaveten incelenmesi gereken diğer bir unsur rekabet edilebilirlik açısından KKTC’de mukayeseli olarak finansmana erişimde ilerleme olup olmadığının tespitidir. Bu açıdan ölçü alınabilecek gösterge “BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİNİN KOLAYLIK DERECESİ” olarak seçilebilir. Bu göstergenin rapor dönemi itibariyle ülke sıralaması aşağıda verilmektedir.
 


“BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİNİN KOLAYLIK DERECESİ” açısından 2008 -2009 döneminde 135 ülke arasında KKTC’nin 133. sıradadır. Yani 135 ülke arasında KKTC sadece iki ülkeden finansmana erişim açığından daha iyi durumdadır. 2009- 2010 döneminde ise iyileşme göstererek 134 ülke arasında 90’cılığa, 100 ülke arasında ise 67’ciliğe yükselmiştir. Öte yandan, bu iyileşmeye rağmen yöneticilere göre bir önceki dönem sıralamada 4. sırada olan finansmana erişim problemi bu dönem için en önemli problem olarak rapor edilmiştir. 2010-2011 döneminde ülke sıralaması açısından finansmana erişimde kötüleşme yaşanarak 100 ülke üzerinden 67.16’dan 83.57’e gerilemiştir. Ancak, yöneticilere göre bu dönemde finansmana erişim problemi 3. sırada yeralmıştır. En mantıksız görülen dönem ise 2011-2012 olmuştur. Bu dönemde yine kısmı olarak dünya sıralamasında kötüleşme yaşanırken yöneticilere göre finansmana erişim sorunu 15 faktör içinde 12. olarak rapor edilmiştir. Ancak, bir yıl sonra ülke sıralamasındaki iyileşmeye rağmen yöneticilere göre finansmana erişim sorununun ağırlığı artarak 12 sıradan 4. sıraya yükselmiştir.

ÖZETLE İFADE EDERSEK; REKABET EDEBİLİRLİK RAPORLARINDAKİ SIRALAMADA YA HESAPLAMA HATASI, YA ARAŞTIRMA YÖNTEMİNDE HATA YA DA YÖNETİCİLERİN İFADELERİNDE SAMİMİYETSİZLİK SÖZKONUSUDUR.


Bu haber 479 defa okunmuştur

:

:

:

: