Uzman Askerlerde gelecek belirsizliği bitiyor

Askerlik hem vatani bir görev olarak kabul ediliyor, hem de bir meslek olarak icra ediliyor.
Askerlik hem vatani bir görev olarak kabul ediliyor, hem de bir meslek olarak icra ediliyor.
Askerlik meslek olarak kabul edilerek, uzun süre hizmet verilecekse elbette bazı özellikler, özveriler ister.
Askerlik, vatani, zorunlu bir görev olmanın dışında, bir hayat felsefesi, bir yaşam biçimidir.
Bu mesleğin okuluna giden, hem askerlik mesleği, hem de diğer konularda akademik eğitim alan bir çok insan var.
Herkes bu mesleği yapabilir mi, tabi ki yapamaz, çok zorlukları olan, kendi içinde disiplini, silsile yöntemi, hiyerarşisi, özgün özellikleri, şartları bulunan bir meslektir.
Hem meslek, hem de özel hayatı içine alan bir yaşam düzenidir söz konusu olan.
Prestijli, yükselme yolu açık, kamusal alandaki gibi mesai sınırı, sosyal hakları, rahatlığı bulunmayan bir alandır da aynı zamanda.
Askerlik görevini yerine getirenler devlet için, ülke güvenliği için çalışırlar, bunun yanında ihtiyaç halinde başka sorunların giderilmesinde de ilk akla gelen güçtür.
Kuzey Kıbrıs’ta askerlik mesleğini seçen, orduya, ülkeye bu alanda hizmet eden üst düzey yönetim kadrosu, askerliği vatani görev olarak yapan ve yine meslek olarak icra eden uzman kadrosu var.
Uzman kadrosu içinde hem bayan hem de erkek çalışanlar mevcut.
Birçok temel görevi, altyapı diyebileceğimiz önemli hazırlık ve sistemsel düzeni uzman olarak görev yapan çalışanlar sağlıyor.
Aynen kamuda geçici diye adlandırılan insanlar gibi askerde de uzman çalışanlar kurumun yükünü çekiyor.
Yasal anlamda çok önemli sorunları, eksiklikleri var.
İki yıllık, üç ve beş yıllık sözleşmeli olarak istihdam edilip, belli bir yaş sınırına geldikten sonra sözleşmeleri yenilenmiyor.
Yirmi yaşında orduda uzman olarak çalışmaya başlayan bir insan kırk yaşına geldiğinde, sözleşmesi artık beklenen verimi veremeyeceğinden yenilenmiyor.
Bu da ciddi bir sorun yaratıyor.
Çünkü yirmi, yirmi beş yıl görev yaptıktan sonra, bir anda işsiz kalmak, emekli olamamak, başka bir mesleğe yaştan dolayı yönelememek, tüm bu sebeplerden geleceği görememek, şekillendirememek çok önemli bir sıkıntı.
Ev almak, araba sahibi olmak, yuva kurmak, herşey bir belirsizlik üzerine kuruluyor ve her an herşeyin bitmesi ile çok zorlu süreçlerin yaşanacağı zamanlar gelebiliyor.
Hem işsizlik ve iş bulmanın zor olması, hem bir meslek olarak düşünülüp tercih edilmesi, hem de askerlik süresinin kısaltılması ile orduda oluşan eksikliğin giderilmesi, uzman çalışanların önemi artıyor.
En önemli sorun belirsizlik, önü görememek, bu yönde düzenlemelerin eksik olması.
KKTC parlamentosu bu eksikliğin giderilmesi için bir çalışma yapıyor.
Uzman asker olarak görev yapanlar, erkek çalışanlarda 45, kadın çalışanlarda ise 40 yaştan sonra tercihe göre göreve devam edip emeklilik maaşı almaya hak kazanacaklar ya da bu yaşlardan sonra yine güvenlik kuvvetleri bünyesinde sivil işçi kadrolarında görevlendirilecekler.
Sivil işçi kadrosuna yönlendirilenler tahsisat kaybı ve maaş olarak da daha düşük bir miktar alacaklar.
Üniforma giyen çalışanlarla, sivil işçi kadrosuna aktarılan çalışan arasında mutlaka bir fark olacak, bu fark da maaş anlamında görülecek.
Sağlık nedeniyle uzman askerlik görevinde verimli olamayan çalışanlarda hizmet verdikleri yıllar göz önünde tutularak sivil kadrolara intibak ettirilecekler.
Elbette 2011 yılından önce ve sonra göreve gelenler arasında da barem olarak fark olacak.
Askerliğin profesyonellik ve mecburi hizmet anlamında tartışıldığı, uzman hizmeti için özellikle gelecek belirsizliği sebebiyle tercih edilmediği bir ortamda, bu iyileştirmeler olumlu olarak faydalı olacak.
Hem şuan çalışanlar, hem de bu işi meslek olarak seçmek isteyenlerin en büyük derdi;
Belirsizlik, günün birinde işsiz kalma, yıllarca hizmet verip bir anda yıllarının boşa gitme endişesidir.
Bu yasa bu sorunlara çare olacak, çalışma devam ediyor, küçük değişiklikler olabilir, siyasi partilerde, GüvenlikKuvvetleri’nde, protokol de, mutabakat var.
Bu ay sonuna doğru, ivediliğin gerçekleşmesi, mecliste görüşülmesi ile yasallaşma yolu açılacak.
Önemli bir olay, başka konularda da 'istenilince ortak çalışma yapılabilir' düşüncesine örnek teşkil ediyor.
Bu düzenlemeyi bekleyen herkese şimdiden hayırlı olsun.
Bu haber 556 defa okunmuştur

:

:

:

: