Raşoncu ekonomi

Biz hala daha neyin küçük, neyin büyük olduğunu kavrayamayan taklitçi yöneticilerle uğraşaduralım,
Biz hala daha neyin küçük, neyin büyük olduğunu kavrayamayan taklitçi yöneticilerle uğraşaduralım,
DÜNYA KÜÇÜK İŞLETMELERLE BÜYÜK OLMANIN ÖNEMİNİ ÇOKTAN KAVRAMIŞ.
Her sektörde, gerek doğal ürün, gerek hizmet, gerekse de servis ürünleri ile hem iç hem dış pazarlar yaratırken, binbir türlü rekabeti de aşmanın ve veya onlardan bağışıklık kazanmanın çareleri ile kuruşu altın ediyor!
Kıbrısımızda son onyıllarda en fazla yok ettiklerimizin en değerli avantajlarımız olduğunu görmeden ne turizmden ne tarımdan, ne üretimden ne de hizmet sektörlerinin hiç birinden zırnık artıramayız!
Neleri mi tüketiyoruz?
KALİTELERİMİZİ TÜKETİYORUZ!
İnsanımızı, güleryüzünü, Kıbrıs’a haz misafirperverliği!
Binbir çeşit gıda ve tad değerlerimizi
Kafe kültürümüzü,
Üzümlerimizden yapılmış herşeyi!
Hoşgörümüzü, el sanatlarımızı!
Küçücük üreticilerimizin mamüllerini,
Yaratıcılık becerilerimizi.
Muhasebeci zihniyetinden de kötü şekilde,
RAŞONCULUK (YOKLUKLARDA HER KESE PAY VERME) GİBİ
Para dağıtma ajnsından öte gidemeyen ekonomi politikalarını yöneten taklitçiler, tüm değerlerimizi sanki düşman ilan etmişler!
Vurun palayı, kesin iflağını politikaları ile!
KALİTE DEĞERLERİMİZİ TAMAMIYLE MİKTAR DEĞERLERİ İLE DEĞİŞTİRMİŞLER, tüketmişler!
Al sana satılmayan narenciye, kullanılmayan süt, yetişmeyen tahıl, para harcamayan turist, vergi ödemeyen yabancı yatırımcı!
Nasıl mı yapılabilir etkin bir U dönüşü
K.T Rehberler Birliği, Lefke Turizm Derneği, Güzelyurt Kültür Mirasını koruma Derneği yöneticisi,aktivistiHASAN KARLITAŞ’ı dinliyoruz !.
‘’LEFKE BÖLGESİ TURİZMDEN PAYINI EN AZ ALAN BÖLGEDİR :
%1 Teşvik sisteminin kırsal kalkınmayı ve bölgesellği içermesi gerekiyor. Son yıllarda en çok kaybeden bölge Lefke bölgesi olmuştur.
Turizm Master Planı’nda Güzelyurt’un 3500 yatak kapasıtesi olacağı konusu havada kalmıştır.
Ülkesel fiziki plan Bakanlar Kurulu’na girdi Master plan da olmak üzere tümünün misyonu çevre ve kültür dostu olmaktı.Ancak bir yandan böyle bir yandan da petrol ve maden arama çalışmaları sürdürülüyor.
Turizm gelişim planında ülkesel fiziki plan kesinlikle uygulanmamıştır.
Bölgemizin özel turizm gelişim merkezi olarak ilan edilmesi gerekiyor.
Bölgede yapılan tarımın ,iyi tarım (standart) ve en az kimyasal ile yapılması gerekiyor.
Sektörlerin eğitilmesi gerekiyor ve turizmle bağlantılı bu sektörlerin sürdürülebilir olması gerekiyor
Çevreyi ve doğayı koruyan kırsal ve yerel kalkınmayı hedefleyen bir plan olması gerekiyor.
CITTA SLOW ÇOK ÖNEMLİ
2015 Haziranda,Lefke bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.
AB ve Lefke Belediyesi ile bir proje başlattık .Projeleri yapıyoruz ama bölgemiz turizm alt yapısına ne kadar yeterlidir?.
Şehirlerin alt yapısı ivedilikle düzenlenmeli...Belediyeler bu görevlerini sürekli göz ardı ediyor
Bölgesel turizm komiteleri oluşturulmalıdır.
Turizm ve tanıtım için tabelalar çok önemlidir.Yaygınlaştırılmalı ve tabelaların zarar görmemesi sağlanmalı
Bölgemiz hem Turizm Gelişim Planı’na hem de Master planda yer alıp uygulanırken çevreye uyumlu kültürel miras korunarak sürdürülebilir kılınması sağlanmalı ülkesel fiziki plan ile paralellik göstermelidir.
Bölgedeki köyler gezilip envanterlerinin doğru bir sekilde yapılması gerekiyor.
Yerelleşmeye önem verilmeli,merkezileşmeye değil.
Küçük işletmelere önem verilmeli,üretici ve class turizmin teşvik edilmesi ,tematik özelliklere göre ve köylerin özelliklerine göre teşvik verilmesi,çok önemli
Maalesef sonuç odaklı çalışamıyoruz.
Sonuç olarak değindiğim tüm konular
CITTA SLOW ÇOK ÖNEMLİ’’
Bu haber 430 defa okunmuştur
  • Zeynel  LEFKE - 16.01.2015 sevdim bu taklitci tabirini! zaten herşeyi taklite döndürdü bu hikimet! bizda onnara aklit oy verelim

:

:

:

: